Lüttichau
                                                                               
 
 
 
        DAA-våbnet på denne side er hentet fra finnholbek.dk
 
 
 
 
 
  Hans Helmuth von Lüttichau  ~ Catherine Agnes de Lézenne  
  * Güstrow 1670 de Lezenner de Pigel  
  † Fredericia 19/9 1732    ~ 28/2 1693  
    * Gent 1671  
    d.a. don Philip Anton de Lézenne  
 
 
 af huset Pigel  
    & Marie Therese de Rempret  
         
         
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
                                           
                         
 
 
 
 
 
 
 
 
     
 
 
 
     
  Christian Ditlev von Lüttichau  ~ Helle Trolle Urne Eva Maria von Lüttichau  ~ Falck Daniel de Cachedenier   Wolff Caspar von Lüttichau  ~ Lucia Magdalena Ocksen  
  til Tjele og Vingegård ~ Randers  2/12 1728 * Horsens XX/3 1699 ~ 23/11 1720   til Lerkenfeld (Rinds), Hessel (Gissel) & Mølgård (Aars Herred) ~ Århus Domkirke 1731  
  Generalmajor til stamhuset Tjele † Fredericia XX/2 1750  Oberstløjtnant   Generalmajor  * 24/8 1705    
  * Viborg 13/2 1695 † 10/10 1767   * 3/9 1704 † Lerkenfeldt, Bonderup 24/3 1765 † Lerkenfeldt, Bonderup 15/2 1775  
            d.a. Biskop Johannes Ocksen  
        & Anna Petersen  
         
         
           
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
                                                                             
     
 
                                         
 
 
 
 
   
 
 
 
 
 
 
 
     
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  Hans Helmuth von Lüttichau  ~ Johanne Marie Charlotte "Julie" Christian Frederik Tønne von Lüttichau  ~ Anna de Lasson Christiane Ingeborg von Lüttichau  ~ Carl Frederik de Castonier   Adam Mogens Holger von Lüttichau  ~ Ane Cathrine Wolfrath Sophia Hedevig von Lüttichau  ~ Christen de Linde Elisabeth Christine von Lüttichau  ~ Jørgen von Brockdorff Eva Louise    ~ Frederik `Fred` Rubek Christian Hans Helmuth von Lüttichau  ~ Marie de Lasson Christian Cæsar von Lüttichau  ~ Ellen Marie de Castonier Ove Bernhardt von Lüttichau ~ Margrethe Kås
  til stamhuset Tjele Brockdorff til Stovgård, Engelsholm og Dybvad m.m. ~ Falling 1770    * Kolding 1737 † Tjele Gods 29/5 1759   Oberstløjtnant   til Nivågård og Nordskov * Slagelse 17/2 1740 † Nivågård 21/6 1774 * Århus 2/2 1740 † Møltrup Gods 13/11 1779  til Hanbjerg Hovgård * 11/2 1744 † Brantbjerg 1/9 1774  til Store Grundet von Lüttichau von Bülow til Skjerrildgård (Bjerge Herred) ~ 1/10 1768 til Lerkenfeldt (Bonderup) ~ 1774 * 1741 † 1785 til Nedergård
  Ritmester  ~ Grundet 1763  Kammerherre, Dr.jur.   ~ 1758   Kammerherre   ~ Lerkenfeldt, Bonderup 1773   Oberstløjtnant * 26/8 1746 † Næstved  9/1 1779 til Espe & Bonderup  Ritmester     * Lerkenfeldt (Bonderup) 3/7 1745   ~ Vejle 1769
  Konferensråd, Kammerherre     Var aggressivt imod landboreformerne   * Tjele 31/12 1742 † Nivå 17/2 1807     ~ 1770   Generalmajor * Fredericia 1734 † Skive 28/4 1801   † Ørndrup 4/8 1797  
  * Tjele 18/7 1740 † Tjele 2/2 1801        Frakendt kammerherrenøglen 1790              
       
Slog sig forbitret ned i Tyskland
     
      Rigsgreve 1791   ~ Karen von Benzon      
      * Tjele 18/3 1744 † Pronstorf 20/2 1805 ~ Sankt Knuds Kirke, Odense 1786      
              
             
             
             
             
             
           
         
         
         
         
                               
                     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
     
 
 
