Hacke
         
 
                     
      Holstensk uradelsslægt              
                       
   
 
                 
      Emmeke Hacke  ~ NN          
      Ridder              
      Nævnt 1267              
                     
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
      Clement Hake  ~ NN          
      Havde gods i Sæby i pant 1383-88              
      Godset tilhørte Vor Frue Kloster              
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
     
 
 
             
      Jens Hacke  ~ NN          
      til Hjerndrup              
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
     
 
 
   
 
       
      Mathias Hacke  ~ NN Nis Hacke      
      til Hjerndrup     til Hjerndrup      
      † ca. 1520     † ca. 1520      
                       
                       
                       
                       
       
 
             
      Slægtens sidste mænd                                                          
                       
                       
                       
                       
                       
Mere om slægten             Våbentegninger på denne side copyright © 2001-2019 by Finn Gaunaa