Hahn Basedow
                                                                                                       
 
                                                                                                                   
                                                                                                                   
      Meklenborgsk slægt med arvelandmarskalsværdigheden i Stargard fra 1469                                                                                                        
                                                                                                                   
   
 
 
 
                                                                                                         
      Nicolaus II Hahn ~ NN von Mallin                                                                                                      
      til familiegodserne i Lande Malchin                                                                                                          
      Ejede Lupendorf*                                                                                                          
      Købte Domherrenhagen (Papenhagen = Ulrichshusen)                                                                                                           
      & Marxhagen                                                                                                            
      Ridder     * Givet til klosteret Dobbertin 1288 og returneret til slægten 1577                                                                                                  
      Fyrsteligt råd (Werle)                                                                                                            
      Foged Parchim                                                                                                            
      Kendt 1292 † 1334                                                                                                             
                                                                                                                     
                                                                                                                     
                                                                                                                     
                                                                                                                     
                                                                                                                     
                                                                                                                     
                                                                                                                     
                                                                                                                     
                                                                                                                     
                                                                                                                     
                                                                                                                     
                                                                                                                     
                                                                                                                     
                                                                                                                     
   
 
 
 
   
 
 
   
 
 
   
 
 
   
 
 
                                                                           
      Nikolaus III Hahn ~ NN von Maltzahn Mathias I Hahn ~ NN von Levetzow Eckhard Hahn ~ NN Nicolaus Hahn ~ NN NN Hahn  ~ Lorentz von Linstow                                                                        
      Den ældre     til besiddelserne i Lage             Den yngre     * før 1349 † efter1365 til Lütten                                                                        
      Forlenet med Basedow, Gessin & Sandliepen 3/5 1337     til Klein-Wardow             Ridder                                                                                    
      Væbner     Væbner                                                                                                    
      Begyndte at anlægge borgen Basedow     Kendt 1313                                                                                                     
      Forlenet med Wargentin 1337     † 1343 eller før                                                                                                     
      Fyrsteligt råd (Werle & Güstrow)                                                                                                            
      * før 1330 † efter 11/7 1363                                                                                                             
                                                                                                                     
                                                                                                                     
        Huset Basedow    Huset Klein Wardow-Kuchelmiss   Huset Wozeten     Huset Kuchelmiss (ældre)                                                                                    
              Da huset uddøde faldt godset tilbage til Basedow-linjen     Da huset uddøde faldt godset tilbage til Basedow-linjen   Da huset uddøde faldt godset tilbage til Basedow-linjen                                                                                  
                                                                                                                     
                                                                                                                     
                                                                                                                     
                                                                                                                     
                                                                                                                     
                                                                                                                     
                                                                                                                     
                                                                                                                     
                                                                                                                     
     
 
 
   
 
                                                                   
 
 
 
                           
      Ludolf I Hahn  ~ Elisabeth von Moltke NN Hahn  ~ Hartwig von Oldenburg                                                                 Nicolaus IV Hahn ~ Margarethe von Kardorff                        
      til Basedow* 1380 Huset Strietfeld                                                                         til Basedow                            
      Kaldt Lüdeke ~ ca. 1383                                                                         Ridder                            
      Fyrsteligt råd (Werle) 1372-1377                                                                              Fyrsteligt råd (Werle-Goldberg)                            
      Med i slaget ved Damgarten1369                                                                             Jabel & Hagenow som pantelen 1404                            
      Derfor forlenet med Dempzin, Peene                                                                             Med i slaget ved Damgarten1369                            
     
Væbner
                                                                            Derfor forlenet med Dempzin, Peene                            
      Kendt 1366   ~ NN                                                                         * før 1366 † ca. 1372                            
      † før  21/12 1410                                                                                                            
                                                                                                                     
                                                                                        Huset Wargentin                          
                                                                                        Da huset uddøde faldt godset tilbage til Basedow-linjen                        
                                                                                                                     
                                                                                                                     
                                                                                                                     
           * Fik ved delingen af Basedowgodset 1380 selve Basedow                                                                                                      
                                                                                                                     
                                                                                                                     
                                                                                                                     
                                                                                                                     
                                                                                                                     
     
 
 
   
 
     
 
     
 
     
 
                                     
 
     
 
     
 
 
                   
      Henneke I Hahn ~ NN Hansdatter von Levetzow Ida Hahn     Elisabeth Hahn     Ludolf II Hahn     Nicolaus Hahn                                     Margrethe Hahn     Mathias I Hahn     Nicolaus V Hahn  ~ NN                
      til Basedow ~ ca. 1408                  Kaldet Lüddecke     til Malchin                                             til Wargentin** 1380     til Wargentin** 1380                    
      Væbner                     til Basedow                                                     Får Remplin 1405     * 1366 † før 1405                    
      Forstander kloster Malchow                     † efter 1431                                                     † efter 1405                            
      Erhverver Jabel & Hagenow eller                                                                                                          
      * ca. 1385 † 1431                                                                                                             
       
 
                                                                                         **  Fik ved delingen af Basedowgodset 1380 godserne Wendisch-Wargentin, Wendisch-Hagen, Lilienberg,             
        ~ NN von Lowtzow                                                                                     Remplin, Bristow, Grube, Jahmen, Wozeten & Klein Wardow med Mühlenfuhr & patronatsret over Panstorf            
           af  Lewetzow                                                                                                        
                                                                                                                     
                                                                                                                     
                                                                                                                     
                                                                                                                     
                                                                                                                     
                                                                                                                     
                                                                                                                     
                                                                                                                     
                                                                                                                     
                                                                                                                     
                                                                                                                     
                                                                                                                     
     
 
 
   
 
 
   
 
 
   
 
 
                                                   
 
 
 
 
   
 
 
 
 
   
 
 
   
      Ludolf III (Lüddecke) Hahn ~ Jutta von Preen Magdalene  Hahn  ~ Henning II von Arnim Gödel Hahn ~ Claus (Nikolaus) von Below Dorothea Hahn  ~ Hans von Restorff                                                 Hans I Hahn  ~ NN von Lehsten Nikolaus VI Hahn  ~ NN Adelheid  Hahn  ~ Matthias II von Smecker Joachim I Hahn  ~ NN von Grabow
      til Basedow ~ før 1440 * ca. 1412 til Biesenthal, Cummerow & Jamikow * ca. 1415 til Below, Goldberg                                                         til Basedow Huset Gottin til Wargentin     * ca. 1370 ~ før 1459 til Bristow    
      Ridder 1470 Huset Dannersdorf     Den gamle                                                                 Væbner til Wardow Ridder             † 1474     
      Foged Plau 1443                                                                             Kendt 1443 ~ ca. 1430                         
      Lensmand Cummerow 1452                                                                             † efter 1452  * ca. 1408                         
      Hertugens råd 1453-80              
 
                                                                                           
      Byggede ny borg i Basedow 1467               ~ Vicce von Bülow                                                                                        
      Forlenet med Pansdorf 1470                 til Stintenburg, Neuenkirchen,                                                                                         
      Valfart til Christi grav og Sinai 1470                  Drönnewitz & Gartow                                                                                        
      † 17/3 1480