Rodsteen
                                                                                                                   
 
 
 
  DAA-våbnet på denne side er hentet fra finnholbek.dk
 
 
 
 
     
  Niels Markorsen Rodsteen  ~ NN Brud    
Rodsteen coat of arms
         
         
     
     
 
 
 
  ~ Maren Bertelsdatter  
    Kaas af Sparre  
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
       
                             
                 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  Jens Nielsen Rodsteen  ~ Ide Jensdatter Margrethe Rodsteen  ~ Enevold Jensen Anne Rodsteen  ~ Morten Roed Kirsten Rodsteen  ~ Henrik Stigsen  
  til "Lengsholm" (Horns Herred) Juel   Rafvad    til Vårst   † efter 1456 Hvide  
  † efter 1512   til Alsted   til Møllerup  
     
     
       
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
                   
                   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  Markor Jensen Rodsteen  ~ Sophie Nielsdatter Karen Rodsteen  ~ Mads Joensen Bodil Rodsteen   ~ Erik Jensen  
   Foged på Sejlstrup 1486 Vognsen af Stenhede † tidligst 1568 Viffert   Grøn  
  Høvedsmand i Norge imod Kong Christiern II til Lengsholm   til Hørbylund      til Ørnhoved  
  † tidligst 1532        
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
                     
               
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
     
   Jens Markorsen Lisbeth Knudsdatter Anne Markorsdatter  ~ Knud Brockenhuus  Sophie Rodsteen        
  til Lengsholm til Skavange † tidligst 1568 til Nibstrup            
  † 28/6 1581 Bille    ~ Skavange 9/8 1584      
     
     
     
 
 
      ~ Mogens Kruse    
      til Balle    
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
 
 
 
 
 
  Markor Jensen Rodsteen   ~ Agate von Mehlen  
  til Lengsholm og Tidemandsholm til Lundsgård  
  † Lengsholm XX/5 1598 ~ 16/10 1586  
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
                                                                                       
             
Rodsteen coat of arms
 
             
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
     
 
 
 
 
 
  Rodsteen coat of arms
 
 
 
 
  Knud Markorsen  ~ Else Jacobsdatter  Lisbet Rodsteen  ~ Gregers Høeg Jens Rodsteen   Steen Markorsen   ~ Margrethe Lavesdatter Anne Rodsteen   ~ Axel Urne   Palle Rodsteen  ~ Ingeborg Albertsdatter    
  til Lengsholm &  Aas (Børglum Herred) Vind af Lengsholm til Rørbæk til Tidemandsholm   til Lerbæk Urne af Lerbæk Brobygaard   til Lundsgård, Brandbjerg og Hørbylund  Skeel    
  * før 1612 † XX/1 1648   * Lengsholm 25/8 1596    Dræbt af Christoffer Friis til Vadskiergård   † 27/7 1664   * Lengsholm 23/7 1593 † 22/7 1654  ~ Aalborg 21/7 1622   * Lengsholm 26/9 1590  til Råstrup   
        † Rørbæk 28/3 1663   † København før 6/12 1611   Begravet Sæby   Begravet Sæby   † Brandbjerg 11/11 1643  ~ 9/10 1614  
        Begravet Flødstrup kirke       Begravet Vejle  
                 
                     
                     
                     
                 
