Slægten Tornekrans
Bråde                           

Slægtens stamtavle

Våben for adelsslægten Tornekrans: En sort stige i hvidt. På hjelmen to naturligt farvede jernklædte arme, som holder en tornekrans.

Mikkel Nielsen til Kyø nævnes 1401 som den første af denne jyske uradelsslægt. Slægten uddøde 1652 med Mikkel Nielsen. Helt tilbage fra 1261 førtes samme skjoldmærke dog af mange forskellige personer, som ikke alle har hørt til slægten her.