Eynden (Eyndten)
           
 
 
 
  Hollandsk slægt  
 
 
 
 
 
     
    Philip von Eynden  ~ Magdalene Petronelle de Place      
    Major i vesterlenske Regiment, Norge      
    Kommandant i Christianssand      
    Døde i hollandsk tjeneste      
         
       
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
       
     
     
       
       
       
 
 
 
 
   
  Albrecht Philip von Eynden     ~ Vibeke Krag  
  til Frydendal 1717 ~ 1716  
  Købte Bjergbygaard 1730 Solgte Bjergbygaard 1745, Frydendal 1763  
  Såret ved Hochstedt 1704    
  Chef fynske gevorbne Regiment      
  Førte regimentet i Skåne 1709-10    
  Førte regimentet Nordtyskland 1711    
  Generalmajor 1711      
  Ned ved erobringen af Stade    
  Kommandant i denne Fæstning 1712    
  Deputeret at træde ind i Generalkommissariate    
  Generallieutenant 1715-25      
  * 1665 † 19/4 1731      
  Begravet Kundby Kirke      
         
         
       
       
       
           
             
 
 
     
 
 
 
   
  Christian Frederik Ludvig von Eyndten   Sophie von Eyndten     ~ Hans Frederik von Levetzau  
  Generalmajor   * 23/6 1718 † Odense 1/1 1795  til Bygholm, Hatting, Horsens  
   † 1799     Kammerherre, Gehejmeråd  
      ~ Skamstrup 22/9 1741   
         
     
     
  Slægtens sidste mand    
     
     
 
 
   
 
  Våbentegninger på denne side copyright © 2001-2012 by Finn Gaunaa