Grever af Scheel
Slægten
                               
 
 
 
 
  DAA-våbnet på denne side er hentet fra finnholbek.dk
  Jørgen Skeel  ~ Kirsten Lunge   
  til Hegnet, Ulstrup, Lergrav, Skærvad, (Dyre)  
  Ørbækgård, Gl. Estrup og Hvidkilde ~ Viborg 29/9 1607  
  Rigsråd  
  Ridder  
  Rigsmarsk 1627-1631  
 
   Befalingsmand på Kalø Slot    ~ Jytte Esgedatter  
  Lensmand Vestervig Kloster  Brok   
  *  Fusingø 13/5 1578 † Hvidkilde 19/7 1631 ~ Viborg 1/5 1614  
 
 
   
       
           
       
       
       
       
      Gammel Estrup  
     
     
     
     
     
           
         
 
 
 
 
 
 
     
  Christen Jørgensen Skeel  ~ Birgitte Pallesdatter Axel Skeel  
  til Sostrup, Skærvad, Gl. Estrup, Ulstrup,  Rosenkrantz til Sostrup 1631  
  Ørbækgård, Ravnholt, Krenkerup, til Krenkerup, Kærstrup,  * Sostrup 11/9 1619 † Sostrup 23/4 1637  
  Tølløse, Rosenlund og Nørregård Begravet Århus Domkirke    
  Rosenlund & Nørregård ~ 29/8 1652 Bisat Køge  
  Kaldt "den rige".      
 
Assessor i statskollegiet og Højesteret
     
  Gehejmeråd, Hvid ridder  
 
Stiftsamtmand i Viborg
   
  Den eneste af Grffenfeldts 11 dommere,    
  der ikke ville underskrive dødsdommen    
   * Sostrup 28/1 1623 † Ulstrup 23/3 1688     
  Begravet Århus Domkirke    
       
       
       
       
     
     
           
         
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  Jørgen Skeel  ~ Benedicte Margrethe Brockdorff Elisabeth Sophie Christensdatter  ~ Frederik Gersdorff  
  til Gammel Estrup, Nørregård, Skærvad, Oprettede stamhuset Estrup 1697 til Ravnholt (Vinding Herred) til Ålstrup, Tostrup,  
   Sostrup, Ulstrup og Ørbækgård ~ 19/5 1691 & Tølløse Brangstrup & Kjærsgård  
  Kammerjunker    * 1660 † 6/7 1690  ~ 20/2 1677  
   * Gl. Estrup 12/5 1656 † Gl. Estrup 7/3 1695   Begravet Tølløse Kirke  
  Begravet Auning Kirke  
       
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
 
 
 
 
 
     
  Christen Skeel  ~ Auguste    
  til grevskabet Scheel*, Ulstrup , Baronesse Winterfeldt  
  Hemmestrup, Viskum & Ørslevgård ~ 6/8 1716  
  Greve 29/9 1725 med navnet Scheel    
  Oberst, kammerherre  
   * 12/8 1695 † 26/2 1731  
  Begravet Auning Kirke  
     
     
    * Stamhuset Estrup, Sostrup Skærvad, Ørbækgaard, Skern, Karmark, Debildhede og Steenmark  
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
 
 
     
  Jørgen Scheel  ~ Lucie von Thienen    
  Greve af Scheel ~ 16/1 1740  
  til Stamhuset Gl. Estrup, Ulstrup,      
  Himmelstrup, Viskum & Østergård      
  Højesteretsmedlem      
 
Overstaldmester
     
  Gehejmekonferensråd, Blå ridder  ~ Charlotte Louise  
   * Gl. Estrup 5/1 1718 † Gl. Estrup 5/3 1786 Scheel von Plessen  
  Begravet Auning Kirke ~ Sæby Kirke 10/11 1747  
     
     
     
       
     
     
     
     
     
     
     
     
 
 
 
 
 
  Christen Scheel  ~ Eleonore Agnes Raben    
  Greve Scheel Hofdame hos Prinsesse Sophie Magdalene  
  til Ulstrup (1767) ~ Christiansborg Slotskirke 18/2 1765  
  Kammerherre, Hvid ridder      
   Gesandt i St. Petersborg      
  Blev måske forgivet      
   * Gl. Estrup 15/6 1743 † Skt. Petersborg 18/11 1771       
  Begravet Auning Kirke    
       
       
       
       
     
     
     
     
     
     
     
                   
 
 
         
 
 
   
 
 
 
 
 
 
  Jørgen Scheel  ~ Christiane Mette Berte  ~ Johan Ludvig Brockenhuus Lucie Charlotte ~ Christian Sehested Juul  
  Greve af Scheel Comtesse Bille Brahe Comtesse Scheel ~ Ulstrup 13/9 1786 Comtesse Scheel til Ravnsholt  
  til Grevskabet Scheel, Stamhuset Gl. Estrup og Ulstrup ~ Kværndrup 25/6 1790, skilt 1822  Døde i barselseng   Overhofmesterinde hos Dronning ~ 13/10 1780  
  Oberstløjtnant og Kompagnichef    * København 6/9 1767 † 14/9 1787   Marie Sophie Frederikke    
  Kammerherre    * København 29/12 1765  
  Bekendt for stor ødselhed.   † København 13/12 1839  
  Måtte afhænde grevskabet p.gr.a. skattegæld 5/7 1807  
   * Skt. Petersborg 29/11 1768 † Hellerup 9/1 1825   
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
                   
 
 
         
 
     
     
 
     
 
 
