Zeuthen
       
 
 
 
 
 
 
  Peter Laurentius Zeuthen  ~ Marie Margrete Gertsen  
  Bogholder ved diverse enkekasser * 1715 † 1778  
  * 1711 † 1776    
       
 
 
   
       
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
 
 
 
 
 
  Peter Christian Zeuthen  ~ Christine Vilhelmine Marie  
  til Tølløse Bornemann  
  & Sonnerupgård ~ 30/5 1783  
  Cand. Jur, Assessor i Hof- og Stadsretten  
  Købte Tølløse, Søgård & Sonnerup 1793  
  Etatsråd  
  Formand for Nationalbankens Repræsentantskab  
  * København før 3/5 1755 † København 23/5 1823  
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
           
 
 
         
 
 
 
 
 
 
 
  Christian Frederik Zeuthen  ~ Sophie Hedevig Schulin Vilhelm Peter Zeuthen ~ Bolette Maria Dorothea
  til Tølløse Comtesse Schulin til Sophienholm, Tølløse von Bartholin-Eichel
  & Sonnerupgård ~ Kallehave Kirke 28/10 1829 Højesteretsassessor ~ 2/11 1809
  Cand. jur.   * København 9/12 1785  
  Gesandt i Wien og Stockholm   † København 13/10 1827  
  Hofjægermester, kammerherre      
  Højremand i Holbæk Amtsråd      
 
 
  Kongevalgt medlem af Den grundlovgivende Rigsforsamling 1848      
  En af de få der stemte mod Grundloven      
  Købte sine fædregaarde Tølløse, Søgård & Sonnerup 1828* * Baroniet Zeuthen til 1923      
  Friherrepatent 1842 (Danmarks sidste) Svogeren Christian Frederik Schulin-Zeuthen arvede baroniet      
  *  København 14/12 1794 † Tølløse Slot 12/11 1850      
  Begravet Tølløse      
   
 
     
  Slægtens sidste mand      
     
     
     
     
           
         
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  Christiane Johanne Zeuthen ~ Peter Bruun de Neergaard Charlotte Zeuthen ~ Johan Sigismund Schulin
   ~ København 30/4 1844  til Store Svenstrup * København 14/3 1815  Lensgreve
  * København 5/6 1816  ~ København 30/4 1844    København 30/8 1892 til Frederiksdal
  † Store Svenstrup 3/10 1850   ~ Garnisons Kirke 1/3 1839 
     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Mere om slægten   Våbentegninger på denne side copyright © 2001-2010 by Finn Gaunaa