Wedell - Wedellsborg
Slægten
                                                                                                                       
 
 
 
 
  DAA-våbnet på denne side er hentet fra finnholbek.dk
   Wilhelm Friderich   ~ Christiane Sophie Sehested  
  Wedell-Wedellsborg til Iversnæs (nu Wedellsborg)  
  til Grevskabet Wedellsborg, Ivernæs og Tybring ~ 1659  
  Storkorsridder, Kammerherre  
  Gehejmeråd  
  Grevepatent 1672  
  * 24/11 1640  † Rugård 7/2 1706  
  ~ Hedevig Magdalene  
 
 
    von Dankwerth von Buchwald  
    af Gudumlund  
    ~ 1702  
     
         
     
     
     
     
     
     
     
     
         
         
         
         
  Hannibal   ~ Anna Catharine Banner    
  Greve Wedell-Wedellsborg ~ 1699    
  Kammerherre      
  Amtmand Assens & Hindsgavl      
  * 1660 † Wedellsborg 16/4 1708      
         
         
         
         
         
         
         
         
         
     
     
     
     
     
           
     
 
 
 
 
     
 
     
  Christian Gustav ~ Cathrine Elisabeth von Arnholt Dorothea  ~ Friedrich  
  Greve Wedell-Wedellsborg ~ 1725 Grevinde Wedell-Wedellsborg Greve af Danneskiöld-Samsöe  
  til  Wedellsborg, Erholm og Søndergårde * 28/3 1709 † 16/11 1736 af  Wedellsborg til Baroniet Marselisborg  
  Kammerherre, Gehejmeråd   * 1706 † Sorø 20/1 1763 ~ Wedellsborg 31.7.1724  
  Oberstløjtnant  
  Amtmand Segeberg
 
 
 
* Søndergårde 22/7 1701
 
  † Wedellsborg 29/1 1759    ~ Conradine Christiane  ~  
    Comtesse af Danneskiold-Samsøe  
    ~ 17/6 1755  
       
     
     
     
     
     
     
     
     
           
     
 
     
 
 
 
 
 
 
 
  Hannibal    ~ Catharine Sophie Wilhelmine Caroline Christiane Catharine  ~ Christian Frederik  
  Greve Wedell-Wedellsborg Comtesse  Moltke Comtesse Wedell-Wedellsborg von Holstein  
  til  Wedellsborg, Erholm og Søndergårde ~ 16/6 1752 i Hørsholm * Hamburg 11/7 1757 til Stamhuset Rathlousdal,  
  Kammerherre   † Jomfruens Egede, Faxe 17/3 1813 Jomfruens Egede, Lystrup & Sparresholm  
  Ritmester    ~ 18/10 1782  
 
Amtmand over Vordingborg og Tryggevælde
 
  Begik selvmord  
  * 25/11 1731 † 9/5 1766  
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
                           
                 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  Ludvig Frederik ~ Frederikke Juliane Louise  Christiane Fredericha  ~ Albrecht Philip von Levetzau Juliane Sophie ~  Iver Rosenkrantz-Levetzau Adamine Gottlobine  ~ Nikolaus von Luckner  
  Greve Wedell-Wedellsborg von Klingenberg Comtesse Wedell-Wedellsborg til Torbenfeldt ( Frydendal Gods ) Comtesse Wedell-Wedellsborg til stamhuset Restrup Comtesse Wedell-Wedellsborg Greve  
  til  Wedellsborg ~ 9/5 1772 * Beldringe, Præstø 9/7 1755 ~ Wedellsborg  5/8 1775  * Fredensborg 14/9 1762 ~ København 5/5 1779  * København 19/5 1760 til Blumendorf  
  Kammerherre   † Preetz 11/10 1821   † Rosenholm 27/5 1787    † Plön 13/11 1832  ~ 5/6 1779  
  Premiermajor      
  Amtmand over Assens & Hindsgavl      
 
* Wedellsborg 25/10 1753
     
  † Wedellsborg 7/10 1817      
         
         
         
         
         
         
         
     
     
     
     
     
                                                                           
         
 
