Schulin
                                               
 
 
 
  Fotografierne på denne side er hentet fra finnholbek.dk
 
 
 
  Johann Sigismund Schulin   ~ Catharine Marie von Möesting    
   greve Schulin ~ København 19/11 1732     
  til Frederiksdal, Virum * * København 23/10 1714 † København 2/6 1770    
  Hovmester hos Markgreverne af Bayreuth-Kulmbach d.a. Alexander Frederik von Möesting    
  Christian VI's svogre Begravet Skt. Petri Kirke    
  Til Danmark som Hofråd med markgreverne  
  Etatsråd, Gehejmerkonferensåd  
  Oversekretær i Tyske Kancelli  
  Statsminister   * Det Schulinske Fideikommis  
 
 
Elefantridder, Storkorsridder  
  Lensgrevepatent 31/3 1750  
  * 18/8 1694 † 13/4 1750  
  Begravet Skt. Petri Kirke  
     
     
     
     
     
     
     
     
     
           
 
 
     
 
     
 
 
 
 
   
  Frederik Ludvig    ~ Sophie Hedevig von Warnstedt Elisabeth Susanna  ~ Caspar Herman Gottlob Moltke  
   Lensgreve Schulin ~ København 19/11 1732  Comtesse Schulin til Dronninggård og Dronninglund i Vendsyssel  
  til Frederiksdal Hofdame hos Dronning Caroline Mathilde Døde ung før ægteskab Var forlovet  
  Kammerherre * Bergen 4/4 1753 † Frederiksdal 14/4 1807 † 4/4 1758    
  * København 4/7 1747 d.a. Johan Ludvig von Warnstedt  
  † København 2/6 1770 Begravet Frederiksdal Skov  
     
 
 
 
     
 
       
       
       
       
       
       
       
       
       
      Frederiksdal  
     
 
 
     
     
  Sigismund Ludvig    ~ Louise Elisabeth Brown    
   Lensgreve Schulin ~ Helsingør  6/1 1808    
  til Frederiksdal * København 24/7 1785 † Åstrup 28/1 1851     
  Kammerherre  
  Amtmand Præstø Amt    
  * Frederiksdal 16/10 1777   
  † Frederiksdal  31/12 1836     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
                                                   
 
 
     
 
 
 
 
 
 
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
         
 
                 
  Johan Sigismund Schulin  ~ Charlotte Zeuthen   Christiane Louise   ~ Frederik Vilhelm Marie Albertine Mathilde ~ Frederik Ludvig Vilhelm  Hans Sigismund Frederik Alexander William ~ Ida Augusta Sophie Hedevig Schulin  ~ Christian Frederik Zeuthen Christian Frederik   ~ Mary Caroline Axeline Siegfriede
   Lensgreve Schulin ~ Garnisons Kirke 1/3 1839    Comtesse Schulin Lensgreve af Dannemand Comtesse Schulin greve Ahlefeldt-Laurvig Greve Schulin comtesse Holck Comtesse Schulin Lensbaron til Tølløse Greve Schulin-Zeuthen Comtesse Scheel
  til Frederiksdal   * Frederiksdal 5/12 1815 til det Dannemandske Fideikommis * Frederiksdal 23/5 1820 til Eriksholm, Kjærsgaard, Forstkandidat, Amtsforvalter, Hofjægermester ~ Fredensborg 31/5 1841 * Frederiksdal 26/6 1810 ~ Kallehave Kirke 28/10 1829 til baroniet Zeuthen (Tølløse ~ Rygård, Langå 24 Aug 1849 
  Kammerherre, Hofjægermester   † Vichy, Frankrig,  11/7 1884 Aastrup Kloster Gods, Soderup, Tølløse † København  5/2 1885  Skovsbo og Ulstrup * Frederiksdal 26/11 1811 † Hamborg  27/4 1856    † Tølløse 16/10 1866    med Sonnerupgård  
  Amtmand Frederiksborg     ~ Holmens Kirke 13/6 1845   ~ København 11/8 1843     Begravet Tølløse   Hofjægermester  
  * Frederiksdal 8/9 1808  
 
      * Frederiksdal 18/4 1822  
  † Hillerød 14/11 1880             † Tølløse 16/1 1873   
           
 
 
               
               
               
               
               
               
               
               
               
             
           
                                             
 
 
     
 
     
 
 
 
 
 
   
 
 
 
 
 
     
 
     
                     
 
       
