Lange (Jyske Langer)
                                               
 
 
 
 
  DAA-våbnet på denne side er hentet fra finnholbek.dk  
  Et familiesagn lader slægten stamme fra Østrig, hvor den hed Rosenfeld    
 
 
 
 
 
  Ebbe Lange NN  
  * 1270  
     
     
     
     
     
     
     
         
     
     
     
     
     
     
     
     
     
                                           
                         
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
     
  Jens Ebbesen  ~ NN Iver Ebbesen   ~ NN Bo Ebbesen  ~ NN Esge Ebbesen Frost  ~ NN Jakob Ebbesen  ~ NN Thorkild Ebbesen      
  * 1302   * Varde ca. 1302       † efter 1331   til Vesterbygård?   Ridder      
          * 1302   Dommer på Viborg landsting  
              over de oprørske jyder  
      Lange       Frost       Kendt 1314-1333  
             
               
                     
                     
                     
                 
                 
             
             
             
             
             
             
             
                                       
                             
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
     
 
 
 
 
 
 
 
 
  Gunner Jensen   ~ NN Peder Jensen  ~ NN Poul Bosen  ~ NN Thomes Bosen  ~ NN Jon Jakobsen  ~ Else Jensdatter Tord Jakobsen  ~ NN Anne Jacobsdatter  ~ Peder Nielsen
  † efter 1367    af Lønne   Kendt 1371-1397       til Nørholm (Rosenkrantz) til Rørdal   Gyldenstjerne
      Kendt 1392-1399           Ridder   Kendt 1360 † efter 1373    til Ågård
              Beseglede kroningsbrevet 1397      
      Bomøve           Kendt 1389 † 18/5 1404  
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                                         
                               
 
 
 
 
 
 
 
 
 
     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
     
 
   
 
 
  Jens Gundesen ~ NN Bodil  ~ Torkild Myg Johannes Poulsen   Bo Thomesen   ~ NN Claus Jonsen  ~ Gjertrud Mogensdatter Timme Jonsen  ~ Ebba Eriksdatter     Niels Jonsen       Jens Jonsen 
  Kendt 1387 † efter 12/7 1418   † efter 1445 (Galskyt) Kendt 1388-1408   til Brøttrup   til Nørholm  Munk Lensmand Akerhus Krummedige Lensmand Koldinghus til Nørholm
          Kendt 1388-1401   Kendt 1417-1423   Kendt 1423-31   Lever 1433 † 1440
         
         
 
 
 
 
     
   ~ Marian Iversdatter   ~  Jep Knogmose      
     ~ før 1392    ~ før 1392      
    † før 6/3 1410   † efter 1433      
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
                               
                     
 
 
 
 
 
 
     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  Gunde Jensen  ~ NN Oluf Jensen   Thomes Jensen  ~ NN NN  ~ Knud Steen Anne Clausdatter  ~   Strange Nielsen    
  Kendt 1438-1440   Mester   † efter 1438     til Nørholm Bild  
  † før 1438   til Nørholm 1441-88  
 
 
 
   
 
 
  Våbentegninger på denne side copyright © 2001-2010 by Finn Gaunaa