Wibe (af Freienfeld)
                       
 
 
 
 
 
 
 
  Michael Madssøn Wibe ~ Margrethe Cathrine Heinrichsdatter  
  Vicekansler 1683 Reimer  
  Geheimråd ~ 21/6 1667  
  Våbenbrev til Freienfeld 1679 * Krempe 30/3 1643  
  * Lund 23/12 1627 † København 1/5 1690 † København 9/1 1683  
    s.a. Heinrich Reimer  
    & Anna Hannemann  
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
                           
                 
 
 
     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  Ditlev Wibe   Cathrine Hedevig Wibe  ~ Vincents Lerche Anne Margrethe Wibe  ~ Frederik Svane Anne Christine Wibe  ~ Reimer Peter von Rheder
   til Frejenfeld   * Breitenburg, Itzehoe 20/10 1669 til Rygård * Breitenburg, Itzehoe 23/1 1673 til Svendstrup * 13/12 1675 † før 1731 til Wensin
  Købte Rosendals forrige Baroni   † efter 1690  ~ København 5/7 1665 † 19/3 1721 Hofjægermester   Etatsråd
  Oversekretær i Danske Kancelli   Amtmand i Segeberg Amt
  Amtmand   Adlet 23/6 1683
  Statholder i Norge   * 29/8 1660 † før 1731
  Gehejmeråd  
  * Breitenburg, Itzehoe, 15/11 1670  
  † Christiania  5/10 1731  
 
 
 
 
  Slægtens sidste mand  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  Våbentegninger på denne side copyright © 2001-2010 by Finn Gaunaa