                 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  Hannibal Carl Wilhelm ~ Louise Theodate Frederikke Vibeke  ~ Engelke Hinrich von Bülow Juliane Louise  ~ Christian Johan Frederik Christiane Augusta ~ Henning von Qualen Joachim Godske ~ Gregersine Olave Juel   Ferdinand  ~ Eleonora Sophie  
  Greve Wedell-Wedellsborg von Warnstedt Baronesse  Wedell-Wedellsborg Kammerherre, Oberst Comtesse Wedell-Wedellsborg til Lundsgård Comtesse Wedell-Wedellsborg til Wulfshagen Baron Wedell-Wedellsborg af Hverringe   Baron Wedell-Wedellsborg         Comtesse Bille Brahe  
  til  Wedellsborg ~Løjtmark 5/9 1800 * Wedellsborg 25/1 1781 Hofmarskal * 20/5 1791 † 13/8 1877 greve Ahlefeldt-Laurvig * Wedellsborg 11/3 1789 † 27/12 1857 Ritmester Kammerherre ~ Hverringe 28/7 1812    Overførster ved Vallø ~ Horne Kirke, Hvedholm 24/6 1842  
  Kammerherre * Løjtmark, Karby 21/10 1777 † Wedellsborg 9/3 1824  ~ Wedellsborg  9/12 1808    ~ 1/5 1812     ~ 28/10 1809, skilt Generalløjtnant   Kammerherre, Hofjægermester  
  Major † Wedellsborg 20/2 1835   * Wedellsborg 24/1 1785 † 17/7 1860   Ridder af Dannebrog  
 
* Wedellsborg 18/3 1780 † 10/5 1828
     
* Wedellsborg 19/4 1792
 
  ~ Marie Ernestine Amalie       † Hegnetslund, Herfølge 22/1 1862   ~ Augusta Ulrikka Frederikke Christiane  
    Rosen
          Comtesse Schack af Schackenborg  
    ~XX/2 1817         ~ Wedellsborg 27/11 1812   
    * 30/7 1790 † 18/7 1871          
               
               
               
               
               
               
               
               
               
             
             
                                                                                                       
         
 
 
 
 
 
     
 
     
 
     
 
     
   
 
 
 
 
 
     
 
 
 
 
 
     
 
 
 
 
 
     
 
 
 
 
 
 
         
 
     
 
 
 
 
 
             
 
     
 
 
  Julius Wilhelm Georg Ferdinand ~ Christiane Louise Caspara Karl Wilhelm Adam Sigismund ~   Frederik Ludvig Gottlieb  ~ Eleonora Ida Christine Friderikke Hans Rudolph  ~ Karine Lucie Elisabeth Scavenius Vilhelm Ferdinand ~ Louise Marie Sophie  Marie Amalie Frederikke Rudolphine ~ Niels Rudolph Juel Gustav Joachim ~  Louise Elise Henriette   Johanne Ida Birgitte Augusta   ~ Christian Johan Frederik Frederik Julius ~ Frederikke August "Gustav" Frederik  ~ Olga Vett Preben Emil  ~ Caroline Susanne Wilhelm Joachim  ~ Andrea Louise von Bülow Johanne "Hanne" Ida Birgitte Augusta ~ Christian Johan Frederik Louise Rose Marie ~ Detlev von Buchwald
  Greve Wedell-Wedellsborg von Buchwald Greve Wedell-Wedellsborg   Baron Wedell-Wedellsborg Baronesse Selby Baron Wedell-Wedellsborg af Klintholm Baron Wedell-Wedellsborg Comtesse Schulin Baronesse Wedell-Wedellsborg til Stamhuset Hverringe & Brolykke Baron Wedell-Wedellsborg Bruun de Neergaard   Baronesse Wedell-Wedellsborg greve Ahlefeldt-Laurvig Baron Wedell-Wedellsborg baronesse Holck af Holckenhavn Baron Wedell-Wedellsborg ~ Lyngby-Tårbæk 27/7 1898 Baron Wedell-Wedellsborg baronesse Bertouch-Lehn Baron Wedell-Wedellsborg ~ Nikolaj Kirke, Kolding 25/3 1887  Baronesse Wedell-Wedellsborg greve Ahlefeldt-Laurvig Baronesse Wedell-Wedellsborg til Neudorf
  til  Wedellsborg af Pronstorf til  Wedellsborg   til  Wedellsborg ~ 4/4 1803 Ritmester ~ Holtug Kirke 28/8 1861 Kammerherre, Cand.jur. ~ 28/4 1840 * Odense 2/3 1834 † Østergård, Grenå 1905 ~ St. Hans Kirke, Odense 20/10 1858    Kammerherre, Ritmester ~ Borup Kirke 12/5 1859   Overhofmesterinde hos Dronning Louise 1911-1926 Kammerherre, Hofjægermester Skovrider, Overførster ~ Holckenhavn 26/6 1855 Kammerherre * Århus 15/4 1875 * Hvedholm (Brahesminde) 14/5 1843 ~ Garnisons Kirke 23/1 1873 * Hegnetslund 22/6 1852   * Hegnetslund 1/5 1846 til Hjortholm * Hegnetslund 2/7 1842  Tysk ritmester
  Kammerherre ~ Pronstorf  3/10 1839 Gehejmekonferensråd   Kammerherre   * Odense 12/12 1825    Amtmand Flensborg   Omkom ved togulykke Holte-København   * Hegnetslund 1/5 1846     Hofjægermester   Oberst for Gardehusarregimentet   † Dalsborg, Snekkersten 2/11 1915   † Roskilde 12/1 1902      † København 16/6 1930  ~ København 23/5 1869   
  * Billeskov 21/12 1807 † Wedellsborg 5/7 1883   * Billeskov 14/3 1806 † † Wedellsborg 15/3 1882   Major   † Kavalergården, Vallø 10/4 1871    Amtmand Hjørring   * Odense 6/7 1829 † 6/7 1903   † København 16/6 1930    * Hegnetslund 14/2 1814 † 14/2 1904   * Hegnetslund 20/12 1844    
      *  Wedellsborg 4/11 1819 † Bruxelles 17/8 1869       Amtmand Frederiksborg     ~ Thalia Scheel  
 
