von Levetzau
                       
 
 
 
 
 
   
 
 
 
 
      DAA-våbnet på denne side er hentet fra finnholbek.dk  
  Heinrich von Levetzau  ~ Frederikke Louise  
  Indvandrede fra Mecklenburg comtesse Schaffalitzky de Muckadell  
  Naturalisationsbrev 1776 ~ 13/12 1765  
  Elefantridder, Storkorsridder  
  Overjægermester i Hørsholm  
  Kammerherre, Gehejmekonferensråd
 
  Hofmarskal hos Enkedronning Sophie Magdalene  
 
Amtmand Frederiksborg & Hørsholm
 
  Amtmand Kronborg  
  Overjægermester i Hørsholm  
  * 4/10 1734 † København  24/3 1820   
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
                           
     
 
         
 
 
 
 
 
       
 
 
 
 
 
 
  Henriette Cathrine  ~ Georg Flemming Ulrikke Sophie ~ Christian Cornelius Lerche      Frederikke Elisabeth Augusta Christiane    ~ Jacob Frederik Ferdinand Birgitte Louise   ~ Carl Georg Frederik
  von Levetzow til Smakkerupgård  von Levetzow til Lerchenborg von Levetzow Kammerjunkter, Oberstløjtnant von Levetzow til Smakkerupgård
  * 29/11 1786  † 1850 Kammerjunker, Kaptajnløjtnant * Birkerød 12/8 1771 Greve af Lerchenborg * 17/10 1779 ~ Hillerød 26/6 1798 * 7/10 1784 † 1860 Kammerherre, Hofjægermester
  ~ 1806 † Lerchenborg 3/2 1803   ~ 26/6 1790     ~ 16/10 1801
           
       
     
 
 
 
   
 
 
 
 
 
 
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  Våbentegninger på denne side copyright © 2001-2010 by Finn Gaunaa