Treschow
                                                                                       
 
 
 
 
 
  Michael Treschow  ~ Christine Elisabeth Wasserfall  
  Konferensråd, Cand.jur. ~ Garnisons Kirke 8/4 1778   
  Ordinær Højesteretsassessor * København 23/7 1753 † København 31/3 1823  
  Amtmand i Roskilde d.a. Peter Wasserfall  
  Adelspatent 9/10 1812 & Christine Cathrine Chomhardt  
  * Vaage, Gudbrandsdalen 5/3 1741  
  † København 5/6 1816  
     
    Mere om Michael Treschow  
     
     
     
     
         
         
         
     
     
     
     
     
     
                   
         
 
 
     
 
     
  Herman Gerhardt Treschow  ~ Juliane Maria Funck    Willum Friedrich Treschow  ~ Jensine Palæmona Aagaard  ~   Jørgen Rosenkilde    
  Kaptajn, Cand.jur. ~ Tingtum, Yttre, Norge 8/10 1813    Storkorsridder, Gehejmekonferensråd ~ 2/7 1812   Månedsløjtnant    
  Amtmand i Vejle Skuespiller ved Det Kongelige Teater   Cand.jur., Højesteretsadvokat * Skt. Jørgensbjerg Præstegård, Roskilde 27/7 1786    † Roskilde 10/12 1811     
  Amtmand Frederiksborg * København 6/5 1786   Generalfiskal † København 21/1 1826   ~ Første ægteskab    
  * København 18/7 1780 † København 12/2 1836 † København 18/2 1868   Kongevalgt Landstingsmedlem d.a. Jens Palemon Aagaard        
    d.a. Peter Ditlev Funck   Kurator for Vemmetofte Adelige Kloster   Sognepræst Skt. Jørgensbjerg Kirke, Roskilde        
    & Sina Catharina Wøhlers   * København 11/9 1786  † København 2/4 1868 & Dorothea Friis        
        ~ 2/7 1812          
                   
                   
               
                 
               
               
               
               
               
                 
                 
                         
                     
 
 
     
 
 
 
 
 
     
 
 
 
 
 
 
 
 
  Michael Mendel Treschow  ~ Emma Catharina Güllich Christiane Conradine Sophie Elisabeth  ~ Hannibal Valdemar Stockfleth Michael Treschow   ~ Mette Margrethe Mathiasdatter Krenchel  Palæmona Treschow   ~ Salomon Gottschalk von Geijer Frederik Wilhelm Rosenkilde  ~ Andrea Bjørn Rothe    
  til Det Treschowske Fideikommis * København 24/7 1815 Treschow Oberst af fodfolket til Aurvig, Norge * 1818 † 1897 * Nydala, Jönköping 1837 ~ Riseberga 1845 til Brahesborg, Assens      
  Toldkasserer i Tønder † Roskilde 27/10 1882 * Vejle 4/11 1823 † København 24/4 1917 ~ 1/3 1851 * 2/8 1814 † 1/4 1901 d.a. Peter Oluf Brøndsted   * Roskilde 5/7 1811        
  * København 24/8 1814 d.a. Geert Sørensen Güllich         & Frederikke Koës    † Brahesborg 11/12 1869        
  † Skt. Hans Hospital, Roskilde 22/11 1888 & Elisabeth baronesse de Bretton                  
         
      Treschow (af Aurvig)  
          Treschow (af Brahesborg)  
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
                                                             
                             
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
     
 
     
 
 
 
 
 
     
 
 
 
 
  Michael Treschow ~ Ulrikka Marie Augusta Scheel Marie Margrethe Elisabeth Treschow  ~ Flemming Ludvig Lerche Peter Oluf Brøndsted Treschow ~ Johanna Sophia Gripenstedt  Frederikke Koës Treschow ~ Lauritz "Lauritz" Regner Frederik "Fritz" Vilhelm Treschow ~ Franciska Siegfriede Sophie  Palæmona Treschow      Michael Aagaard Treschow ~ Rosalie Arminia Regitze Emilie Alexandra  
  til Det Treschowske Fideikommis ~ 20/11 1878 * Hillerød 20/12 1850  Jagtjunker, Jægermester til Aurvig, Norge ~ 27/7 1871 * Larvik, Norge 11/4 1856  Tuxen til Fritzøehus,  Larvik, Norge  Løvenskiold til Lyngsbækgård, Dråby, Femmøller   til Sannarp, Årstad, Halland Berner Schilden Holsten  
  Fabrikant i Roskilde   † Skovbakken 31/12 1911 ~ 3/7 1875 Svensk Kammerherre, Cand.jur., * 12/8 1849 † København 6/2 1946  Kunstmaler Norsk Øverste Kammerjunker ~ 4/10 1865 * 1/3 1851   * Fritzøehus 17/9 1848 ~ Voldum Kirke, Randers 29 Sep 1879  
  * 31/8 1853 † 20/12 1896   * 21/1 1843 † 1/12 1881   ~ Garnisons Kirke 23/6 1901  * 2/2 1841   † Sannarp 10/2 1919   
                       
