Kristian I.
Christian I.
 

Dorothea

                                  

Dorothea og Kristian I.. Dobbeltbilledet er fra en anetavle (stamtavle)