1021                 Knud den Store
Hele billedet

Kongebillede

Knud på glasmosaik

Knud i en engelsk bog

Dronning Emma

                                                    

Kongens stamtavle

Kong Knud gengivet på engelsk håndskrift.