Tinhuus (Tedinghusen, Tegenhusen, Skinkel)
                                                 
 
 
 
  DAA-våbnet på denne side er hentet fra finnholbek.dk
 
 
 
 
  Marquad Thinhuse ~ NN  
  Stammede måske fra Bremen  
  † efter 1313  
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
 
 
 
 
 
  NN Tinhuus ~ NN  
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
                                   
         
 
 
 
 
     
 
 
 
 
  Marquardus Tedinghwse ~ Anne Borkvardsdatter   Gotzik Tedinghusen ~ Ellen Jensdatter  
  † efter 1397 Skinkel   i Bolderslev & Meldorp, Slesvig i Hellued  
    ~ ca. 1363   † 1414 † efter 1414  
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
                       
             
 
 
     
 
 
 
 
 
 
 
  Otte Tinhus (Skinkel) ~ Ellen Jensdatter    Hinrik Tedinghuse ~ NN   Esbern Tinhuus ~ NN Lydersdatter
  til Rolsted Bjørn   † efter 1451   † 1414 Kabel
  Otto Tydinghehuze dictus Skynkel 1387 af Rolfsted, Åsum Herred          
  Ridder 1430 ~ ca. 1395          
  Landsdommer Fyn 1423          
  * Rolsted ca. 1366 † efter 1430            
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
             
                           
                         
 
 
     
 
 
 
 
     
 
 
 
 
 
 
  Morten Tinhus (Skinkel) ~ NN Clausdatter Johanne Tinhuus  Henrik Nielsen   Marquard Tinhuus ~ Cecilie Hansdatter  Otto Tegenhuse ~ Riborg Gotskalksdatter Bertel Tegnhuse ~ Tale Nielsdatter
  til Rolsted Serlin af Rolsted Huitfeldt   til Tvedsgård Mule af Falkendal (Portmand)  † efter 1470 Barsebek  til Skjoldemose Rosenkrantz
  Bispelensmand Borreby   * Rolsted ca. 1395 til Vedtofte   Forstander Vor Frue Kloster, Roskilde ~ før 1471   † før 1485  
  * Rolsted før 1438 † 1480   ~ ca. 1450   Lensmand Hagested          
            Mageskiftede sig til Tvedsgård med Antvorskov        
 
 
  † tidligst 1500          
  ~ Margrethe Henriksdatter          
    Friis          
    af Hesselager          
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
                                         
                         
 
 
 
 
 
 
   
 
 
 
   
 
 
 
 
 
 
   
 
 
 
 
 
  Laurids Tinhus (Skinkel) ~ Hilleborg Pedersdatter Else Mortensdatter    ~ Ebbe Munk   Hans Tinhus (Skinkel) ~ NN Baden Ellen Tinhuus ~ Anders Ebbesen Abel Markvardsdatter  ~ Johan Ottesen Mette Bertelsdatter ~ Joachim Hardenberg
  til Egeskov & Julskov  Bille Skinkel (Tinhuus) til Fjellebro   til Rolsted   til Tvedsgård Ulfeldt Skinkel Tinhuus Stake  til Skjoldemose  
  Havde pant i Solbjerg ~ ca. 1491   Bispelensmand Selsø 1487   til Vorgård † efter 1500  
  Rigsråd 1523   * ca. 1455 † efter 1492      
  Kendt 1502 † 1533          
             
           
           
         
         
           
           
           
           
           
           
           
           
           
                                     
                         
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
     
 
 
 
 
     
  Anne Lauridsdatter ~ Frands Brockenhus Hilleborg Lauridsdatter ~ Claus Olufsen Daa  Riborg Lauridsdatter ~ Hans Johansen Oluf Hansen Skinkel  ~ Birte (Birgitte) Nielsdatter Anna Hansdatter  ~ Poul Jensen Otto Tinhuus  
  til Egeskov til Bramstrup og Lykkesholm af Egeskov Daa til Julskov  Lindenov til Slagslunde Basse af Rolsted Skinkel (med Liljen) Lensmand Hagested  
  † 12/7 1565 til Egeskov (opført af ham) * Egeskov ca. 1498 † efter 1575 til Raunstrup † 2/6 1572   Bispelensmand Selsø   * ca. 1485 † 1528 til Gjerskov Bispelensmand Lejre  
    Begravet Herlufmagle Kirke ~ 1538   † 1555       † tidligst 1555  
           
         
 
 
 
  Slægtens sidste mand   Deres efterkommere  kaldte sig Skinkel  
 
 
 
 
 
 
Mere om slægten   Våbentegninger på denne side copyright © 2001-2010 by Finn Gaunaa