Juel
Slægten
                                                                                                                                                       
 
 
 
 
 
 
 
 
  Niels Juel  ~ NN   DAA-våbnet på denne side er hentet fra finnholbek.dk  
  til Øgelstrup (Ugelstrup), Ulvborg Herred  
  * ca. 1290  
     
       
  Juel, Coat of arms - Våbenskjold.
 
 
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
           
         
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  Palle Juel  ~ NN Leve Dorthe Juel  ~ Christiern Arnestsen        
  Kendt i Jylland 1310 Kun kendt via beskrivelsen af Gammel Rostved      
  til Øgelstrup (Ugelstrup) af hendes våben  
  Overlevede landepesten 1350          
             
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
     
                   
         
 
 
   
 
 
 
     
  Jesper Juel  ~ NN   Jens Juel    ~ Karen Fasti      
  til Møborg   til Ugelstrup/ Øgelstrup  
 
     
  Kendt 1410   Lensmand Skanderborg      
      * Øgelstrup ca. 1380      
      † efter 1428      
      Begravet Korsbrødre kirke, Viborg    
           
           
           
           
          Jens Pallesen Juels segl 1410  
           
           
           
           
           
           
           
           
                                                                     
                                         
 
 
 
 
 
 
 
     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  Jens Juel  ~ NN Sidsel Jespersdatter ~ Mogens Nielsen Iver Jensen ~ Karen Lauridsdatter Palle Juel  ~  NN Andersdatter Dorthe Juel  ~ Christen Grøn Maren Juel  ~ Laurids Pedersen Christiern Krabbe   ~ NN Kirsten Juel  ~ Jens Rafvad Ide Jensdatter  ~ Jens Nielsen Ellen Juel  ~ Christiern Stygge  
  til Møborg   * Tjæreborg ca. 1418 Lange til Øgelstrup og Astrup Vestenie Levede 1454 Skeel          til Mogenstrup 1469     Baden Kendt i Jylland 1441   * ca. 1430 til Alsted ?   Rodsteen til Låge til Randrup & Frøstrupgård      
      † efter 1450 til Hennegård (bispelen under Ribe) Lensmand Ø kloster   til Møgtved       til "Oddenstrup" (Ottendrup) Usikker afstamning   til "Lengsholm" * Sindbjerg, Vejle ca. 1437 ~ 1466      
      ~  Henne, Ribe 1447 * Råsted 1408 - 1421          
      † Astrup  1468  
      Begravet Viborg Domkirke  
      ~ Mette Lauridsdatter Åbjerglinien  
        Hvas (af Ormstrup)  
             
             
         
         
         
         
         
         
         
         
         
                                                                                                                                         
         
 
                                                     
 
 
 
 
 
 
   
 
     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
     
 
     
  Malte Juel  ~ Maren Pedersdatter Johan Juel  ~ NN Hartvig Juel   Ide Iversdatter  ~ Lage Jepsen  Beate Iversdatter  ~ Niels Nielsen Palle Iversen  ~ Ellen Spend Karen Juel  ~ Erik Rekhals Maren Juel  ~ Stig Vesteni   Thomas Iversen  ~ Lene Ludvigsdatter Margrethe Iversdatter  ~ Niels Christensen  NN Juel    ~ Peder Nielsen Norby Anne Juel ~ Ove Tagesen Johanne Iversdatter  ~ Christen Steen Kjeld Iversen  ~ Karen Nielsdatter   Hans Iversen  ~ Anne Evertsdatter    
 
 
  til (Nørre) Holmgård, Møborg Bomøve (Lange)       Kannik i Ribe 1460   til Davbjerggård Saltensee af Linde * før 1453 † 1484 Manderup til Øgelstrup til Udstrup   i Solbjerg til Hersomgård (Hersom sogn) til Søgård, Hesselbjerg &   til Astrup Rosenkrantz af Astrup  Tornekrans    til Ågerup   Hollunger af Lønborg Steenfeld til Astrup og Bøvling Lange   til Svenstrup og Hejredegård Rosensparre           
  † efter 11/7 1508  til Nordenbjerggård, Møborg       Provst Viborg   * Råsted 1420 † 1476 af Starupgaard   til Barritskov       Kendes 1491-1501   Hersomgård   Lensmand Skivehus  til Estrup †1535 til Kyø     * Øgelstrup  ca. 1464  til Bækmark Bispelensmand Holmgaard, Bølling herred   Bispelensmand Svenstrup til Nørregård      
          Biskop i Ribe 1483   Begravet Viborg Domkirke   † efter 1503   * Øgelstrup 1458 † efter 1523     Bispelensmand  for sin bror!   † efter 1504  
          Opgav bispedømmet 1498                                 † 28/9 1536      
          til fordel for sin søstersøn Iver Munk    
 
