Quitzow
                                                                                                               
 
     
     
     
 
 
   
  Mattis Jensen  ~ Mette Limbek    
  † efter 1402  
     
         
         
 
 
     
         
         
         
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
                   
             
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  Jes Madsen ~ Kirsten Eriksdatter Arild Madsen  ~ Ingeborg Nielsdotter NN Quitzow ~  Siunde Bentsen  
  Kendt 1402-51 Lindenov Kendt 1402-51  Hak   Neb        
      af Kyringe    
             
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
                                                       
                                     
 
 
   
 
 
 
 
 
 
     
 
     
 
     
 
 
 
 
 
 
 
 
      Lyder Jensen Johan Jensen      Mathias Jensen  Otte Jensen Didrik Jensen  ~ Karen Nielsdatter   Nanne Jensen  ~ Anne Emmiksdatter Mourids Jensen   Henning Jensen  ~ Mette Clausdatter Mette Jensdatter ~ Grip Jensen      
      Kannik Kannik Kannik † efter 1462 Lensmand Kalundborg Portmand [Mule]   Ridder   Venstermand   Ridder  Bølle      Jernskæg      
      Kendt 1462 † 1504 Kendt 1459 Kendt 1402-51   Lensmand Dronningholm   Høvedsmand, København   til Sandager, Engestofte og Rørbæk       til Frøslev  
  Kendt 1465-89   Lensmand Møn   Kendt 1480-1502  
      Kendt 1472-79      
      † før 1500  
 
 
          ~ Anne Bildsdatter  
             Bild  
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
                                                               
                                                     
 
 
   
 
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
     
 
 
 
 
 
     
 
     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  Johan Didriksen Otte Didriksen Ellen Niels Didriksen Ide Abel Didriksdatter  ~ Anders Henriksen Jens Nannesen     Emmike Navnesen  ~ Magdalene Clausdatter Claus Henningsen  ~     Jørgen Henningsen Qvitzow  ~  Ellen Andersdatter Didrik Henningsen Qvitzow  ~ Mette Eriksdatter Christoffer Henningsen NN Quitzow ~ Niels Kås  
  Kendt 1506-12 Abbedisse Roskilde         Dresselberg Ridder   til Hjelmsø  Reberg Ridder   til Jerstrup, Rugård og Æbelø  Gøye til Rørbæk  Hardenberg † før 1521   til Damsgård  
       ~ før 1515 Kendt 1472-79   Kendt 1508-11   Kendt 1519-21   Rigsråd   Kendt 1526 † 1561  
    Rigskansler 1537-44  
      Kendt 1511 † 1544  
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
             
               
   
 
 
 
 
 
 
 
 
    Hilleborg Quitzow  ~  Mourids Emmiksen Henning Jørgensen Qvitzow  ~  Ide Thomesdatter  
    † efter 1565 til Revsø  til Sandager, Rørbæk, Lykkesholm Lange  
     & Falde  til Lydum  
    * 1513 † København 25/10 1569 ~ efter 1538  
    Begravet Helligåndskirken  
     
Overført til Sandager 1593
 
      ~  Birgitte Eilersdatter  
        Rønnow  
        til Magelund  
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
                                     
                                 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
     
 
 
 
 
 
 
 
 
    Frederik Qvitzow  ~  Pernille Ottesdatter Ellen Qvitzow ~  Hans von Achersleben Jørgen Qvitzow   Christian Qvitzow  ~  Margrethe Justsdatter  Eiler Qvitzow   ~  Anne Axelsdatter  
     til Sandager, Qvitzowholm, Harmark & Torsø  Rud af Sandager  til Krucksau  til Lykkesholm    til Sandager & Rørbæk  Høeg  til Sandager, Lykkesholm & Brahe  
    * 1513 † før 2710 1624 til Tybjerggård * Sandager 18/11 1560 * 20/3 1562 † 1642 * Sandager 1/8 1555   † Rørbæk 11/1 1587  til Agersbøl  Qvitzowsholm ~ Malmøhus 13/8 1598  
    Begravet Sandager kirke ~ Odense 6/4 1589 † efter 6/11 1603   † Lykkesholm 4/1 1599   Begravet Flødstrup kirke 22/2 1587 ~ Trudsholm 15/9 1580 * 1565 † XX/4 1640  
              Begravet Helligåndskirken    
   
 
          Overført til Sandager 1593  
    ~ Anne Eriksdatter            
      Lykke            
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                                                                                                   
                                                                                     
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
     
 
     
 
     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
     Erik Qvitzow  ~  Susanne Jensdatter Henning Qvitzow  ~   Birgitte Eskildsdatter Pernille Qvitzow  ~  Henrik Below Henning Qvitzow   Just Qvitzow   Didrik Qvitzow   Otte Qvitzow  ~  Ingeborg Iversdatter Mette Qvitzow  ~  Otte Skade  Christian Qvitzow    Erik Qvitzow  ~  Anne Mogensdatter  Ide  ~  Levin von Bülow Anne Qvitzow  ~  Claus von Uck Karen Qvitzow  ~  Hans Jørgen von Andersen Lisbet Qvitzow
     til Sandager Juel  til Qvitzowholm Gøye af Sandager til Spøttrup af Rørbæk   til Rørbæk   af Rørbæk   til Elved Lange af Sandager  til Vallund  til Lykkesholm    til Lykkesholm & Elved Krabbe af Lykkesholm  til Rørbæk af Lykkesholm  til Lammehave af Lykkesholm  til  Ulvsund af Lykkesholm
    * Qvitzowsholm 29/7 1616 til Åbjerg * 13/5 1613 †  5/2 1672 til Brandholm * Qvitzowholm 18/8 1614  † 29/10 1645 ~  Viborg 19/6 1642 * Rørbæk 7/10 1581 † Rørbæk 16/12 1601   Faldt i Nederlandene i hollandsk tjeneste   Studerede i Siena   † før 1655 af Bramminge * 3/11 1601 Oberst * Lykkesholm 6/10 1600   * 1606 † før 20/1 1647  til Gjelskov † 1680   † efter 1656 ~ Lemvig 20/11 1653 * 1612 † 1667
    † Sandager 18/3 1678   Begravet Helligåndskirken ~  Viborg  28/9 1656 Begravet Kristianstad  21/11 1645   Begravet Flødstrup kirke 27/1 1602   † 5/12 1603   Kendt 1617-18       † Lykkesholm 31/3 1601   Begravet Helligåndskirken ~ 3/4 1636   Begravet Dronninglund kirke
        Overført til Sandager 1593       Begravet Ellested Kirke   Overført til Sandager 1593   før 21/8 1667
           
 
 
                  ~  Margrethe Mogensdatter  
                  Pax  
                  til Værholm  
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                   
   
 
 
 
     
 
 
 
 
     
    Anna Margrethe Quitzow  ~  Christian von Pappenheim       Anne Sophie Qvitzow  ~  Wentzel Frederik von Rheder   Anne Krabbe    
     til Sandager til Sandager og Søholt       af Elved ~  Bogense 2/12 1681   af Lykkesholm
 
    Døde i stor fattigdom ~  1675       Oberstløjtnant   Husbestyrer for baron Rudolph Abraham Putbus  
    * Sandager 18/3 1652 † 1700       * 1646 † Kjørup 17/4 1708  
           
 
 
 
 
 
 
Mere om slægten   Våbentegninger på denne side copyright © 2001-2010 by Finn Gaunaa