Roepstorff
                       
 
 
 
  Mecklenburgsk adelsslægt   DAA-våbnet på denne side er hentet fra finnholbek.dk
     
 
 
 
     
    Hans von Roepstorff   ~ Anna Brockdorff      
    Major i dansk tjeneste      
    † 1603      
         
     
   
 
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
       
     
     
           
         
 
 
 
 
 
 
 
 
  Frederik von Roepstorff   ~ Sophie von Ahlefeldt Helvig Roepstorff    ~ Frederik Ahlefeldt  
  Oberstløjtnant Placering i stamrækken uvis † før 1667 til Halvsøgaard, Grøngrøft,  
  † efter 1615   Arlevad & Aarup   
       
       
     
 
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
     
 
 
     
  Christopher de Roepstorff  ~ Elisabeth Schrøder  
  Krigs-, Zahl- & Proviantkommissær i Slesvig-Holsten  
  Boede på Løithof, Svans 1655  
    * 1615 † 1665  
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
                     
             
 
 
     
 
     
 
     
  Claus Ulrich de Roepstorff  ~ Beate Hedevig Frandsdatter Munk Borchard de Roepstorff   ~ NN Johan Christoph de Roepstorff  ~ Marie Elisabeth Arvedsdatter Storm  
  Kaptajn   Premierløjtnant ved bergenske infanteriregiment   Naturaliseret 16/4 1701 ~ XX/1 1688  
    Fanget & udvekslet ved Lund 1676   † efter 1671   Oberst    
  Fanget & udvekslet ved Malmø 1677       Med ved Höchstädt 1704  
  Oberst 1694       I fangenskab 1705-06  
 
Naturaliseret 16/4 1701
      Med ved Oudenarde 1708  
  Faldt ved Höchstädt       Med ved Malplaquet 1709  
  * Bramstedt, Slesvig-Holsten 11/10 1653       *  Kiel 1659 † Sønderborg 1731  
   † Höchstädt, Bayern 12/8 1704          
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
                   
                 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
     
 
 
 
 
  Christian Frederik de Roepstorff   ~ Christiane Marie von Röbern Christiane Sophie de Roepstorff   ~ Ludvig von Kahlen Christopher Frederik de Roepstorff ~ Sophie Augusta von Vieregg Anna Dorothea de Roepstorff  ~ Gabriel Christian von Vieregg
  Bodenburg, Oldenburg (solgt 1726) * 13/7 1703 † København 8/2 1775    * 13/6 1689 † Gottorp 16/6 1776   Kaptajn Oberst ~ 24/4 1717 * Rendsborg 1/10 1700 † Viborg 16/3 1768  
  Oberstløjtnant   † Fladstrand 2/2 1774  I fransk fangenskab 1705  
   * Flensborg 27/10 1689   Med ved Oudenarde 1708  
  † Jylland 17/3 1741   Såret ved Malplaquet 1709  
      * Rendsborg 27/11 1688 † Rendsborg 24/11 1737  
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
               
             
 
 
     
 
   
 
 
 
 
 
  Ulrich Vilhelm von Roepstorff   Hedevig Christine Sophie de Roepstorff   ~ Alexander Christian von Petersdorff Gotfried Christopher de Roepstorff  ~ Johanna Frederica Göring   
  Oprettede grevskabet Roepstorff 4/4 1810   * 15/1  1728 † 26/5 1806  til Pultendorff Generalmajor ~4/12 1767  
   med hovedgårdene Einsidelsborg og Kørup   Ritmester * Norge 3/5 1719 † Næstved 21/9 1791 * 12/8 1749 † 9/1 1786  
  Grevskabet oprettet til søsterens børn   ~ 2/7 1655      
   Generalguuvernør i Vestindien      
  Geheimeråd      
  * 1730 † 1821      
     
     
     
     
     
     
     
     
       
       
       
         
                   
         
 
 
 
 
   
 
 
 
 
 
 
     
  Frederik Christian August de Roepstorff   ~ Christine Caroline Holstein Christian Henrik Adolph de Roepstorff   ~ Anne Sophie Grodtschilling Hedevig Sophie Christine de Roepstorff  ~ Otto Reedtz-Thott
  Kammerherre  komtesse Holstein-Ledreborg Oberst ved garden ~26/6 1797 * 4/1 1782 † 14/7 1835 til baroniet Gavnø
  Overstutmester, 1. Staldmester ~ Garnisons Kirke, København  21/6 1794  Hofchef hos prinsesse Frederikke Charlotte * 15/7 1773 † 31/12 1847   & Fodby
  Gehejmekonferensråd   * Næstved 8/8 1769 † Horsens, Aalborg 27/5 1848 d.a. Frederik Grodtschilling
Mor ,   f. 24 nov. 1747, Helsingør 
  Kammerherre, Hofjægermester
  * Næstved 3/5 1768 † København 12/3 1848     Kontreadmiral   ~ 8/7 1807
        & Frederikke Louise Lütken  
        Faderen adlet 1784  
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  Charlotte Frederikke de Roepstorff   ~ Karl Ludvig Krag-Juel-Vind-Frijs Pierre de Roepstorff    ~ Maria Theresa de Sartiges  
  *  København 23/12 1795 Greve Officer ved tropperne i Trankebar ~ 21/1 1818  
  † København 10/4 1861 ~ 20/11 1818 Kaptajn * 8/4 1798 † 28/3 1869   
  Begravet Halsted Kirkegård, Maribo   * København 16/6 1798 † 3/5 1857  
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
 
 
     
  Johan Louis Adolph de Roepstorff  ~ Charlotte Georgiana Farley  
  Kaptajnløjtnant i flåden ~ 15/10 1839  
  Stempelpapirforvalter i Holsten * 11/1 1815 † 25/9 1876   
  Medlem af Folketinget og Rigsrådet 1864  
  * Tranquebar 8/2 1819 † København 24/3 1881  
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
 
 
 
 
 
  Peter William de Roepstorff    ~ Amelia Augusta de Seuves de Oliveira  
  Udvandret til Brasilien 1872 ~ Lagoa Santa, Brasilien 7/10 1876   
  Docent ved Kollegiet i Barbacena * 25/5 1853  
  * København 28/1 1849  
  † Barbacena, Brasilien 17/9 1895  
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
  Uden for stamrækken nævnes endvidere:      
     
     
     
 
 
 
 
 
 
     
  Knud Iver Kjeld Roepstorff   ~  Eli Regitze Theodora von Scholten Agnes Amalia de Roepstorff   ~ Hans Aage Puggaard Paludan  
  Cand.med., Læge Hillerød ~ København 1/5 1937  Cand.phil.. Cand.mag., Bibliotekar.  
  * København 26/10 1909 † 19/3 1994   * Ouro Preto, Brasilien 19/10 1890    * 21/4 1894 † 16/7 1942  
       
       
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   
  Bjørn Roepstorff   ~ Helle Sophie Jermiin  
  Cand.jur., Civiløkonom, Direktør  Korrespondent, Sekretær  
  * Kjellerup  5/7 1941  * København 2/9 1938  
     
     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  Våbentegninger på denne side copyright © 2001-2014 by Finn Gaunaa