Seefeld
                                                                                                                     
 
 
 
 
 
   
 
 
 
 
  DAA-våbnet på denne side er hentet fra finnholbek.dk  
  Jens NN  ~ NN  
     
     
     
     
 
 
 
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
                               
             
 
 
 
 
 
 
   
 
 
  Mogens Jensen  ~ NN   Niels Jensen NN  
      til Alsbjerggård  
      Kendt 1371-1401  
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
                           
             
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  Thomes Mogensen  ~  Ingerd      Jep Mogensen  ~ Margrethe Jensdatter      Karen Nielsdatter  ~ Vogn Jepsen  
   til Dalsgård   til Refsnæs                     Løvenbalk til Alsbjerggård Vognsen Stenshede  
  Kendt 1400-1423   Kendt 1400-1406  
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
                     
                 
 
 
 
 
 
     
 
 
 
 
 
 
  Jes Thomesen ~ Christine Mikkelsdatter Mogens Thomesen   Morten Jepsen  ~ Kirsten Mogensdatter Ingerd Jepsdatter  ~ Niels Pallesen  
   til Dalsgård Tornekrands Kendt 1438-78   til Refsnæs Galt til Tveden* til Lengsholm  
  Kendt 1436-1450   Kendt 1434   & Hjermeslevgård  
    før 2/4 1486   †1477  
         
     
 
                   * Karup sogn  
      ~ NN Nielsdatter  
        Krabbe  
         
         
         
     
 
 
      ~ Birgitte Poulsdatter  
        Hvide  
        ~1437  
         
         
         
         
                                                                 
                                             
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
     
 
 
  Tyge Jensen ~ Bodil Splidsdatter Anne Bagge  ~ Jep Hegedal Christiern Jensen Oluf Mortensen ~ Bente Lauridsdatter  Jens Mortensen ~ Birgitte Nielsdatter     Jørgen Mortensen Anne Mortensdatter Inger Mortensdatter ~ Niels Pedersen NN Mortensdatter  ~ Las Bratze Ellen Mortensdatter Sophie Mortensdatter ~ Knud Thomesen  
   til Dalsgård Fasti † efter 1467     til Refsnæs Vestenie til Refsnæs  Banner til Refsnæs Mariager Kloster     † efter 1464 Skovgaard   Saltensee af Linde Ørslev Kloster til Refsnæs Vognsen af Hørbylund  
  Kendt 1472-23/4 1525     † før 1477   Kendt 1476   † før 1468, ugift † efter 1486    til Egebjerg   † efter 1472 † efter 1497 ~ efter 1477  
      † før 1499  
         
         
      ~
Jens Madsen
     
      (Munk)      
      til Visborg, Rygård og Kollerup      
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
                                                 
                                 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
     
 
 
 
 
 
 
 
   
 
 
 
 
 
 
 
  Jens Tygesen  ~ Inger Andersdatter Anne Tygesdatter ~ Christoffer Kruse Christen Tygesen   Enevold Tygesen Niels Jensen  ~ Anne Lauridsdatter Anders Jensen Ellen Jensdatter  ~ Mads Jonsen  Ide Jensdatter  ~ Thomes Pedersen If  
   til Dalsgård  Bjørn   til Vingegaard Kendt 1510   † ca. 1510 til Refsnæs Viffert Kendt 1499           † efter 1514 Viffert † efter 1519 i Vesterbæk  
  * før 21/10 1512 † før 24/9 1538  til Randrup   † ca. 1537   til Kongstedlund og Torstedlund    † efter 1499  
      ~ før 21/10 1512      
         
     
 
     
      ~ Jens (Niels) Pedersen      
      Harbou      
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
                                                 
                                   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
      Enevold Jensen  ~ Agathe Johansdatter Maren Jensdatter  ~  Niels Munk Dorte Jensdatter   Tyge Jensen     Laurids Nielsen  ~ Anne Ottesdatter NN Nielsdatter ~ Niels Olufsen Jens Nielsen Øllegård Nielsdatter  ~ Las Johansen  
  til Visborg Pogwisch   til Hungstrup     til Refsnæs Munk   Brun Kendt 1536-42 * 1460 Rød   
  Kendt fra 1527         †1552    til Kongstedlund     til Søgård  
  † sommeren 1557      
  Begravet Viborg domkirke      
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
                                                         