              * Odense 6/11 1827 † København 3/8 1914   
~ Garnisons Kirke 4/6 1868     Havde efterkommere  
                   * Gøteborg 24/11 1840 † København 11/6 1896    
                  d.a. Henrik Scheel    
                  Legationsråd, Cand.jur., Dansk Generalkonsul    
                  & Thalia Sophie Zeuthen    
                 
   
                     
                  Wedell-Neergaard    
                     
                   
                 
                 
                 
                                                                     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
     
 
     
 
     
 
 
 
 
 
     
 
     
         
 
                 
 
 
  Vilhelm Carl Joachim Ove Caspar Bendt  ~ Maria Elisabeth   Carl Ludvig Albrecht  ~ Charlotte Sophie Adelheid Marie Louise Charlotte Vilhelmine  ~ Niels Basse Fønss Hans Rudolph  ~ Karen Marie Louise Inga Norstrand Frederik Julius ~ Ellen Brøndsted Vilhelm Ferdinand ~ Louise    Karl   ~ Ettie Caroline Blom   Joachim Godske  ~ Sophie Christiane    
  Greve Wedell-Wedellsborg Comtesse Knuth af Knuthenborg   Greve Wedell-Wedellsborg Comtesse Krag-Juel-Vind-Frijs Baronesse Wedell-Wedellsborg til Hindsgavl Baron Wedell-Wedellsborg ~ Holtug Kirke 28/8 1861 Baron Wedell-Wedellsborg ~ Gadevang Kirke, Hillerød 23/6 1917 Baron Wedell-Wedellsborg Baronesse Wedell-Wedellsborg   Baron Wedell-Wedellsborg ~ Garnisons Kirke 11/10 1907   Baron Wedell-Wedellsborg Bruun de Neergaard    
  til  Wedellsborg ~ Hverringe 28/7 1812    Kammerjunker   * København 9/6 1848 ~ 22/9 1871 til Vexebogård * 11/10 1881 † 4/7 1975 Direktør * København 10/11 1886 † 4/1 1972 Oberst ~ Store Svenstrup, Borup 4/5 1900    Kammerherre * København 18/3 1884 † 27/2 1962   * 19/9 1860 † 9/12 1964 ~ Borup Kirke 12/5 1859    
  Hofjægermester, kammerherre, Cand.agro.   Premierløjtnant   † Hindsgavl 23/10 1876   Kontorchef   * Hillerød 23/9 1885 † 3/9 1971   * Hjørring 26/4 1873   Oberstløjtnant      
  * Billeskov 6/10 1840 † Wedellsborg 7/10 1922   * Billeskov 2/10 1844 † 24/12 1873   * 7/9 1868 † 24/5 1952       † Amalielund, Juelsberg, Nyborg 3/9 1946    Revisor i Ordenskapitulet      
                      * Hjørring 1877 † 9/12 1964      
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                                               
 
