1132          Skuldelevsskibene
Forstørrelse
Om spærringen
Skibe fra fjorden
Kort over spærringen

                                                      

Måske er skibene i Skuldelev sænket i disse ufredsår for at hindre uønskede i at sejle til Roskilde: Skibene, som i dag kan ses på Vikingeskibsmuseet er altså nok en del af Roskildes forsvarssystem. Det kan dog ikke udelukkes, at spærringen er lagt for at virke modsat, nemlig at hindre nogen i at komme ud fra Roskilde. Det at man spærrede én af de to render ved Skuldelev indebar under alle omstændigheder, at man kunne koncentrere sig om at holde vagt med sin flåde ved den anden rende.