                                             
 
 
 
 
 
 
 
 
   
 
 
 
 
       
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
     
  Jakob Seefeld  ~  Sophie Ottesdatter Claus Seefeld Jens Seefeld   Enevold Lauridsen Oluf Lauridsen Otte Lauridsen Seefeld Viffert Lauridsen Kirsten Lauridsdatter  ~ Jens Munk Anne Lauridsdatter ~ Anders Munk Christoffer Lauridsen  ~ Else Nielsdatter Else Lauridsdatter  
  til Visborg og Sostrup Rosenkrantz Kendt 1566, † ugift † ugift   † dræbt, mens han sov   † faldt i 7-årskrigen † faldt 20/10 1565 ved Svarterå * ca.1550 til Havbro og Bandsholm til Asferg til Komdrup til Refsnæs Benderup  til Komdrup  
  Rigsråd til Skærvad     i en stol på Riberhus   * ca. 1535 † efter 1580   * 4/11 1543, † 2/3 1612 til Kvottrup † efter 1580  
  * 1/9 1545 på Visborg ~ 1570         Begravet 16/3 1612 ~ 14/2 1580  
  † 15/11 1599 på Gavnø      
 
Begravet 23/12 1599 i Visborg kirke
     
  Sælger Svanholm     ~ Sophie Pedersdatter      
    Bille      
    til Svanholm      
    ~ 13/9 1573 i Kalundborg      
         
         
         
         
         
         
         
         
         
                                                                                                     
                                                                                       
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   
 
       
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
       
 
 
     
  Enevold Seefeld ~ Hilleborg Olusdatter Berte Jacobsdatter  ~ Erik Kaas Peder Seefeld Karen Jacobsdatter Ide Jacobsdatter    Claus Seefeld Sophie Jacobsdatter  ~     Hans Johansen Hans Seefeld Agathe Jacobsdatter ~ Niels Skram Esge Seefeld      Peder Seefeld Laurids Seefeld Mourids Seefeld Christen Seefeld Enevold Seefeld Viffert Seefeld      Enevold Seefeld  ~ Anne Jørgensdatter Jørgen Seefeld Anne Christoffersdatter Anne Seefeld Marine Christoffersdatter  
  til Visborg, Dalsgård, Daa † Voergård 20/2 1593 til Voergård             † ung i København Mariager Kloster Mariager Kloster † Mariager Kloster † 15/2 1601 på Gavnø  Lindenov til Sostrup og Skærvad * Visborg 20/6 1579  til Urup † i Strassburg † ugift i Vallø * ca. 1581 † efter 1612 † ung † ung † ung til Refsnæs,  til Kjellerup  Urne til Refsnæs † ung † før 12/2 1652 til Refsnæs og  Viffertsholm  
  Randrup & Havnø  til Fraugdegård Begravet 3/4 1593 i Bælum kirke   ~ Visborg 8/10 1592 Begravet Visborg kirke † ung             † 1592 Begravet Visborg kirke Begravet 29/2 1601 til Gavnø †1660   ~ 21/10 1599   Begravet Vallø   Viffertsholm og Tustrup † 1643   Domprovst Roskilde   † 1678, næsten 100 år  
  Visborg afstået 1637       Begravet Visborg kirke Begravet Visborg kirke   ~ 21/10 1599 i København       * Refsnæs 31/10 1588   Lensmand Sortebrødregård  
  † ca. 1655       † Viffertsholm 24/10 1662   Landsdommerforlenet med Ringsted Kloster  
  Begravet Visborg kirke  
 
  * Refsnæs 7/3 1594  
      ~ Verner Parsberg   † København 28/2 1662  
       til Eskær og Lynderup  
      ~ Viborg 27/9 1604  
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
                                                           
                           
 
 
     
 
 
 
 
 
   
 
 
 
   
 
 