  Vilhelm Peter   ~ Olga Cecilie von Hedemann Sigismund Ludvig  ~ Adelgunde Charlotte Elise Münter Louise Marie Sophie ~ Vilhelm Ferdinand Carl Frederik Sigismund Louis ~ Anna Cecilie Adelheid Hastrup Caroline Amailie Schulin ~ Ernst Frederik Sophie Hedevig Schulin ~ Frederik Carl Emil Schack Christian Julius William  ~ Cecilie Christine Sigismunda Harhoff
  Greve Schulin ~ 19/12 1891 Lensgreve Schulin ~ St. Jacobs Kirke, København 19/12 1882  Comtesse Schulin  Wedell-Wedellsborg Greve Schulin ~ Skt. Jacobs Kirke, København 2/12 1881    Comtesse Schulin lensbaron Düring-Rosenkrantz Comtesse Schulin von Brockdorff Greve Schulin-Zeuthen ~  Ringsted 6/1 1877
  Kammerherre   til Frederiksdal * København 22/8 1839 † Mentona 26/3 1903 * Frederiksdal 27/12 1839  ~ 28/4 1840 til Hostrup, Skive 1881 - 1900 * Hjortholm 5/2 1860 † København 26/10 1919 * Hamborg 21/5 1846 ~ Kastelkirken, København 9/7 1874 Priorinde i Det Dannemandske Stift ~ Garnisons Kirke 14/8 1869 til baroniet Zeuthen, Tølløse * Ringsted 14/12 1847 
  Amtmand Frederiksborg   Hofjægermester d.a. justitsråd Carl Vilhelm Theodor Münter † Hillerød 4/4 1904   * Drage 10/10 1855 † 20/12 1904   † Fredensborg 1/2 1918     (Aastrup Kloster)   med Sonnerupgård  
  Amtmand Holbæk Amt   *  Frederiksdal 28/4 1846       * København 18/10 1848    Patent på navnet Schulin-Zeuthen 10/3 1873  
  * Rindomgård, Ringkøbing 17/9 1849      Frederiksdal 14/7 1929  
 
       Aastrup Kloster 7/2 1931   Hofjægermester  
  † København 21/9 1922               * Drage 25/10 1852   
 
            † København 6/4 1919   
          Begravet Tølløse  
             
         
         
         
         
         
         
         
         
         
                               
 
 
     
 
     
 
   
 
       
                     
  Sigismund  ~ Johanne Amalie Schou   Knud Vilhelm  ~ Rigmor Margrethe Foss Sophie Ida Caroline  ~ Erik Pade William Christopher Sigismund  ~ Karen Ellen Bernburg
Karen Ellen Bernburg
Karen Ellen Bernburg
 
  Lensgreve Schulin ~ Søllerød Kirke 8/6 1920   Greve Schulin ~ 7/7 1917 Comtesse Schulin Ritmester Greve Schulin-Zeuthen ~ 15/6 1910  
  til Frederiksdal * København 19/9 1896 † 28/10 1975   Premierløjtnant, Direktør * København 7/1 1895 † Hellerup 7/1 1958 * Hostrup 1/11 1882 * 20/12 1877 til baroniet Zeuthen (Tølløse) til 1923 *18/12 1880  † 14/8 1935  
  Cand.silv. Drev Frederiksdal til 1970   * Thisted 20/9 1894  d.a. Cand.polyt., fabrikant, Einar Alexander Foss   med Sonnerupgård    
  Kammerherre, Hofjægermester d.a. højesteretsdommer August Lauritz Schou   † København 1956   * Hostrup 27/11 1884  † 3/8 1948    
  * Thisted 14/10 1892      
  † 3/5 1968      
          Havde efterkommere      
             
         
             
         
         
         
         
         
         
         
         
               
 
 
       
 
     
     
 
 
 
     
  Johan Sigismund Vilhelm ~ Karen Vibeke Østergaard  Vilhelm Peter  ~ Jutta Lola Elsa von Scheven Ebba Sigismunda ~ Povl Jacob Jantzen  
  Lensgreve Schulin ~ Hillerød 5/9 1969  Greve Schulin ~ Wiesbaden 1/9 1959 Comtesse Schulin ~ 8/4 1941  
  til Frederiksdal * Skive 25/11 1931 til Åstrup Kloster, Soderup, Tølløse * Buenos Aires 1/6 1924  * København 17/5 1918  * Ordrup 5/9 1915 † 3/9 1993  
  Cand.jur. d.a. Erik Johannes Hedemann Østergaard Cand.silv.   † 31/8 2002  
  * Hillerød 16/4 1921   Stiftsforvalter for Aastrup Kloster  
  † 31/7 1992    Det grevelige Dannemandske Stift  
      * Frederiksdal 3/7 1923  
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
     
 
 
     
 
     
      Anita Elisabeth Christina  ~ Kai Vincens Frederik  
      Comtesse Schulin greve Ahlefeldt-Laurvig  
      Fotograf ~ Lyngby Kirke 6/8 1988   
  * Roskilde 11/10 1957   
     
     
      Våbentegninger på denne side copyright © 2001-2010 by Finn Gaunaa