                   
 
           
            ~ Oluf Munk                 ~ Nils Jönsson          
            (Lange)                 Posse          
                           ~ før 5/11 1491          
                                 
                                   
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                                                                                           
                                                                                   
 
 
 
 
 
 
 
 
     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
     
 
     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
     
 
 
 
 
 
     
 
 
 
 
 
 
  Anne Maltesdatter ~ Jens Thomesen Karen Johansdatter ~    Knud Venstermand     Karen Pallesdatter  ~ Niels Friis    Mogens Juel   ~ Dorte Mogensdatter Iver Juel Mette Pallesdatter Juel   ~ Ove Pedersen     Anne Thomesdatter ~ Mogens Justesen Elisabeth Thomesdatter  ~ Claus Sivertsen Iver Thomesen Christoffer Thomesen ~ Kirsten Kaas     Elsebe Juel ~ Hans Lindenow Hartvig Thomesen  ~ Maren Eriksdatter    Niels Kjeldsen  ~ Margrethe Christensdatter Iver Kjeldsen  ~ Mette Hansdatter Anne Kjeldsdatter  ~ Mads Gjordsen d.y. Erik Hansen Jørgen Hansen  ~ Mette Hansdatter Gedske Hansdatter ~ Laurids Jensen
  til Holmgård     Sehested † 1595 til Pederstrup og Finstrup       til Vadskærgård til Udstrup Krabbe Mester til Dejbjerg Kirkes jord 1537 som enke Skram     † efter 1558 Skovgård     til Ribe Korsbrødregård  Sested til Palsgård til Estrup, Malt herred Sparre-Kaas   til Aggersvold til Palsgård og Lundgård Tornekrans          til Astrup, Bøvling Sandberg  til Astrup og Stubbergård Lange-Munk   til Solvig til Dalby til Brink, Lø herred Lange-Munk til Nørregård (Baden)
      til Vellingshøj           * ca. 1472 Udstrup, Nissum til Knivholt Ventebrev på Balgö † 1537 til Hammergård & Dejbjerglund     til Hersomgård * Øgelstrup 1510 † 28/10 1565  til Spandet † 15/10 1534 † Estrup 15/4 1588    og Ørslevkloster † 17/6 1572  til Kollerup   og Vilstedgård len   Mester  til Holmgård     & Hejredegård † efter 1546, før 1558  til Holmgård      
        † 1536           Begravet Ribe Domkirke ~ ca. 1539             † 22/3 1573   Domprovst i Ribe   Kannik i Roskilde      
                              I flg. ligstenen 1575   † 24/8 1556   † 3/5 1546      
                                   
 
 
 
 
                                ~ Johan Brockenhus   ~ Bege  
                                    til Volderslev og Lerbæk     Skram  
                                til Stovgaard  
                                 
                                   
                                   
                                   
                                         
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                                                                                             
                                                                                         
 
 
 
 
 
 
   
 
 
     