 
  Jørgen Seefeld  ~ Barbara Christiansdatter      Jakob Seefeld Oluf Seefeld Sophie Seefeld   Knud Seefeld   ~ Karen Iversdatter      Peder Seefeld  ~       Margrethe Pallesdatter   
  til Visborg, Overgård, Friis af Haraldskær til Overgård         Kendt 1616-1624 til Havnø   til Bjørnkær og Lundergård Friis af Haraldskær   til Dalsgård og Havnø Rosenkrantz  
  Stenalt, Vår, Øland ~ 30/4 1637 Kendt 1616-1661          † i 30-årskrigen  † efter 1669         † før 3/5 1683  til Oxholm   †1674 ~ 23/2 1641  
  & Åstrup         ~ 28/9 1638   Begravet Visborg  
  Lensmand Holbæk              
 
* 17/12 1606 på Skærvad
         
  † før 10/4 1666  ~ Karen Clausdatter          
  Begravet Visborg kirke Sehested          
    til Åstrup          
    & Øland          
    ~ 1641          
             
             
             
             
             
             
             
             
                                                                                       
                                                                             
 
 
 
 
 
 
 
   
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
      Christen Seefeld ~ Lene Mogensdatter Claus Seefeld  ~ Birthe Jørgensdatter Ulrik Seefeld    Laurids Seefeld  ~ Margrethe Cathrine Sivertsdatter  Enevold Seefeld Iver Seefeld Oluf Seefeld Dorte Barbara Seefeld Hilleborg Seefeld Anne Sophie Seefeld    Christian Seefeld  ~ Karen Maderupsdatter Jakob Seefeld Thomas Seefeld Dorte Sophie Seefeld ~  Joachim Schack Kirsten Seefeld ~ Frederik Eiler Giedde Maren Seefeld Ingeborn Seefeld  ~ Palle Rantzau  
  til Stenalt og Overgård Rosenkrantz til Visborg Urne  † XX/6 1692   til Øland Brockenhuus † efter 1677  til Mølgård * 1641 †1697 † efter 1673 † ung til Mølgård Døde i dyb i fattigdom Parsberg † i Skånske krig † i Skånske krig * 1650 † 1682 til Sneumgård, Bramslykke og Kærstrup til Dalsgård til Tommerup † ung * 17/8 1654  til Bratskov og Kokkedal  
  *1641 † 9/10 1685  til Overgård          † ca. 1671 ~ efter 1655  Begravet Pårup kirke   * 17/8 1645 † 20/11 1688   * 1640 Begravet Astrup kirke Begravet Ugilt kirke   *1654 †1703 † Stavanger efter 1705 Hyrdinde for von Plessen   ~ 1670 † 1701 ~ ca. 1669   † 22/10 1695  
      ~ 8/5 1670 Begravet i Viborg Sælger som enke Visborg     Begravet i Løgsted kirke   Begravet Ugilt kirke 29/5 1716   Begravet Astrup kirke       Begravet Torslev kirke  
                     
                       
             
 
 
              ~ Diderik Christian Braës  
              ~ 1691  
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
                                               
                                                 
 
 
 
 
 
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
     
 
 
   
 
 
 
 
 
 
 
  Jørgen Tyge Seefeld  ~ Susanne Simon-Gertsdatter Mogens Seefeld Margrethe Seefeld Sophie Seefeld ~ Axel Bille Jørgen Ulrik Seefeld ~      Christine Marie Frederik-Ulriksdatter George Cathrine Seefeld   Marie Seefeld Dorte Sophie Seefeld Christian Seefeld Axel Seefeld Birthe Skeel  ~  NN Skeel  
   til Margård Bauditz  til Stenalt og Overgård † ung  til Stenalt  til Ørum † 9/4 1745 i København Ulfeld * 3/11 1672   Storgodsejer  
  * 1/2 1675 på Stenalt ~  26/10 1708 på Hvedholm *1680 † 10/3 1739 i Ørsted   * 24/6 1683  ~1704 Begravet i Garnisonskirke, København   † 7/9 1700 i København   *1694 † 30/1 1776  
  † 6/11 1723 på Margård   † 5/6 1753     Begravet Roskilde domkirke  
  Begravet Søndre kirke 8/11 1723  
 
 
 
  ~  Margrethe Jørgensdatter  
Slægtens sidste mand
 
    Due  
    ~ 14/8 1711 i Rødding kirke  
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
 
 
   
  Lene Seefeld  
  * 24/6 1799  
  † 25/6 1799 på Margård  
 
 
 
  Våbentegninger på denne side copyright © 2001-2010 by Finn Gaunaa