greve Schack
Slægten
                       
 
 
    DAA-våbnet på denne side er hentet fra finnholbek.dk
   
     
  Hans von Schack  ~ Anna von Blome  
  til Gültzow, Hasenthal, Collow, ~ 31/8 1648  
  Møgeltønderhus (Schackenborg) 1661, Gram 1664,  
 
  Hasselthal, Lammehave,    
  Gisselfeldt    
  & Husum    
  Gehejmeråd    
 
General og General-Feltmarskal, Rigsfeltherre
   
  Slog svenskerne ved Nyborg  
 
 
Lensgrevepatent 25/5 1671      
  * 28/10 1609 † 27/2 1676  
  Begravet rinitatis Kirke, København  
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
                   
     
 
         
 
 
 
 
 
 
       
 
   
  Otto Diderik von Schack  ~ Sophie Dorothea von Marschalck Sophie Amalie Schack  ~ Kay Lorenz Brockdorff Augusta Schack  ~ Ditlev Rumohr  
  Lensgreve af Schackenborg ~ 26/4 1674 Komtesse af Schackenborg Rigsgreve til Gisselfeldt til Röst  
  til Brinkhof, Gram   * Hamburg 18/12 1657 † 12/12 1713 til Kletkamp, Westensee og Grünhaus * 30/9 1655 † 19/11 1670 & Gisselfeldt  
  & Gisselfeldt        ~ 2/2 1674    ~ 1670  
  Kammerherre, Gehejmeråd          
 
Stiftamtmand Ribe
     
  * 21/9 1652 † 1/7 1683
 
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
      Schackenborg  
     
                   
 
 
 
 
 
 
     
 
     
     
 
 
 
 
  Hans Schack ~ Anna Margrethe Reventlow Ulrik Frederik Schack ~ Sophie Amalie Giedde Bertram Frederik Schack ~ Sophie Amalie von Arenstorff  
  Lensgreve af Schackenborg Comtesse Reventlow Baron Schack til Gimsø Kloster, Norge Baron Schack  
  til Schackenborg, Gram og Brink ~ København 16/3 1699 "en ødeland" som 1713 forlod sin hustru ~ 3/1 1703 Kammerherre  
  Gehejmeråd   Gehejmeråd   Ambassadør i England, Polen og Rusland  
  * 4/3 1676 † 22/9 1719   Fransk General og Feltmarskalløjtnant   * 1679 † 1728  
 
 
  Gesandt ved Det Franske Gesandtskab i Tyskland  
  ~ Anne Sophie Rantzau * 12/2 1681 † 1719  
    til Giesegård  
    ~ Hamborg 22/4 1711     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
 
 
     
 
 
 
  Otto Diderik Schack ~ Anna Ernestine Frederikke Gabel  
  Lensgreve af Schackenborg til Giesegård  
  Kammerherre ~ Seekamp 11/7 1731   
  * 19/3 1710 † 7/10 1741    
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
                           
 
 
     
 
 
 
         
 
 
         
 
 
 
 
  Frederik Christian Schack ~ Birgitte Marie von Krogh Frederikke Anna Sophie ~ Hans greve Brockdorff Hans Schack ~ Ulrika Augusta Moltke  Anna Sophie  ~ Wilhelm Detlev Werner von Staffeldt
  Greve Schack ~ 1764 Baronesse Schack af Schackenborg til Kletcamp Lensgreve af Schackenborg Komtesse Baronesse Schack af Schackenborg Overstaldmester
  til Giesegård,     Storkorsridder, Kammerherre til Brinkhof og Seekamp ~ Slotskirken, Christiansborg Slot 7/1 1757  * 1734 † 1802 Gehejmeråd
  Ottestrup, Spanager, Juellund,     Landfoged i Bredsted og Diggreve Storkorsridder, Gehejmekonferensråd    
  Gram og Nybøl (1760) & Stenalt (1786)    ~ 26/6 1757 Stiftamtmand i Ribe  
 
 Hvid Ridder
 
 
  * Schackenborg 14/1 1735  
  * Schackenborg 27/7 1736 † 3/6 1790 ~ Ide Skeel Bille   ~ Schack Baron von Brockdorff † Schackenborg 21/8 1796  
    ~ København 10/4 1767   til Birkholm      
      Friherre til Scheelenborg      
         
