Frederik II.
Retur
Stamtavle

Frederik II var gift med Sophie af Mecklenburg, som var 23 år yngre, end han var. Til gengæld var hun enkedronning i næsten 50 år. Han døde 1588 og hun først i 1631. Hun havde fået slottet i Nykøbing Falster som "livgeding", d.v.s. det område med afgifter, told og skatter, som hun havde indtægterne fra. Hun var god til pengesager. Faktisk var hun sønnen, Christian IV's bedste bankforbindelse. Billedet nedenunder er fra hendes unge dage.