Munk af Vejbjerggård
                           
 
 
 
 
 
 
 
                                                                Iver Munk  ~ Ide  Frandsdatter    
    Biskop i Ribe Pogwisch  
    For Frederik I, men imod Christian III Fik barn uden for ægteskab    
  Efter reformationen forlenet med Ribe bispegård      
  † 1539  
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
           
         
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  Niels Iversen  ~ Marie Olufsdatter Frands Iversen  ~ N N Lauridsdatter  
  til Vejbjerggård og Vesbjerg Vognsen (af Stenshede) til Strandbygård  Udsen  
  † efter 1580   Bosat i Tarm bispegård  
      † før 27/4 1567  
         
     
     
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
                               
         
 
 
 
 
 
 
 
 
  Mogens Nielsen  ~ Magdalene Olufsdatter   Frands Nielsen  ~ Mette Thomesdatter
  til Eg  Norby       til Ørs  Orning
  † før 1614   † efter 1619  
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
                           
                     
 
 
 
 
 
     
 
 
 
     
 
 
 
 
  Niels Mogensen  ~ Karen Christensdatter Karen Munk  ~ Søren Andersen Skrædder Godske Mogensen Dorte Munk  ~ Laurids Christensen Maren Munk  ~  Patrick Dumbar
  til Ørnhoved Munk af Eg Bondefødt borger i Viborg af Eg af Eg Bonde (ufri) af Ørs til Spannerup
  † før 16/2 1631 til Ørnhoved † før 6/12 1637   † Fyn før 30/6 1632     Kendt 1633-1637 ~ 18/5 - 24/8 1637
    ~ før 1619  
     
 
 
 
  ~ Maren Sørensdatter  
    til Tridie  
    ~ før 23/7 1625  
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
                       
                 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
     
  Mogens Nielsen  ~ Dorte Pallesdatter Inger Munk  ~ Laurids Frijs Søren Nielsen Karen Nielsdatter  
  til Ørnshoved Friis af Vadskjærgård af Ørnshoved af Vadskjærgård af Ørnshoved af Ørnshoved  
 
  † før 1666 ~ før 1652 † før 24/1 1654 ~ efter 23/3 1651 Kendt 1632 † 8/10 1631- 30/6 1632  
  † udlandet efter 1651  
   
 
 
 
 
  Slægtens sidste mand  
 
 
 
 
 
  Våbentegninger på denne side copyright © 2001-2010 by Finn Gaunaa