Rathlou Lensahn-linjen
                                                                                               
 
 
 
  DAA-våbnet på denne side er hentet fra finnholbek.dk  
 
 
  Fotografierne på denne side er hentet fra finnholbek.dk  
  Wolf Rathlou  ~ Anna Margarethe? Ahlefeldt  ~  
  til Lensahn og Futterkamp af Søgård  
  † efter 1566  
     
     
 
 
 
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
                                                                                           
             
 
 
   
 
 
 
 
 
   
  Sivert von Rathlou  ~ Helvig von Ahlefeldt Margrethe Wolfsdatter  ~ Hans Sivertsen         Johan von Rathlou  ~ Emerentia von Buchwald  
  til Lensahn af Westensee af Lensahn  von der Wisch         til Futterkamp til Knoop  
  Borglensmand i Pløn   † 1553 til Binebek         Deltog i Ditmarsken 1559  
  † 20/10 1580   † 1568  
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
                                                               
                 
 
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  Godske von Rathlou  ~ Ida Jørgensdatter Margrethe Rathlou  ~ Christoffer Pogwisch       Gregers von Rathlou  ~ Ida Rumohr     Henrik von Rathlou  ~ Margrethe Josiasdatter  
  til Gereby (Svans Sogn) Sested af Lensahn til Bukhagen, Angel       til Lensahn   til Futterkamp von Qualen  
  Købt 1598 af Johan von Ahlefeldt,   * 1569 † 11/5 1641 ~ 1586       † 9/12 1635       Solgte Futterkamp 1588  
  Krogsgård (Skads Herrred)   Begravet Lensahn kirke   * ca. 1562 † før 1616  
  Købt 1632 af Claus von Buchwald,            
  og Østrupgård (Lunde Herred) 1627          
  Hofjunker på Gottorp 1592          
  † 1636          
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
                                                                                       
                                                     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  Wolf Sivert von Rathlou  ~ Berte Catharine Schacksdatter Ide von Rathlou  ~ Heinrich Sested Jørgen von Rathlou   ~ Barbara Ahlefeldt Salome von Rathlou  ~ Henneke Wohnsfleth Øllegård von Rathlou  ~ Jørgen von der Wisch Elisabeth von Rathlou  ~ Otto Pogwisch Abel Rathlou  ~ Gregers (Gregorius) Brockdorff Ditlev von Rathlou  ~ Catharina Rantzau Ermegård von Rathlou  ~ Poul Rantzau Ida von Rathlou  ~ Ditlev Rantzau Sivert von Rathlou  ~ Emerentia von Buchwald Helvig von Rathlou  ~ Joachim Rantzau Anna von Rathlou  ~ Casper von Buchwald
  til Gereby  Rumohr af Gereby til Güldenstein til Østrupgård (Lunde herred) ~ 1625 * ca. 1610 † før 1662  til Norby & Dörpt † ca. 1640   † efter 1680 til Weissenhaus Konventualinde i Preetz til Benz til Lensahn af Siggen af Lensahn til Knoop af Lensahn til Rantzau til Lensahn af Sønderholt og Klüvensiek af Futterkamp af Löhrstorf af Futterkamp til Sierhagen med Mühlenkamp,
  * 1593 † Gereby 14/9 1658  ~ 1638 † 1666 ~ 1633 † Østrupgård 1648   Bortført fra Klostret af manden Oberstløjtnant * ca. 1600 † Køge 23/12 1644   † ca. 1652   † Kiel 1631   † Kiel efter 1630 ~ 23/9 1607   Osterrade, Høisbuttel
      Begravet Østrup kirke   *  ca. 1620 † Odense 7/6 1661    Begravet Lensahn kirke     Begravet Lensahn kirke   &  Blockshagen
      Begravet Skt. Knuds Kirke, Odense                
     
 
         
      ~ Sivert Wonsfleth          
      af Kriseby          
      ~ 1637          
             
             
             
             
             
                       
                   
             
             
             
                                                                       
                                             
 