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
                                                                         
                         
 
 
 
             
 
 
     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   
 
 
 
 
 
         
 
 
 
 
 
   
 
 
 
  Michael Scheel Treschow   Johan August Treschow  ~ Charlotte Marianne "Anne"  Palæmona Treschow ~ Carl Fridolf Johan Ewa Frederikke Treschow  ~ Fredrik Wilhelm Lövenborg Frits Michael Treschow  ~ Anna Faye   Gustav Alexander Frederik Treschow ~ Amy Marie Sophie Castenskiold Michael Treschow ~ Wanda Niels Treschow ~ Ragnhild Frederik Vilhelm Herman Treschow ~ Madeleine Margareta Kuylenstierna Peter Oluf Treschow   Else Treschow ~ Henrik Alexander Sebastian Tham
  til Det Treschowske Fideikommis   til Målhammar, Orresta, Vestmanland  Reuterskiöld af Aurvig friherre Mannerheim af Aurvig Oberst Vaxholms grenaderregiment af Aurvig ~ 6/5 1911   Cand.phil., Assuranceinspektør ~ 8/10 1930 Forpagter Stensballegård, Vær, Horsens Komtesse Danneskiold-Samsøe Hypothekbankdirektør Komtesse Danneskiold-Samsøe Godsinspektør i Sperlingsholm ~ Sperlingsholm Gods 12/6 1943 Legationsråd, Cand.jur.   * Sannarp, Årstad 8/7 1880 Oberstløjtnant
  Bankmand   Løjtnant Livregimentets husarer ~ 24/5 1906 * 14/2 1878 ~ 27/7 1871 * 19/3 1873 Kommandørkaptajn Jur.kand. * 23/5 1882   * Sannarp 1/9 1885   * Sannarp 30/1 1884 ~ Holmens Kirke 6/3 1914  * Sannarp 15/8 1881  ~ Frederiksberg 21/7 1910 * Sannarp 19/2 1895   Ambassadør i Tjekkiet og Canada   † Saltsjöbaden 1972  
  * 31/3 1880   Intendent Lundsbergs läroverk   ~ 18/1 1894 * 12/10 1879 † 11/9 1971   † 5/4 1956   † Nyborg 7/6 1951    † Falkenberg 27/6 1953        * Sannarp 16/7 1890 † 19/11 1970    
  * 22/1 1876 † 2/1 1955                        
                           
                         
                         
                         
                             
                             
                             
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                                               
 
 
 
 
     
 
             
 
     
 
 
     
 
     
 
     
 
     
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
     
 
   
