Løwenhielm
               
 
 
 
  DAA-våbnet på denne side er hentet fra finnholbek.dk
 
  Hans Schrøder ~ Magdalene NN  
  * ca. 1580 † 1649  
     
   
 
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
             
?
 
   
             
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  Hans Schrøder ~  Bertha von Ahlefeldt Elisabeth Schrøder   ~ Christopher de Roepstorff NN Schrøder   ~ Friedrich von Pultz
  Storkorsridder, Generalløjtnant ~ 1660   Krigs-, Zahl- & Proviantkommissær  
  Adelspatent 1669 med navnet  
  Hans von Løwenhielm  
  * Løjtgård 28/1 1627  
 
† Vejrupgård, Bramminge 2/3 1699 
 
  Begravet Marslev, Bjerge ~ Sophie Bielke  
    ~ 1677  
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
                   
             
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  Sophie Amalie  ~ Frederik Giedde Cathrine Hedevig ~ Jørgen Brockenhuus Mette von Løwenhielm ~ Frederik Christian Marschalk
  von Løwenhielm til Nordskov, Hindema og Vrågård von Løwenhielm Rytteriofficer * 14/5 1668 til Østerråd & Sande
  * 6/9 1671 ~ Holmens Kirke, København 13/1 1687   til Vejtrupgård og Sellebjerg Han fik 1697 tilladelse til, at hans søn † 10/4 1738 ~ 5/5 1684
  † 21/10 1698   * København 1661 måtte kalde sig von Løwenhielm  
  † Hovindsholm 6/5 1719   
 
 
  Slægten uddøde 1965  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
    Våbentegninger på denne side copyright © 2001-2010 by Finn Gaunaa