Winterfeld
       
 
 
 
 
 
 
 
 
  Winterfeld  
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
       
         
 
 
 
     
  Linjen Dalmin Linjen Demmin & Kagenow  
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
               
               
 
 
 
 
 
 
 
   
  Yngre linje Linjen Spiegelberg Linien Tützen Danske gren
  Felchow    
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
     
 
 
       
      Friherrer
     
     
     
     
     
     
     
 
  Våbentegninger på denne side copyright © 2001-2010 by Finn Gaunaa