1875                      Møntofre
Møntofre på Elleore

                                             

Fra ældre beboere i Veddelev vides det, at de gamle fiskere i landsbyen, når de stod ud, sejlede over til Bognæs, hvor der på østenden af tangen stod/står et enligt træ. Her kastede de en mønt i land som et offer i håb om at få en god fangst.

Undersøgelser ved træet (som er vanskelige, fordi det står i et lag dybt sand) har givet meget spredte fund:

Antal Type År
1 Rigsbankstegn for 4 Skilling 1815
1 1 øre 1943

Fundene bekræfter oplysningerne om de gamle fiskere fra Veddelev. Men mønternes alder kan også få en til at gætte på, at fiskerne af en eller anden grund er Holdt op med at ofre penge på Elleore i slutningen af 1800-tallet, samtidig med, at de er begyndt at sejle helt over til Bognæs, hvor pengeofrene - og den gamle overtro - er fortsat langt ind i 1900-tallet.