 
     
 
 
 
 
 
 
 
     
 
     
 
 
 
 
 
     
 
 
 
 
 
     
 
     
 
 
 
 
                                 
 
 
  Julius Carl Hannibal ~ Inger Dorthe Krag-Juel-Vind-Frijs Christiane ~ Hans Carl Oluf Rosenkrantz Julie Benedicte Christiane ~ Gustav   Bendt  ~ Gerda de Roepstorff Paludan Niels Joachim  ~ Liselotte Paulsen Louise ~ Jørgen Alexander Adam Thalia Louise  ~ Niels Rudolf Estrup Vilhelm Ferdinand  ~ Birthe Engelke Schaffalitzky Joachim Godske ~ Katharine Margrethe Foss Vibeke   ~ Hans Rudolf Iuel  
  Greve Wedell-Wedellsborg Grevinde til Frijsenborg Comtesse Wedell-Wedellsborg til Rosenholm baronesse Wedell-Wedellsborg baron Lerche-Lerchenborg   Baron Wedell-Wedellsborg ~ Hellerup Kirke  23/1 1948 Baron Wedell-Wedellsborg   Baronesse Wedell-Wedellsborg Berner Baronesse Wedell-Wedellsborg til Kongsdal Baron Wedell-Wedellsborg Baronesse de Muckadell Baron Wedell-Wedellsborg   Baronesse Wedell-Wedellsborg til Stamhuset Hverringe & Juelsberg  
  til  Wedellsborg  ~ Hammel 26/1 1906 * Borupgård, Horsens 10/2 1879 † 28/6 1960 Baron * 25/10 1872 † 31/3 1967 til Birkendegård   Cand.polyt.   Officer   * Helsingør 27/12 1906 † 27/5 1986 til Holstenshuus * 9/8 1905 † 26/12 1996 ~ 6/12 1932 * København 12 Nov 1908 ~ Jægersborg 26/9 1942         * 29/4 1899 † 18/8 1962 ~ Tved Kirke 18/5 1928  
  Hofjægermester, kammerherre   ~ Wedellsborg 30/5 1899, skilt   ~ Husby 27/7 1895    Præsident i konsulentfirma   * København 23/5 1924 † 28/10 1991   ~ 22/5 1931     † 11/2 2000      
  Grevskabet afløst 1922   * København 1/11 1919              
  * Borupgård, Horsens 26/7 1881† 15/2 1963   † Pleasant Hill, Califonien, USA 19/3 2000                
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                           
 
 
 
 
 
 
     
 
     
 
     
 
     
 
     
                     
 
 
  Charles Bendt Mogens Tido ~ Irene Suzanne   Michael Gustav ~ Jytte Gerda Helle Petersen Ellen Louise     Johan Ludvig  ~ Hanne Ingebjørg Olafsdottir Juliusson Elisabeth Karoline   Ettie Cordelia  ~ Christian Gustav Castenskiold  
  Greve Wedell-Wedellsborg Baronesse Raben-Levetzau   Baron Wedell-Wedellsborg   Baronesse Wedell-Wedellsborg   Baron Wedell-Wedellsborg   Baronesse Wedell-Wedellsborg   Baronesse Wedell-Wedellsborg Agrarøkonom  
  til  Wedellsborg & Frijsenborg           ~ 13/9 1997  
  Hofjægermester, kammerherre          
  * Laleham, Staines, England 4/9 1908          
  † 5/9 1982          
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
 
 
     
 
     
 
     
             
  Bendt Hannibal Tido ~ Pernille Rosalia Korsbak Poulsen   Johan Christian     Emilie Kria    
  Greve Wedell-Wedellsborg ~ Husby Kirke   Baron Wedell-Wedellsborg   Baronesse Wedell-Wedellsborg  
  til  Wedellsborg & Frijsenborg  
  Hofjægermester  
  * 1975  
 
 
 
 
 
  Våbentegninger på denne side copyright © 2001-2010 by Finn Gaunaa