von Kørbitz
         
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  Hans Caspar von Körbitz ~ Maria von Loss  
  til Schmiedeberg, Falkenhayn til Pilnitz  
  & Hausdorf, Meissen & Torgau  
  Kursaksisk hofmarskal  
  Med ved bryllup i København 1634 *  
 
* 1581 † 1639
 
     
     
      * Den udvalgte Prins Christian af Danmark giftede sig med saksisk prinsesse  
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
           
         
 
 
 
 
 
 
     
  Johan Caspar von Kørbitz ~ Sophie Elisabeth Thoss Johan Christoffer von Kørbitz ~ Kirstine Lützow  
  Hertugelig sachsisk Gehejmeraad  von Erlebach Adelsbevilling 1649 ~7/10 1649          
  Arveskænk i grevskabet Henneberg   Lensmand København til Hellerupgård (Fyn)                                                    
  Arvede Hellerupgaard   Amtmand Roskilde Begravet Hellerup kirke  
  Dansk etatsråd   Rigsråd  
  † 1691   Rigsmarsk 1660-1677  
     
Ridder af Elefanten
 
      Med i Skånske krig  
      * Meissen 13/9 1612 † 20/8 1682  
      Begravet Hellerup kirke  
     
      Mere om Johan Christoffer von Kørbitz  
     
     
     
     
     
     
     
           
         
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  Johan Christof von Kørbitz  ~ Charlotte Sophie von Harstall  Fredrikke Dorothea Körbitz  ~  Otto Christopher  
   til Lützelburg, Sachsen  ~ 1700    von der Osten  
   til Hellerupgaard  
  Generalmajor  
  Overkrigssekretær  
  † 1726  
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
 
 
   
 
 
  Johan Christopher von Körbitz ~ Eleonora Elisabeth  
  Moderen solgte Hellerupgård for næsen af ham  Hermansdatter  
  til Lammehave  Beenfeldt  
  † 1789 til Lammehave  
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
           
         
 
     
 
 
 
 
  Herman Frederik Gothold von Kørbitz  ~           Johanne Marie Rasmussen Charlotte Dorthea Gotholdine  ~ Hans Frederik von Brüggemann  
   til Lammehave † 1815 von Kørbitz til Mejlgård  
  Generaladjudant   til Mejlgård 1800-04 Kammerjunker  
  Kammerherre, Oberst   † 1800  
  † 1/12 1809  
     
     
 
 
 
  Slægtens sidste mand i Danmark  
 
 
 
 
 
 
Mere om slægten   Våbentegninger på denne side copyright © 2001-2010 by Finn Gaunaa