Gyldenstjerne Tim
Slægten
                                       
 
                                                   
                                           
 
       
   
   
 
                                         
    Erik Nielsen  ~ Gørvel Andersdatter                                         
    til Demstrup, Tim og Estvadgård, rigsråd Lunge                                   DAA-våbnet på denne side er hentet fra finnholbek.dk
    Rigshofmester 1441-1442                                            
   
Lensmand på Riberhus -1443
                                           
    Lensmand på Aalborghus 1444-                                            
      * Ågård ca. 1382 † før 13/6 1455 Gyldenstierne, Coat of arms - Våbenskjold.
 
                                         
     
                                             
                                                   
                                                   
                                                   
                                                     
                                                     
                                                     
                                                     
                                                     
                                                     
                                                     
                                                     
                                                     
                                                     
                                                     
                                                     
                                                     
                                                     
                                                     
                                                     
                   
 
                               
   
 
   
 
 
             
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
       Niels Eriksen  ~ Mette Banner Peder Eriksen  ~ Hebele Lydikesdatter Erik Eriksen    ~ Kristina Karlsdattor Kirsten Eriksdatter  ~ Gotskalk Andersen  Abraham Eriksen   ~  Else Laxmand Anders Eriksen  ~ Anne Laxmand
      til Landting, Tim og Lyngbygård  til Landtind til Nybo ~ ca. 1449 til Fogelvik  (Bonde) til Kokkedal, Åsendrup Stenbrikke Gyldenstjerne til Asserbo     † 1463
      Lensmand på Koldinghus 1442     Bispelensmand Nygård * ca. 1420 Lensmand Riberhus 1443     & Drivsholm til Kokkedal     & Knabstrup        
      Lensmand på Lundenæs 1443-   † 1463     Hofmester (svensk)   † 1468                    
      Rigsråd             Rigsråd 1449                            
      Rigshofmester 1453-1456             † 1449                            
      * 1415 † 1484                      
 
                   
            Slægten Gyldenstjerne     Den svenske slægt Gyllenstierna       ~ Anders Nielsen                
             
   
        Banner                
                          ~ 1467                
                                             
                                             
                                             
                                             
                                             
                                             
                                                 
                                                     
                                                     
                                                     
                                                     
   
 
     
 
 
               
 
 
           
      Peder Nielsen ~ Regitze Torbensdatter Inger Nielsdatter  ~ Niels Timmesen               Gørvel Abrahamsdatter  ~ Gert Jensen        
      til Tim   Bille til Landtind  Rosenkrantz               til Bækkeskov, Høgested,        Ulfstand        
      Lensmand Holbæk     * Lundenæs 1444 † før 23/2 1525 til Stensballegård               Asserbo,            
      † XX/5 1492                           & Knabstrup            
                                    Gav Høgested til børn af moderens bror            
                                                     
                                                     
                                                     
                                                     
                                                     
                                                     
                                                     
                                                     
                                                     
                                     
           
                                                 
                                                 
                                                 
                                                 
                                                 
                                                 
   
   
 
 
 
 
                               
    Knud Pedersen Gyldenstjerne  ~ Sidsel Ulfstand Karen Pedersdatter ~ Eiler Ivensen                            
    til Ljungby & Tim til Lyngbygård            til Dallund, Langesø,                             
    Lensmand på Aalborghus (Ljungby, Skåne)            Margård og Slumstrup                            
   
Faldt i unåde undr Chistian II
                                       
    Blev hans fangevogter som                                        
      Lensmand Kalundborg                                            
     
Lensmand Vordingborg
                                           
      Lensmand Krogen                                            
      Rigsråd                                            
      * 1480 † Kalundborg 20/6 1552                                            
                                                   
                                                     
                                                     
                                                     
                                                     
                                                     
                                                     
                                                     
                                                     
                                                     
                                                     
   
 
   
 
 
 
 
 
 
         
 
 
 
               
      Axel Gyldenstjerne  ~ Karine Knudsdatter   Margrethe Knudsdatter ~ Folmer Rosenkrantz Peder Gyldenstjerne Lisbet Knudsdatter ~ Jens Holgersen Regitze Knudsdatter ~ Mikkel Sested             
      til Tim og Lyngbygård (Ljungby, Skåne) Gyldenstjerne † 5/7 1581 ~ Stensballegård 17/7 1552 til Tim Dræbt under svensk angreb  Ulfstand † 17/6 1576  til Gross Nordsee            
      Landsdommer i Skåne  ~ Restrup 5/8 1571 Begravet Vær Kirke     Rigsråd † Bahus XX/9 1566     Begravet Skt. Peders, Næstved ~ 1553            
      Lensmand i Landskrone             Rigsmarsk 1575-1593                          
      Statholder i Norge 1588-1601           Deltog i 7-årskrigen                            
      Lensmand på Akershus
 
          † 1594                            
      Rigsråd            
                           
      *1542 † Sandviken, Gotland 13/7 1603                                         
      Begravet Visby                                        
                                               
                                                     
                                                     
                                                     
                                                     
                                                     
                                                     
                                                     
                                                     
                                                     
                                                     
                                                     
   
 
   
 
                                         
      Knud Gyldenstjerne  ~ Øllegård Jacobsdatter                                        
         til Tim og Lyngbygård (Skåne), hofjunker Huitfeldt                                        
      Lensmand på Hald  til Lillø                                        
      * Lyngby 5/2 1573 † 1636 ~ Trondhjem XX/6 1602                                        
      Begravet Tim                                            
                                                     
                                                     
                                                   
                                                     
                                                     
                                                     
                                                     
                                                     
                                                     
                                                     
                                                     
                                                     
                                                     
                                                     
                                                     
                                                     
   
 
     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                   
      Axel Gyldenstjerne  ~ Christence Hansdatter  Karen Knudsdatter  ~ Hans Lauridsen Lisbeth Knudsdatter ~ Mogens Sehested Jytte Knudsdatter ~ Otte Thott                
      til Bidstrup og Lyngbygård (Skåne) Lindenov † 1616 (Baden) til Tim til Holmgård til Søndervang  til Næs                
      Lensmand på Hald til Bidstrup, Strandet          * Ljungbygård 8/1 1608  ~ København 30/5 1630   * 17/2 1617 † 29/8 1640                     
      * 1604 † 1637 & Ørslevkloster         † 16/3 1650                            
                                                     
                                                     
                                                     
                                                     
                                                     
                                                     
                                                     
                                                     
                                                     
                                                     
                                                     
                                                     
                                                     
                                                     
                                                     
                                                     
                                                     
   
 
   
 
 
 
 
                                   
      Øllegård Gyldenstjerne  ~ Kai Lykke Sophie Gyldenstjerne   ~    Claus Juel                                 
      til Bidstrup og Lyngbygård (Skåne) til Gisselfeldt     til Nørre Vosborg                                 
      Lensmand på Hald         Oberstløjtnant                                
      † 1694                                            
                                                     
                                                     
         
 
                                         
        ~ Christian Friis                                        
          til Lyngbygård                                        
                                                     
                                                     
                                                     
                                                     
                                                     
                                                     
                                                     
                                              Våbentegninger på denne side copyright © 2001-2019 by Finn Gaunaa