   
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                                                                                                                   
                                                                           
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
         
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   
 
 
  Markor Rodsteen  ~  Karen Nielsdatter Agathe Knudsdatter   ~ Sigvard Urne  Jens Rodsteen ~  Magdalene Sybille Barnewitz Frederik Rodsteen  ~  Kirsten Jacobsdatter Else Rodsteen  ~  Eiler Ever Banner Jakob Rodsteen Markor Rodsteen  ~  Dorte Christensdatter Lave Rodsteen  ~ Ellen Nielsdatter Erik Rodsteen Ingeborg Rodsteen Jens Rodsteen  ~  Margrethe von Gersdorff   Lisbet Rodsteen ~ Jørgen Orning Markor Pallesen   ~ Vibeke Tønnesdatter Agathe  Pallesdatter  ~ Albert Friis Helvig Pallesdatter   ~ Enevold Kås  Edel Pallesdatter   ~ Claus Dyre Christence Pallesdatter   ~ Vogn Vognsen
  til Lundsgård Arenfeldt  af Lengsholm til Billeshave til Rudbjerggård Overtog Fredsholm og Rudbjerggård til Lengsholm, Elkær, Ås og Ellinggård Beck af Lengsholm  til Ringstedgård af Lengsholm til Lerbæk Sehested  til Lerbæk Arenfeldt  til Lerbæk af Lerbæk af Hovedstrup til Hovedstrup, Odder til Sortkjærgård til Skårupgård & Eget til Lundsgård Friis af Hesselager til Brandbjerg til Hungstrup og Estruplund til Hørbylund (Sparre-Kaas) af Lengsholm  til Sindinggård af Lengsholm til Stenshede
  * Hørbylund ca. 1628   1654 bevilling til at være sin egen værge   Kancelliråd  ~ Rudbjerggård 23/8 1665 * 1639 † 10/4 1674 til Vrå og Hejselt   Faldt under Københavns belejring Amtmand Skanderborg   * 1630 † 1673   * Lerbæk 24/6 1627 † Viborg 12/2 1687 * 1634 † København 4/2 1719 Admiral under Niels Juel Omdøbt til Rodstenseje   * Hørbylund 2/12 1619 † Lundsgård 10/12 1670  til Lyngholm * Årup, Hassing Herred † ca. 10/6 1711 ~ Viborg 26/10 1653 * Lundsgård 26/9 1590  til Lyngholm * 1617 † Sindinggård 2/9 1677  ~ Viborg 1/9 1639 * 1621 † København 16/9 1677  ~ Aalborg 13/6 1647
  † 25/8 1671   Hofjomfru hos Dronning Charlotte Amalie   * 1639 † før 13/5 1679   Begravet Ajstrup kirke Købte Lengsholm   * 1626 † København 11/2 1659 Admiral under Niels Juel     Begravet Hornstrup kirke   Begravet Elling kirke Begravet Sorø * 1633 † 31/3 1707  ~ København 12/1 1668       Begravet Kerteminde Kirke  ~ Odense 11/10 1646   † Brandbjerg 11/11 1643   ~ Viborg 2/2 1651 Begravet Sinding kirke   Begravet Hundborg kirke  
  Begravet Lendum kirke   * Rårup, Vejle 1641 † 1696          ~ Vrå 28/11 1666       * Hørbylund 31/10 1625     Begravet Odder kirke      
                 
 † København 13/5 1681 
 
 
 
 
 
   
 
                   ~ Birgitte Frederiksdatter      ~ Karen Ovesdatter    ~ Jakob Sparre
                     Reedtz     Juul    ~ Aalborg 10/6 1655
                    til Gunderslevholm        til Lyngholm  
                         
                         
                         
                         
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                                                             
                                         
 
                 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  Else Cathrine Rodsteen  ~  Ove Budde Frederik Rodsteen Ide Grubbe Magdalene Sybille Rodsteen ~   Georg Henrik von Lehsten Else Elisabeth Rodsteen Ide Rodsteen ~  Jørgen Bille Christian Rodsteen  ~  Charlotte Elisabeth Margrethe Margvardsdatter  ~  Holger Rosenkrantz  Peter Rodsteen  ~     Sophie Elisabeth Charisius Øllegård Rodsteen  ~  Frederik Christian Rantzau Margrethe Rodsteen  ~   Palle Dyre Dorothea Rodsteen ~  Henrik Bielke  
  til Lengsholm &  Aas til Ø. Hindels til Rudbjerggård af Rudbjerggård af Rudbjerggård  zu Wardow af Lengsholm af Lengsholm til Ellinggård til Gunderslevholm de Suzannet de la Forest til Lerbæk til Lungholm baron til Lerbæk til Constantinsborg af Rodstenseje til Estvadgård & Nørkær af Rodstenseje til Sindinggård & Trinderup af Rodstenseje til Langholt  
  * Lendum, Hjørring ca. 1655  † 14/10 1735 ~  ca. 1671 * Viborg 27/7 1669 † 1719 * Viborg 10/2 1673 * Rudbjerggård 6-10/7 1668 ~ Zübs, Mecklenburg 19/7 1682 * 1673 † 1730 * 12/3 1675 † 17/12 1725 ~ Vrå 22/1 1704 General ~ Københavns Slot 22/9 1695 * 12/10 1664 † 18/8 1711 ~  1687 til Fuglebjerg ~ Københavns Slot 22/2 1703 * Rodstenseje 1660 Oberst * Rodstenseje 1660   † efter 1748  ~ 1707  
      Begravet Tillitse kirke  † København XX/8 1676 † Wardow, Mecklenburg 3/2 1716 * Wardow 3/12 1655 †  27/4 1696 Begravet Ajstrup kirke Begravet Ajstrup kirke   † Rendsborg 20/12 1728       & Førslev   † Sindinggård 23/5 1747 ~ 3/12 1694 † Sindinggård 23/5 1747        
                        Friherrepatent 1703   Begravet Odder Kirke          
         
 
  * 22/6 1662 † København 22/10 1714  
 
 
          ~  Flemming Holck Begravet Århus Domkirke       ~  Frants Rantzau    
            greve til Orebygaard       til Bratskov    
       
 
   ~ 15/8 1695
 
      Slægtens sidste mand      
             
               
             
             
             
             
             
             
             
             
             
     
 
 
 
     
      Charlotte Amalie  ~  Heinrich Carl Vilhelm Julius      
      af Gunderslevholm  von Lindau      
      * København 1696 ~ 16/9 1718      
             
             
             
             
              Våbentegninger på denne side copyright © 2001-2010 by Finn Gaunaa