Sehested
Slægten
                                                                                       
 
 
 
 
  DAA-våbnet på denne side er hentet fra finnholbek.dk
  Jens Thomesen Sehested  ~ Anne Maltesdatter  
  til Vellinghøj, Højris og Holmgård Juel  
  Landsdommer i Nørrejylland til Holmgård  
  † Holmgård, Skodsborg 15/11 1555   
       
     
     
     
     
     
         
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
         
         
         
 
 
         
  Malte Jensen ~ Sophia Bille    
  til Boller, Højris, Nøragergård, ~ Malmø 28/9 1550    
  Nørre Holmgård, Tandrup & Vellingshøj      
  Lensmand Gudumkloster & Ørskovkloster      
  Landsdommer Nørrejylland      
  * 1529 † 20/4 1592  
 
   
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
                                                                   
                             
 
 
     
 
     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   
  Claus Maltesen ~ Anne Nielsdatter Sten Maltesen  ~ Anne Henriksdatter Sofie Maltesdatter  ~ Ulrik Sandberg  Lisbet Maltesdatter  ~ Jacob Høeg Anne Maltesdatter  ~ Ove Lunge Maren Maltesdatter ~ Iver Juul     Thomes Maltesen  ~ Anne Christophersdatter    
  til Højris Lykke til Holmgård Brahe  Sehested til Løjstrup, Bøgsted & Vedø * 19/4 1556 † 22/5 1600    til Trudsholm til Møborg / Holmgård til Odden Sehested til Villestrup og Lundbæk     til Bækmark & Tandrup Lunge (Dyre)    
  Købte Nørreagergård (Gislum Herred) til Rydhave Rigsråd 1607 ~ Vidtskøvle 8/10 1592 til Vellinghøj    ~ Holmegård 28/7 1577 *  Holmgård 25/1 1554 † 9/3 1621 ~ Odden eller Holmgård 1/8 1574 * 1561 † 1600  ~ 1591   * Bækmark 2/2 1555 † 1608 til Udstrup    
  af Niels Stygge 1604 ~ Viborg 30/9 1593  Hofmarskalk, oberst   † 1595                 ~ Bækmark 22/10 1588     
  Statsholder på Øsel   Lensmand på Kronborg 1590-95                      
  * 29/8 1558   Lensmand på Bohus 1595      
  † 14/4 1612   Lensmand på Varberg 1608
     
      Rigsmarsk 1610-1611      
      * Gudum Kloster 12/1 1553 † Kalmar 22/8 1611      
           
         
         
         
         
         
         
         
         
         
                                                       
                     
 
 
 
         
 
 
     
 
     
 
 
 
 
 
   
 
 
 
 
     
 
 
 
 
 
     
  Malte Sehested ~ Sophie Pedersdatter Mogens Sehested  ~ Lisbeth Knudsdatter  Birgitte Clausdatter  ~ Hans Lykke Sophie Clausdatter Sehested  ~ Erik Juel Karen Clausdatter Sehested  ~  Tyge Kruse Hannibal Sehested   ~ Christiane Niels Sehested   ~ Birgitte Axelsdatter   Christen Thomesen Sehested   ~ Mette Rosenkrantz  
  til Rydhave og Boller Brahe til Holmgård, Mullerup, Gyldenstierne  † før 1/2 1655 til Krabbesholm * Højris 14/7 1594 † 1658     til Hundsbæk og Alsted til Stenalt, Øland til Åstrup Lensmand på Tranekær 1639 Grevinde af Slesvig-Holsten af Højris Brahe   til Bækmark, Stovgård & Tandrup ~ Odense 13/8 1620   
  Officer i Kejserkrigen til Haven Højris & Nørager til Tim   ~ før 10/12 1623 Begravet Holmens Kirke, København 2/11 1658  ~ Viborg 27/9 1618  & Åstrup   Rigsråd 1640 ~ København 6/11 1642 * Arnsborg, Ösel 1597 † Elben 1627 ~ 1623   Rigsråd 1625  
  Lensmand København & Ribe  ~ Aalborg  22/4 1627  Lensmand København  ~ København 30/5 1630  ).   Hofmesterinde for Christian IV's   Lensmand på Bohus 1640     Begravet Viborg   Kongens kansler 1640-57  
  * Arensburg, Øsel 13/11 1596     Officer i Kejserkrigen,   børn med Sophie Munk   Lensmand på Akerhus 1642   * Bækmark 17/2 1590  
  † Rydhave 20/7 1661    hvor han mistede højre arm   * Arensborg, Øsel 1606 † 1672
 
  1642 statholder i Norge     † København 5/8 1657   
 
~
Margrethe Reedtz *  Højris 13/9 1598   Jørgen Seefeld 1657-58 i svensk Tjeneste hos Karl Gustav      
    til Rydhave & Vinderup Hovgård 1661 † Holmgård 15/2 1657   til Visborg, Overgård, Rigsskatmester under den tidlige enevælde      
     ~ 25/9 1640   Stenalt, Vår og Øland Fransk greve 1663      
      Broholmlinjen        ~ 1641 Dansk våbenpatent 1662      
      *Arensborg 1609 † Paris 13/9 1666      
               
         
         
         
         
         
         
         
                                                                             
                                             
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   
 
 
 
 
 
 
   