  Johan August Treschow  ~ Marianne Sigrid Elisabeth Eva Charlotte Marianne Treschow ~ Anders Gustaf Fredrik  Peder Oluf Treschow ~ Karin Anne-Marie Amundson   Willum Frederik "Fritz" Treschow  ~ Margareta Elisabet Thott Niels-Gregers Treschow ~ Anne Merete Sofie Magdalene "Rikke" Treschow ~ Niels Iuel Valdemar Michael Treschow ~ Harriet Inge Louise Gert Treschow ~ Ulla Wrangel Hans Frederik Treschow ~ Margret Sommerfelt  
  af Aurvig Friherreinde von Essen af Aurvig friherre Koskull af Aurvig ~ Stockholm 3/4 1940   af Aurvig Baronesse Cand.hort. Botanisk Have, Universitetslektor Cederfeld de Simonsen * Østrupgård Gods 12/2 1917 Cand.phil. til Toftholm Wedel Jarlsberg Hoppe til Hjuleberg Gods, Abildager, Halland friherrinna von Brehmer Civiløkonom ~ Oslo 24/8 1974  
  til Målhammer, Västerås ~ Stockholm 18/7 1942  * Målhammer, Västerås 4/6 1914 ~ 19/6 1939 Civiløkonom, Norrköping * Stockholm 27/2 1916   Svensk kaptajn ~ 1939 * Østrupgård Gods 12/2 1917 ~ Skårup Kirke 8/9 1856 † 17/4 1986 Forsikringsassistent Hofjægermester ~ 7/2 1940 Svensk premierløjtnant ~ 20/6 1942, skilt * Helsingborg 26/1 1948  * Oslo 3/4 1952  
  Jur.kand., Kabinetskammerherre     * Målhammer, Västerås 20/4 1912   * 11/2 1912 † 25/3 1947       ~ Frederiksborg Slotskirke 5/7 1935 * Stensballegård  23/1 1916 † 3/1 1968   *  Hjuleberg 3/11 1913       
  Svensk ritmester                            
  Ekspeditionssekretær i Riksmarkskalkämbetet                            
  * Målhammer 1/2 1910 † 29/2 1996                          
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                       
 
     
 
 
     
 
     
 
     
 
     
 
     
 
     
 
     
  Fredrik Johan August Treschow ~ Caroline Jane Parsons   Erik August Peder Treschow ~ Agneta Gunvor Sandström   Fritz Peder Michael Treschow ~ Anette Smidt Jens Christian Treschow ~ Elisabeth Larsen   Ivar Michael Frits Treschow ~ Bente Nordam-Larsen Niels Michael Aage Treschow ~ Christine-Charlotte Gabrielle Herman Christian Maximilian Treschow      
  Landmåler Malmø ~ ????   af Aurvig ~ Göteborg 19/6 1982   til Karsholm Gods, Kristianstad ~ Søllerød Kirke 27/7 1968, skilt 1982 Overlærer, Virum ~ Lyngby-Tårbæk Rådhus 10/10 1981   Civiløkonom ~ Nørre Vedby Kirke 21/7 1973  Kaptajn, Cand.polyt., Direktør   friherrinna Gyllenkrok * Göteborg 14/3 1984   
  * Stockholm 22/6 1943 † 18/4 1986 * 5/10 1943   Civiløkonom, Salgschef , Amsterdam * Göteborg 20/2 1957   Lic.sc.éc. (Ph.D.) * 25/4 1946 * Erholm Gods, Årup 13/1 1952  * 2/2 1951   * Toftholm 11/1 1948  * 18/4 1949 * Helsingborg 22/4 1943  ~ 31/5 1973  
      * Norrköping 26/3 1951    * Santa Barbara, Califonien 14/5 1943             * Lund 25/11 1946  
         
 
             
                         
  ~ Maria Caroline Adamson       ~ Ebba Karin Tove              
    ~ Malmø 26/3 1983         friherrinna Leijonhufvud              
    * 4/9 1946 † 2012         ~  Önnestads Kirke 4/6 1983              
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                                                 
                                                 
 
 
     
 
     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
     
 
   
 
 
     
 
     
 
     
  Anna Elizabeth Treschow  ~ Claus Kink Charlotte Maria Johanna Treschow   Peder Christopher Treschow Sebastian Treschow Anna Elizabeth Treschow Alexandra Treschow Frederik Wilhelm Treschow  ~ Anna Christina Ranje Andreas Frederik Treschow  Niels Ulrich Treschow Johan Christian Treschow   Christian Valdemar Michael Treschow     Adam Niels Gabriel Treschow  
  * ?????????????? til Vallåkra Gård, Skåne af Aurvig   af Aurvig af Aurvig af Aurvig af Aurvig til Karsholm Gods, Kristianstad ~ Stora Malm Kyrka 14/9 1996  * Gentofte 9/1 1988 * Gentofte 10/10 1983 * Gentofte 20/11 1981   * Køge 18/3 1976      * Lund 20/9 1979  
  ~ ???? * Malmø 29/7 1983   * Göteborg 28/6 1986 * Amsterdam 1/12 1989 * Lund 29/7 1970   Jur.kand. * 9/5 1967  
  * ??????????????     * Karsholm 10/6 1970  
           
 
 
 
 
 
Mere om slægten   De fleste våbentegninger på denne side copyright © 2001-2010 by Finn Gaunaa