 
     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
     
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  Ide Rathlou ~ Adolf Hans von Holsten Øllegård Rathlou ~ Bendix Hans von Buchwald Catherine Rathlou ~ Cai von Ahlefeldt Eibe Rathlou ~ Hans von Qualen Anna Rathlou  ~ Johannes (Hans) von Brömbsen   Sivert von Rathlou  ~ Karen Lauridsdatter Wolf von Rathlou  ~ Emerentia Buchwald Margrethe von Rathlou  ~ Jacob Bülow Gregers (Gregorius) von Rathlou  ~ Margrethe von Gersdorff Bendix von Rathlou  ~ Emerentia von Buchwald Asmus von Rathlou  ~ Helena von Buchwald  
  af Gereby til Gelskov og Langeskov af Gereby   af Gereby   af Gereby af Svensby † Hamburg 1703 til Gereby   Oberst Pogwisch til Lensahn   af Lensahn ~ 8/9 1652 til Rathlousdal, Gosmer, Hads Herred til Rathlousdal Ritmester af Sønderholt og Klüvensiek Ritmester af Fresendorf  
  * 1644 † 24/12 1700  ~ Gereby 25/9 1668  † efter 1694   † før 1680   † 9/1 1700  ~ ca. 1685     Rådsherre   Regimentschef i Skånske Krig ~ 1660 Ritmester     Kammerherre, hofmester  ~ 1671 † Lübeck 1668   † Lübeck 1668  
  ~ 1670   Faldt ved Christianstad   * 1634 † Holtenklinken 14/6 1688     * 30/6 1636 † 30/6 1681      
  * Plön 10/7 1630 † 16/8 1677   Begravet Lensahn kirke   Begravet Gosmer kirke            
  Begravet Vor Frue kirke, Odense          
 
 
              ~ Helene Rantzau  
                til Rastorf  
                ~ 1651  
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                             
                         
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
    Joachim von Rathlou  ~ Elisabeth Steensen Wolf Wittorp von Rathlou  ~ Magrethe von Dassel Ditlev Frederik von Rathlou  ~ Sophie Margrethe Hedvig Christian von Rathlou  ~ Dorothea Sophie von Schack Frederik Carl von Rathlou  ~ Benedicte Rantzau Sivert von Rathlou  ~ Cathrine Rantzau  
    Kaptajn af Steensgård til Unevad 1708 ~ 1702 til Unevad 1716 & Hohenstein von Leuenburg til Rathlousdal, Gosmer, Hads Herred  ~ København 17/4 1708 af Rathlousdal til Tralau & Svinningegård Oberstløjtnant af Saltzau  
  † ca. 1730   † 1716 * Lübeck 14/3 1676 † 1726 Fenrik Fynske Regiment ~ Borby kirke 14/5 1718 Geheimeråd   Jagtjunker Overhofmesterinde † Kiel 26/4 1696  
          Kammerjunker * ca. 1700 † 21/7 1747 Oprettede stamhuset Rathlousdal 1749   * 1673 † Rathlousdal 14/7 1707 ~ 11/1 1704  
            † Kiel 28/1 1740   for hustrus brodersøn      
               
Joachim Otto Schack-Rathlou
 
              * 12/11 1677 † 16/6 1752  
              Begravet Gosmer kirke  
                 
                 
              Slægtens sidste mand  
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
 
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
    Christian Frederik von Rathlou  ~ Anne Christine Friis Margrethe Elisabeth von Rathlou  ~ Christian Albrecht von Ahlefeldt Anton Christian von Rathlou  ~ Johanne Benedicte Rumohr Sophie Hedvig von Rathlou  ~ Henning Qualen  
  Løjtnant Løjtnant   af Unevad af Hasseldorf til Unevad ~ Borby kirke 28/1 1735 af Rathlousdal af Svensby  
  Gårdejer i Norge   * 1706 † Kiel 16/1 1772 ~ 18/3 1724 Landkadet 1724 (kasseret)   * 11/6 1711 † 13/5 1747 Geheimekonferensråd  
  * ca. 1714 † efter 1765   † Unevad 24/3 1749   Begravet Gosmer kirke  
 
 
 
 
 
    Våbentegninger på denne side copyright © 2001-2010 by Finn Gaunaa