Slægten Vasspyd
Tølløse                     

Kornerupgård

Slægtens stamtavle

Våben for adelsslægten Vasspyd: I blåt tre hvide vaser (knipper) spyd, hvert med et gult bånd. På hjelmen to naturligt farvede jernklædte arme, der holder på en vase som i skjoldet.

Denne uradelsslægt fra Lolland tog i 1500-tallet navn efter sit våben. Væbneren Laurids Jensen af Ålstrup nævnes 1444 som den første af slægten. Slægten uddøde 1615 med Erik Madsen Vasspyd til Eriksholm.