         
             
         
         
         
         
         
         
         
               
 
 
         
 
     
     
 
 
 
 
 
 
  Knud Bille Schack   Anna Ernestine Schack ~ Johan Ludvig Brockenhuus Otto Didrik Schack ~ Amalie Magdalene Christiane Caroline  
  Greve Schack   Komtesse Schack ~ 28/8 1790 Lensgreve af Schackenborg  von Krogh  
  til stamhuset Giesegård,   til stamhuset Giesegård, til stamhuset Giesegård til Seekamp ~ 1783  
  Ottestrup, Spanager,   Ottestrup, Spanager, Grevepatent 1822 med navnet Storkorsridder, Generalmajor  
  Juellund, Gram, Nybøl & Stenalt   Juellund, Gram, Nybøl & Stenalt Brockenhuus-Schack * Schackenborg 10/4 1758  
  † 1821   * Giesegård 7/6 1771 † København 3/2 1805 
† Schackenborg 18/8 1809  
       
 
     
       
       
       
       
       
       
       
       
       
     
     
                     
 
 
   
 
   
 
 
     
   
 
     
 
 
  Hans Schack ~ NN Augusta Ulrikka Frederikke Christiane  ~ Ferdinand Juliane Catharina Elisabeth  ~ Theodosius Finecke  
  Lensgreve af Schackenborg   Comtesse Schack af Schackenborg baron Wedell-Wedellsborg Comtesse Schack af Schackenborg von Levetzow  
  til Seekamp   * Schackenborg 7/8 1788 ~ Wedellsborg 27/11 1812  * 23/5 1789 † XX/10 1843  
  Storkorsridder, Generalmajor     Hegnetslund, Herfølge 5/1 1841  
  * Schackenborg 6/5 1786      
  † 4/4 1814    
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
 
 
     
 
 
 
  Otto Didrik Schack ~ Frederikke Rosine Jensine  
  Lensgreve af Schackenborg  von Krogh  
  til Seekamp ~ 15/5 1842  
  Kammerre  
  * 3/10 1810 † 26/7 1856    
 
 
 
  ~ Johanne Christiane Cornelia  
     von Krogh  
    ~ 5/6 1856  
     
       
     
     
     
     
     
     
     
     
     
 
 
 
 
 
     
  Hans Schack ~ Henny Louise Vilhelmine  
  Lensgreve af Schackenborg comtesse Lerche-Lerchenborg   
  til Seekamp og Solvig  
  * 12/12 1852 † 28/1 1905  
     
       
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
           
 
 
     
 
     
         
  Otto Didrik Schack ~ Karin Maria Bertha Josephine Erik Hans Schack ~ Else Grundtmann  
  Lensgreve af Schackenborg gräfin von Schack-Zülow Greve Schack af Schackenborg ~ 4/8 1919  Vedbæk, skilt  
  til Seekampske fideikommis ~ 15/11 1923 Cand.polit. * København 25/6 1898 † 13/2 1985  
  Kammerherre, Hofjægermester * 27/11 1889 † 22/11 1960 Dansk generalkonsul i Flensborg g.m. 2.: Otto baron Lerche-Lerchenborg  
  Amtmand Sønderjylland   * Schackenborg 17/9 1889 † 2/6 1973
 
  Bød Christian X velkommen i det genvundne land 1920      
  * 11/1 1882 † 28/1 1949      
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
 
 
         
     
 
     
  Hans Schack   ~ Karin Grete Olsen Werner Didrik  ~ Gudrun Bach  
  Lensgreve af Schackenborg ~ Århus 8/8 1961  Greve Schack af Schackenborg ~ København 28/12 1951   
  Hofjægermester * Odense 10/8 1937 * London 30/8 1922 * 22/11 1928  
  Cand.theol.      
  Hjælpepræst i Tønder Provsti      
  Overdrog Schackenborg til kongehuset 1973      
  * Schackenborg  8/4 1930 † 1/7 2000      
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
 
 
     
  Ulrik Kim    
  Greve Schack af Schackenborg  
  * 28/6 1958  
 
 
 
 
  DAA-våbnet på denne side er hentet fra finnholbek.dk