von der Maase
                               
 
 
 
 
  DAA-våbnet på denne side er hentet fra finnholbek.dk  
     
 
  NN Masius    ~ NN  
 
Gejstlig?
 
     
 
 
 
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
             
             
     
 
     
  Hector Gotfried Masius  ~ Birgitte Magdalena Nicolaus Henrik Masius  
 
Dr.theol., Hofpræst
 von Engberg Amtmand  
  til Lundbygård ~ 1691 Etatsråd  
  & Førslev til Ravnstrup Adelspatent 1710  
  * 13/4 1653 † 20/9 1709 * 13/1 1677 † 15/3 1694 von der Maase  
      † 1712  
  ~ Anna Catharina Dørge    
    ~ 1691    
    * 19/5 1661 † 13/4 1705    
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
                             
         
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  Frederik von der Maase  ~ Conradine Sophie Rostgaard   Christian von der Maase   ~ Magdalena Susanne von Numsen  
  til Tybjerggård  ~ 7/8 1720   til Førslev ~ 8/3 1716  
  & Ravnstrup   & Ravnstrup  
  Adelspatent 1713   Adelspatent 1713  
  Major   Etatsråd  
  * Cassel 27/5 1696   * 3/3 1694 † 11/5 1753  
  † Tybjerggård  22/8 1728       
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
                             
                     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  Frederik von der Maase    ~ Sophie Henriette von Moltke Anna Cathrine von der Maase ~ Adolf Heinrich von Staffeldt Maria Elisabeth van der Maase  ~ Carl Rudolph von Schubart Frederik Christian von der Maase  ~ Charlotte Amalie von Holstein Maria Elisabeth von der Maase  ~ Carl Rudolph von Schubart
  til Farumgård ~ 1760 * Førslev 31/1 1722 † København 31/1 1786    til Kongsdal * 1722  † 1746  ~ 1744 * 2/6 1726  † 24/2 1808 ~ 1761 * 19/11 1722 † Odense 20/7 1746  Oberstløjtnant
  & Krogerup   Kammerherre   Oberstløjtnant, Deputeret         ~ 1744
  Kammerherre, Oberst       * 1714  † 1759        
  * 30/11 1724  † 20/5 1774       s.a. Hermann Michael Schubart      
     
 
 
 
 
      ~ Andreas von Hauch    ~ Charlotte von Holst  
      ~ Kongsdal, Mørkøv  24/4 1761       * 1729 † 1798  
      til Kongsdal      
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
               
             
 
 
 
 
 
 
     
 
 
 
 
  Frederik Anthon Adam von der Maase    ~ Vilhelmine von Løvenskiold Frederikke von der Maase     Magdalene Margrethe von der Maase  ~ August Ludvig Georg  
  Kammerherre, Ritmester, Kgl. Staldmester ~ 20/2 1796 Frederikke Amalie Marie Hedevig     † 1823  von Hedemann  
  til Krogerup   Første Hofdame hos Kong Frederik V's Dronning       Generalmajor  
  Kammerherre, Ritmester, Kgl. Staldmester   * 5/10 1774  † 1823      
  * 5/1 1773  † 13/8 1821        
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
                                   
         
 
         
 
 
     
 
 
 
 
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
  Frederik Herman Rostgaard   ~ Caroline Maren Olivia Colbjørnsen Henriette von der Maase ~       Anton Carl Frederik Moltke Margaretha  ~ Henrik Adolph Brockenhuus- Schack Amalie von der Maase ~ Christian Sehestedt Juul Marie von der Maase ~ Wilhelm Ludwig Friedrich von Hedemann
  von der Maase ~ 1826 * 13/4 1797 † 27/6 1869 Generalmajor von der Maase Arvede stamhuset Giesegård med Gram og Nybøl Amalie Conradine Annette Sophie Juul af Ravnholt Marie Frederikke Caroline ~ 1835
  Kammerherre, Major * 1/5 1796 † 26/11 1877   ~ 1820 * 23/4 1802 † 1836 Grevepatent 1826 * 26/3 1809 † 1830 ~ 1829 * København 3/12 1811  
  Hofchef hos Kong Frederik VI's Dronning d.a. norske Christian Colbjørnsen   Hofjægermester   † København 23/5 1892  
  * 13/6 1799 † 23/9 1866 Højesteretsjustitiarius (Højesteretspræsident),   ~ 1790  
    Deputeret i Danske Kancelli, Generalprokurør      
    & Engelke Margrethe Falbe  
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
                   
 
 
 
 
     
 
 
     
 
     
 
     
  Christian Rostgaard von der Maase  ~ Caroline Amalie     Caroline von der Maase  ~ Frederik Georg Julius Moltke Frederik Christian Rostgaard ~ Ann Wilhelimina Jacobine NN  
  Kammerherre, Generalmajor comtesse Holck-Winterfeldt * København 23/7 1827 greve af Bregentved  von der Maase ~ 24/8 1881  
  Overstaldmester og Ordensmarskal ~ 5/1 1873 † Skodsborg  26/9 1886  ~ 6/6 1851 Kammerherre * 15/5 1850  
  * 2/4 1831 1799 † 23/12 1899   Legationssekretær i Stockholm  
      * 30/11 1825  
           
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
 
 
     
  Ove Frederik Gustav Rostgaard    
   von der Maase  
  til Lerchenfeld  
  Ritmester  
  * 15/8 1879 † efter 1928  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
    Våbentegninger på denne side copyright © 2001-2014 by Finn Gaunaa