   Jens Maltesen Sehested  ~ Else Skeel  Birgitte Sofie Maltesdatter  ~ Jørgen Grubbe Kaas Sofie Maltesdatter  ~ Ulrik Sandberg Frederik Maltesen Sehested  ~ Birgitte Sophie Sehested Anne Cathrine Maltesdatter  ~ Gregers Ulfstand Høeg Anne Sehested  ~ Mogens Friis Dorte Sehested  ~ Markor Rodsteen Claus Sehested ~ Sidsel Parsberg Axel Sehested  ~ Øllegård Thott Sophie Christensdatter ~ Peter Reedtz Erik Sehested ~ Margrethe Henriksdatter  
  til Rydhave  ~ 1681 * Rydhave 1643 † 22/10 1721     Sehested  til Bøgsted til Rydhave af Holmgård  Sehested Banner til Rydhave til Vadskærgård, Faurskov mm til Rydhave til Lerbæk til Boller til Kastrupgård til Stovgård, Ringkøbing  ~ Malmø 7/5 1654  af Stovgård til Tygestrup,  Børglum Kloster, Tureby, til Lykkesholm Ramel  
  Generalløjtnant   Begravet Velling kirke   Afstod Bøgsted som enke   * Slagelse 20/2 1645 † 1726   † efter 1723  til Vang * Kalø 29/4 1631 ~ København 5/9 1652    * Kalø 10/1 1637   & Bjergbygård & Bjergbygård & Strandegård   * 2/7 1635  Sortebrødregård & Palsgård Kanniki Roskilde ~ 1660  
  Med i Store Nordiske Krig i Norge       † 1706            † København 30/8 1661    † Københavns Slot 21/10 1664    † tidligst 1691   Oberstløjtnant    † 5/11 1671  ~  Vor Frue Kirke, København 1/5 1653 Sidste kantor i Roskilde  
  * Kongsgård 22/9 1651 † 16/5 1730       Lensmand Munkeliv Kloster 1652   Landkommisær, Kammerråd  
 
Begravet Sorø
 
 
 
 
 
 
Faldt i slaget ved Halmstad
  * Odensegård ca. 1627 † 1676  
  ~ Margrethe Sophie Ovesdatter    ~ Else Rotkirch     ~ Peder Juel   * Odensegård ca. 1627 † 1676      
    Ramel     til Krogsgård     til Hundsbæk          
     ~ 1/10 1684           ~ 15/6 1656          
                     
                   
                   
                   
                   
                 
                 
                 
                 
                 
                                                                 
                 
 
                         
 
 
 
 
 
 
     
 
 
 
 
 
 
 
 
     
 
   
 
 
 
 
 
 
     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  Ove Rammel Sehested  ~ Anne Christine de Stockfleth Knud Gyldenstjerne Sehested  ~ Frederikke Augusta Heusner Malte Sehested  ~ Anne Kirstine Jens Sehested ~ Birgitte Elisabeth Sehested Else Margrethe Frederiksdatter ~ Werner Rosenkrantz   Helvig Sofie Axelsdatter Sehested  ~ Fredrik Thott Mette Axelsdatter Sehested ~ Steen Bille Christen Thomesen Sehested   Kjeld Krag Sehested  ~   Henrikke Elisabeth Anne Dorte Sehested  ~ Jørgen von Winterfeldt Margrethe Sehested ~ Bent Frederik von Deden
  til Holleby  ~ 1717 til Tose, Norge  ~ ca. 1716  til Hessel Lange til Rydhave af Holmgård til Krabbesholm & Skivehus  til Kjærbygård (1746), Krabbesholm (1743),   † 10/1 1727 ~ Stougård 1685 † 1749   til Stovgård, Ringkøbing    til Store Stenshede Pachs af Lykkesholm ~ Gislev Kirke 24/5 1694 af Lykkesholm til Møllegård og Skovsbo
  Storkorsridder   Generalløjtnant * 1695 † Tose 11/10 1765 † Tose 9/11 1758 ~ Rydhave 6/5 1706 * 3/6 1710 † 18/11 1773   Arvede Villestrup Skivehus & Villestrup   Admiral   Major   * 1667 † 23/3 1707   † 1715  
  Generalløjtnant   * Katholm, Ålsø 1690       * Rydhave 1708 † Villestrup 26/12 1775 ~ 1746   Overlanddrost i Oldenburg   † Vogdrup 1727      
  * 13/7 1687 † Eidsvold, Norge, 30/5 1774    † Tose 9/11 1758       Begravet Astrup     * 1664 † 1736    
                 
 
 
                ~ Ingeborg Kirstine Pentz  
                til Åstrup 1708  
              ~ 1711  
             
             
             
 
 
              ~ Tale Dorothea Henriksdatter    
                          Unger    
                       til Tidemandsholm  
              ~ 1723  
             
             
             
             
             
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  Frantz Vilhelm Sehested   ~ Anna Barbara Løvenskiold  Johan Fredrik Sehested   ~ Pouline Fabritius de Tengnagel   Birgitte Sophie Elisabeth ~ Niels Sehested  
  til Oslo Ladegård ~ 1755 til Tose til Krogerup   Sehested til Rydhave, Vinderup  
  Generalmajor   Hvid ridder * Høgsholm, Tirstrup 30/3 1738    af Rydhave & Stubberupgård  
  * 11/12 1722 † Oslo Ladegård 20/3 1787   Generalløjtnant † 28/1 1819   * 9/10 1765  
      * Frederikshald 1725 † København 10/6 1785   
     
      Linjen Gyldenstierne-Sehested  
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
 
 
     
  Ove Ramel Sehested    
  til Oslo Ladegård  
  Cand.jur., Geheimekonferensråd  
  1813 præsident for kommercekollegiet  
  1824 geheimestatsminister  
  Elefantridder, Storkorsridder, Kammerherre  
  Ordensvicekansler  
  * Nannestad 13/3 1757 † København 21/10 1838  
   
 
Mere om slægten   Våbentegninger på denne side copyright © 2001-2010 by Finn Gaunaa