Slesvigske droster

Drostembedet findes ikke kun i kongeriget Danmark. Der er også hertugelige droste i Slesvig og Holsten. De slesvigske droste var embedsmænd for de sønderjyske hertuger af Abelsslægten. Vi kender ikke ret mange. Og vi ved ikke, om hertugerne regelmæssigt havde en drost (vi kender dem så bare ikke), eller om det kun var af og til, at der var udnævnt en slesvigsk drost. De to sidstnævnte droster fungerede, mens det var de holstenske grever, der var Slesvigs hertuger.

Senere i tiden optræder der droste i det danske rige: Droster for hertugerne af Gottorp, Landdroster i Holsten, Landdroster i Pinneberg og landdroster i Oldenburg. Disse embeder var med ganske få undtagelser besat af tyskere, og de opremses ikke her.

År

Drost
Omkring 1285 Tyge Abildgård Drost hos hertug Valdemar
Ca. 1420 Henrik Rixtorp 
1252-1259 Erik Segebodsen Krummedige til Rundtoft 
                                Tom Der kendes ikke flere sønderjyske droster.

Droster i kongeriget