Christian II. 
Retur
Christian i eksil i Lier

                                              

Frederik I. sørgede som noget af det sidste, han nåede, inden han døde, for, at Christian kom til at sidde indespærret på Sønderborg i mange år (1531-49). I følge et sagn oplevede Christian fangenskabet som at være en tiger i et bur. Indespærret i et lille hummer (muret inde i et tårnkammer, når det var helt skidt) sammen med en gammel soldat (de fik mad ved, at det blev hejset ned til dem), var det eneste, han kunne få tiden til at gå med, at gå rundt og rundt om et bord. Med hånden på bordet som her på billedet. Med det resultat, at bordet blev så slidt, at der dannede sig en rille i bordkanten. Sagnet holder ikke vand. Ekskongen havde en hel fløj af slottet til sin rådighed, og han havde mere end én tjener. Bortset fra perioden under grevefejden, hvor nogle ville gøre ham til konge igen, og hvor bevogtningen derfor blev strengere, var forholdene milde. Kongen klagede på et tidspunkt over, at han fik ondt i maven, fordi han fik for meget vin! I 1549 slap hans fætter ham ud og gav ham Kalundborg Slot som frit len. Her kunne han gå og komme, som han ville, og her var han, til han døde efter både onkel og fætter i 1559, 77 år gammel.

Maleriet er malet af Carl Bloch i 1871. Billedet af kongen er vellignende, for det er lavet efter samtidige portrætter. Den gamle soldat må have haft travlt med at sætte kande og krus på bordet mellem to rundgange. Stolen hører en nyere tid til, men ellers har Bloch fanget sagnet. Selv den tegning, Christian skulle have muret i væggen af Københavns Skot, er kommet med: Den ses i vinduesnichen.