  Christen Scheel  ~ Johanne Marie Lund Henrik Jørgen Scheel  ~ Anne Eliza Morbach Prom  Carl Ludvig Scheel  ~ Anna Sophie Angelique von Buchwald  
  Lensgreve  ~ København 26/9 1813, skilt 1814 til Stamhuset Rosenkrantz* (i arv via moderen 1824)  ~ København 11/12 1836 Greve af Brahe til Lerbæk  
  til Stamhuset Estrup  * København 1795 † 1876 til Ryegård  * St. Croix 20/8 1800 † Ryegård 23/3 1878 til det Preben Braheske Fideicommis  ~ København 9/11841  
   * Gl. Estrup 4/4 1792 † Gl. Estrup 16/7 1844   Greve, kammerherre     Kammerherre    
      Kaptajn      * 10/4 1803 † København 11/11 1870     
       * Ulstrup 26/10 1796 † Ryegård 9/8 1862 * Ryegård, Voldborg herred  
 
   ~ Christiane Pind
   
     ~ Fausing 8/2 1826     
     * Karmak 26/4 1796 † Gl. Estrup 29/1 1855    
       
       
     
     
     
     
     
     
     
     
           
             
 
 
   
 
 
 
 
  Jørgen Scheel ~ Christiane Ditlevine Caroline Munk Juliane Marie Scheel  ~ Vilhelm von Sperling    
  Lensgreve  ~ København 22/4 1851 Comtesse  ~ Gl. Estrup 29/5 1856    
  til Stamhuset Estrup  * Vejle 15/7 1830 † Gl. Estrup 1/3 1918 af Gl. Estrup Ritmester    
  Kammerherre d.a. Branddirektør Christian Ryberg Munch  * Gl. Estrup 3/4 1835  
   * Gl. Estrup 20/7 1827 † Gl. Estrup 3/9 1889 & Sophie Cathrine Reventlow † København 22/1 1871    
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
                                   
     
 
                 
 
 
     
 
 
 
   
 
 
 
 
 
 
 
  Christen Scheel ~   Ingeborg Brøchner Ane Christiane Vilhelmine Juliane  ~ Alexander Georg Tully Oxholm Jørgen Scheel ~ Dagmar Thyra Valborg Jacobs Christiane  ~ Otto Jacob Brønnum Scavenius Benedicte Margrethe  ~ Aage
  Lensgreve  ~ Hull, England 1874 Comtesse Scheel til Tårnholm, Nyborg Greve  ~ København 29/5 1880 Comtesse Scheel af Estrup til Basnæs Comtesse Scheel af Estrup greve Brockenhuus-Schack
  til Stamhuset Estrup  * Hull 1/10 1854 † Korfu, Grækenland 24/5 1890  af Gl. Estrup  ~ 11/1 1870, skilt 1876  * Gl. Estrup 29/3 1857  * København 10/9 1860 † København 23/7 1922  * Gl. Estrup 28/1 1855 ~ 3/1 1874  * Gl. Estrup 10/2 1868 Kammerherre, Løjtnant
  Stamhuset afløst 7/7 1921    * Gl. Estrup 20/1 1852 † Horsens 2/7 1892    † Frederiksberg 18/3 1918   † København 13/7 1934   † København 25/5 1929 ~ Gammel Estrup 5/11 1890  
   * Gl. Estrup 23/3 1853 † Gl. Estrup 14/1 1926      
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
               
         
 
     
 
 
     
 
         
   Jørgen Carl Scheel ~ Erikka Ellen Estrup Ulrik Hans Cecil Scheel ~ Andrea Maria Asta Bruun Astrid Christiane Pouline ~ Jens Christian Lehrmann  
  Greve  ~ Bregentved 10/9 1912, skilt  Greve ~ 1906 Comtesse Scheel  ~ 23/9 1934  
  til Gl. Ryomgård (1912-41) & Hjelm (1926)   til  Rugård * København 17/7 1868 † København 13/12 1944  * Sandholm 27/8 1881   * Hobro 1885  
   * Aarhus 18/8 1874 † Hasseris, Aalborg,  23/2 1944    * Mariendal, Aarhus 8/10 1877 † Ystad 24/4 1925  d.a. legationsråd Frederik Christian Bruun til Hvidøre † Sandholm  
      & Wilhelmine Charlotte Drieshaus  
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
                   
 
 
         
 
 
 
 
 
 
 
  Kresten Frederik Adam Scheel  ~ Anne Marie "Buben"   Jørgen Jacob Scheel ~ Anne-Sophie Emerentze  
  Greve Castenskiold   Greve baronesse Gyldenkrone-Rysensteen  
  til Stenalt (1937-40) og Rugård (1940) ~ Borreby 12 /12 1939      til Stamhuset Estrup til Lyngbækgård  
   * Gammel Ryomgård 4/2 1915 † 23/9 1975     Oberst  ~ Messias Kirke, Charlottenlund 15/7 1939   
      Dr.phil., Cand.polyt.  
       * Gammel Ryomgård 9/2 1916 † 13/4 1989  
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
               
 
 
         
 
     
     
 
       
  Carl-Adam Scheel  ~ Varona Venitia Taylor Marie Louise ~ Ib Levin Christian Ditlev Scheel ~ Lulle Andreassen  
  Greve   Comtesse Scheel   Greve  
  Pilot      
   * Odense 13/8 1943 † Swaziland 28/10 1991      
       
       
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
           
         
 
 
     
 
     
  Gustav Tom Scheel   Sebastian Jørgen Scheel  
  Greve   Greve  
 
 
     
     
  Våbentegninger på denne side copyright © 2001-2010 by Finn Gaunaa