Eggers
           
 
                         
                           
        Slægten Eggers er hamburgsk, men optræder i både Danmark (med hertugdømmerne), Hannover og Meclenburg.            
     
t
                   
     
 
                   
        Hinrich Friederich von Eggers  ~ Anna Magdalene Krüger            
        Præsident i Glückstadt * 1724 † ca. 1761            
        Administrator for grevskabet Rantzau                 
        Kancelliråd                
        * 1722 † 1798                
                           
                           
          ~ Benedicta Katharina Johanna Schumann            
            * 1727 † 1790            
                           
           
           
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                           
                           
     
 
                   
         
 
 
 
           
        Christian Ulrich Ditlev Eggers   ~ Johanne Ernestine Münter Heinrich Peter von Eggers   ~ Helene Cathrine Wulf    
        Professor juris ved Universitetet 1788, Dr. juris.  ~  1790 Geografisk-Historisk forfatter  ~ 1796, skilt    
        Legationsråd ved det danske Gesandtskab i Rastad 1797     Fastlagde Østerbygdens beliggenhed i Grønland † 1813    
         Deputeret i Finantscollegiet 1800     Direktør i Postvæsenet. Etatsråd        
        Deputeret i kanselliet og Overprocurateur 1802     Postmester danske Posthus, Hamborg 1808        
        Tysk Rigsbaron 1806     * Segeberg 29 /12 1761 † København 19/3 1836        
       
 Overpræsident i Kiel 1813
               
        Konferensråd Antoinette Frederikke de Bang   ~ Anne Eilert    
        Ridder af Dannebrog ~  1799     ~ 1801    
        * Itzehoe 11/5 1758 † Gaarz, Holsten 21/11 1813         * 22/7 1777 † København 9/3 1841    
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
     
 
                   
           
 
   
 
       
        Oluf Friedrich von Eggers  ~ Anna Magdalena Evers Anna Magdalene von Eggers  ~ Vilhelm Theodor Bornemann    
        Rigsbaron ~ 1835 * 27/4 1808 † Aarhus 27/11 1863 ~ 1805    
        * København 12/9 1800 † Tønder 26/4 1856 * Itzehoe 15/7 1815            
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
     
 
                   
             
 
           
        Heinrich Franz Alexander von Eggers  ~ Mathilde Camilla Stakemann Antoinette Christine Vilhelmine Rosa Louise        
        Rigsbaron * 1848 † 1928 Rigsbaronesse von Eggers        
        * 4/12 1844 † 1903     * Slesvig 26/10 1837 † København 13/9 1906        
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
     
 
                   
                           
        Olga Antoinette von Eggers  ~  Ludvig Ferdinand Adolf Rosenberg            
        Rigsbaronesse ~ 24/10 1901, skilt 1906            
        Aktiv socialdemokrat og kvindesagsforkæmper Redaktionssekretær            
        Blev antisemnit og nazist * Grenå 24/5 1876 † Frederiksberg  22/3 1966             
        * St. Thomas 31/12 1875 † København 17/5 1945 s. a. bogtrykker Johan Engfred Theodor Rosenberg             
            & Juliane Mortensen            
                           
           ~ Anton Ludvig Christian Thomsen            
            ~ 2/12 10 1912            
            Professor            
            * Stubbekøbing 20/7 1877 † København 18/9 1915            
            s. a. maler Carl Christian Frederik Jacob Thomsen             
            & Petra Elise Sophie Diechmann.             
                           
                           
         
 
               
        Der findes også en dansk Eggers-slægt.        
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                      Våbentegninger på denne side copyright © 2001-2010 by Finn Gaunaa