1159           Mønter med konge og bisp
Om møntmesterens arbejde

                                                            

 

Kong Valdemars mønt fra Roskilde viser kongen selv på den ene side, biskop Absalon på den anden. Mønten er udtryk for det nære samarbejde mellem de to mænd. Der er ingen portrætlighed: De så sikkert ikke sådan ud. Samarbejdet betød også, at konge og biskop delte indtægterne ved møntslagteriet.

forsiden står der: VVALDVMARVS  (Valdemar). Brystbilledet viser en konge med krone, sværd og liljescepter.

bagsiden står der: ABSALON EPS.  (Absalon episcopus (biskop)). Brystbilledet viser en biskop med mitra (bispehue), krumstav/hyrdestav/bispestav og bibel i den anden hånd. Over skulderen en stjerne. Biskoppen rager op over en mur med en rundbuet portåbning.