 
     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  Ide Mogensdatter  ~ Jens Spend Kirsten Mogensdatter  ~ Jens Kås Palle Mogensen   ~    Anne Lykke Jens Juel  ~  Anne Pedersdatter Christen Juel  ~ Anne Lunge Lisbet Mogensdatter  ~ Jens Mogensen Marine Mogensdatter Juel   ~ Christoffer Pallesen  Mogens Juel  ~ Ingeborg Galskyt Elsebeth Mogensdatter ~ Vil Thomesen   Christen Juel  ~  Anne Christophersdatter Thomas Juel Mette Juel ~               Eggert Abildgård   Ingeborg Hartvigsdatter ~ Manderup Parsberg      Mogens Juel  ~  Else Skovgaard Maren Iversdatter  ~ Erik Axelsen Anne Iversdatter  ~ Erik Lykke   Karen Jørgensdatter   ~  Christoffer Lunge Iver Juel   ~  Olive Lykke
  af Udstrup     til Rammegård af Udstrup til Ørgård til Udstrup, Strandet   til Alsted Skram      til Østergård     Hed måske Christine ?  Harbou Maren Juel (Ulfeldt) til Knivholt, Udstrup til Kartofte * Udstrup 1517 Galskyt * 1520 † 13/12 1585 Lunge - Dyre til Estrup til Estrup til Skodborg   af Palsgård til Hagesholm   til Juellingholm   Rosenkrantz † efter 1586 til Torp og Veierslevgård   * 1522 † Odden 2/8 1556 til Odden til Gjesingholm   ~ Hessel 18/9 1597
     og Pallesbjerg   Lensmand Århusgård   †1583     til Nøragergård len til Nørgård og Sindinggård * ca. 1515 † 12/10 1592 til Hverringe og Hvidstedgård ~ 1536   til Hvidstedgård Begravet Flynder Kirke   † 1648 barnløs † 7/8 1623 Bortførte sin kone   * 1544 † 29/10 1615 ~ Københavns Slot 26/9 1574   † XX/9 1587   til Langtind   ~  Stubbergård 11/7 1570   Begravet Mygdal kirke ~   ca. 1547 Begravet Gjessing kirke  
      Landsdommer Jylland     Lensmand Kalø       * ca. 1510 † før 4/7 1549   Begravet Vindinge Kirke   Proviantmester Syvårskrigen1563     og giftede sig med hende      
  † 14/2 1585     Skibschef under Peder Skram       * Udstrup 1505 † 1579   ~  9/4 1587          
      Døde på krigsskibet Fortuna under Karlsø      
 
 
 
 
Begravet Flade Kirke
             
   
 
  † 20/9 1563     ~ Niels Lykke     ~ Jacob Flemming   ~ Inger Markorsdatter                
    Begravet Århus Domkirke          til Viskum len   til Bavelse     (Tidemand)                
                    †1544     til  Kartofte                
                     nu Tidemandsholm                
                    ~ ca. 1552            
                               
                               
                                 
                           
                           
                               
                               
                           
                                                           
                                                       
       
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   
 
 
 
  Ligsten Århus for Jens Juel og Anne Skram   Peder Juel  ~ Margrethe Ulfstand Ellen Juel  ~ Axel Rosenkrantz Maren Juel  ~ Hermann Juel Elsabe Juel  ~ Hans Christoffersen Ellen Juel  ~ Erik Kaas Elsebe Mogensdatter  ~  Peder Eilersen Mogens Juel  ~ NN Krabbe     Jens Juel ~ NN  
  til Alsted & Halstedkloster ~ 1580 af Alsted  ~ 18/8 1588 af Alsted til Åbjerg af Alsted Lindenow * 1530 - 1540     * Knivholt, Flade 1549 Brockenhuus til Knivholt til Bustrup   til Juellingholm  
  * Alsted 1550 - 1554 † 1604   * 1560 † 1603   * 1555 † 1577 ~  23/6 1577 * 1555 † 1627  til Lindersvold,         † 9/3 1602 til Hovinholm * 1555 † 1603    
  † 1602  
  Begravet Hvejsel Kirke       Begravet Ørslevkloster Kirke Bækkeskov og Restrup                  
                               
                               
                                 
                               
                               
                               
                               
                               
                               
                               
                             
                             
                             
                             
                         
                                                                 
                                             
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
     
 
 
 
 
 
 
 
  Gregers Juel   Lene Juel Kirsten Juel ~ Niels Vind Maren Juel  ~ Jakob Ulfeldt Anne Pedersdatter ~ Mogens Kaas Erik Juel  ~ Sophie Sehested Jens Juel  ~ Ide Gøye       NN Juel   ~ Christopher Friis     Mogens Juel     ~ Margrethe Ulfstand    
  til Alsted til Alsted til Alsted   til Alsted   * Alsted 1582 † Ås 30/6 1602 til Ås til Alsted og Hundsbæk  ~ Viborg 27/9 1618  til Lindbjerggård ~ Odensegård  14/8 1624         til Juellingholm  til Vadskærgård til Juellingholm  
  † 1611 † 1655 Ugift * Alsted 1585 † Ullerup 1627   * Alsted 1590 † 12/4 1635   Begravet Voergaard, Tårs     Lensmand Bergenshus   †1642  
                * Alsted 1594  
          † Lindbjerg XX/7 1636  
         
 
         
Mere om slægten           Våbentegninger på denne side copyright © 2001-2010 by Finn Gaunaa