 
  Christian Ditlev von Lüttichau  ~ Vibeke Ida Vilhelmine Helle Sophie von Lüttichau  ~ Jens de Jermiin  ~ Rudolphine Margrethe Øllegaard von Lüttichau  ~ Johan Ludvig Wilhelm Schack von Lüttichau  ~ Anthonia Elisabeth Petrea Lunding Helle Urne Lüttichau  ~ Conrad Revenfeld  
  til stamhuset Tjele von Bülow * 1/6 1764 † 12/7 1820 til stamhuset Ausumgård * Tjele 12/3 1768 † Sophiesminde 6/8 1831     von Krabbe af Damsgård til Store Grundet, Vejle  ~ 1793, skilt * Nivågård 1768 † XX/2 1808 Ritmester 1787  
  * 18/6 1740 † Tjele 11/1 1809 ~ Store Grundet 7/5 1766   Kammerjunker   til Sophiesminde & Egebjerggård * København 13/6 1773 † 7/9 1836   Kammerherre 1791  
       ~ 4/5 1781   Generalkrigskommissær   ~ Gjestelev 4/11 1796  
      * Tjele 23/10 1770 † Grundet 29/9 1819     
        ~ Vibeke Ida Vilhelmine  
            von Bülow  
        ~ 1809  
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
                                 
 
 
                 
 
 
     
 
 
 
 
 
     
 
 
 
 
  Hans Helmuth von Lüttichau  ~ Idalia Frederikke Pauline   Christiane Hansine Gottholdine von Lüttichau  ~ Mathias von Lüttichau Hans Helmuth von Lüttichau   Marie Annette von Lüttichau  ~ Jørgen Frederik Johannes  
  til stamhuset Tjele baronesse Dirckinck-Holmfeld   * Tjele 28/2 1807 † Fredericia 2/8 1835  til Store Grundet til Store Grundet   * 11/6 1810 † 29/5 1872 Grevenkop-Castenskiold  
  Kammerherre, Hofjægermester ~ København 1829      Generalmajor Stiftamtmand   til Store Frederikslund  
  * 18/6 1740 † Tjele 11/1 1809     Krigsminister Kammerherre    Kammerherre, Major  
        * Einsiedelsborg/Egebjerggård, Fyn 9/12 1795 * Einsiedelsborg / Egebjerggård 20/4 1794     ~ 2/7 1830  
           † Grundet 13/4 1870    † København 15/3 1869       
        ~ 1828  
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
               
             
 
 
     
 
     
 
 
 
 
  Christian Ditlev von Lüttichau  ~ Margrethe Theresia Petrine Jessen Ida Anna Vilhelmine  ~ Theodor Emil Johanne Charlotte Elise von Lüttichau  ~ Johan Sigismund Knuth  
  til stamhuset Tjele  ~ Randers 1860  von Lüttichau Busky-Neergaard til Store Grundet Greve Knuth af Knuthenborg  
  Finansminister * Randers 2/5 1835 † Rohden Gods 4/4 1927 * Tjele 26/8 1830  † 12/12 1917 til Viskum Gods * Fredericia 5/6 1829 † København 15/2 1874 til Store Grundet  
  Kammerherre   Hofjægermester   ~ 1855  
  * Tjele 20/4 1832 † Tjele 24/8 1915   ~ Tjele 17/8 1859  
       
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
           
     
 
 
 
 
 
 
 
 
     
  Hans Helmuth von Lüttichau  ~ Fanny Julie Caroline Basse Fønss Selma Anna Sophie Elisabeth  ~ Flemming Lerche  
  til stamhuset Tjele ~ Hindsgavl 1894   von Lüttichau baron Lerche-Lerchenborg  
  Hofjægermester   * Tjele 17/1 1874 Hofjægermester  
  * Vingegård 13/1 1868 † København 21/2 1921    * 17/1 1874  
       
       
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
                   
             
 
 
 
 
 
 
     
 
 
 
   
  Hans Helmuth von Lüttichau  ~  Marie Thalia Juel Folmer von Lüttichau  ~ Ingeborg Marie Saima Carl Christian Ditlev von Lüttichau  ~ Vibeke Schack von Brockdorff  
  * Viskum Gods 5/4 1897 † 1958 af Hverringe  til Rohden, Hornsyld * 1915 † 1983 * Hindsgavl, Middelfart  4/11 1895 ~ Søllerød Kirke 12/8 1921  
    ~ 1930 * Viskum Gods 12/8 1898 † 1977   † 22/10 1963  
             
               
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
 
 
 
 
 
 
 
   
 
     
  Carl von Lüttichau  ~ Merete Anette Karin von Lüttichau  ~ Christian Edward Valdemar Jean Frederik Peter  
  til Havnø Comtesse Ahlefeldt-Laurvig * Rohden 12/8 1938    Greve af Rosenborg  
  * 19/8 1935   ~ Stouby 10/8 1962, skilt  
     
     
       
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
           
         
 
 
     
 
     
  Thea Marie von Lüttichau   Manon Kirsten von Lüttichau  
 
 
 
 
 
 
        Våbentegninger på denne side copyright © 2001-2010 by Finn Gaunaa