Horn af Kankas (Kanckas)
Slægten
                                                                                                               
 
                                                                                                                           
                                                                                                                             
            Introduceret på Sveriges Riddarhus 1625 som adelig slægt nr. 12                                                                                                          
                                                                                                                             
         
 
                                                                                                                 
      Henrik Klasson Horn  ~ Elin Arvidsdotter                                                                                                                
      til Kankas, Masko & Haapaniemi Stålarm                                                                                                                
      Småsvend hos Gustaf Vasa 1534 ~ 1544                                                                                                                
      Kammerråd 1539-1542                                                                                                                    
      Statholder Stockholms slot 1539                                                                                                                    
      Herredshøvding i Masku 1539 & 1573                                                                                                                    
      Udsendt til Tyskland & Danmark 1542-1543  
 
                                                                                                                 
      Skibshøvedsmand 1545    ~ Brita NN                                                                                                            
      Øverstkommanderende i Finland 1546–1554 ~ 1572                                                                                                            
     
Lagmand i Sydfinland 1549
                                                                                                               
      Guvernør i Finland 1551                                                                                                                
      Admiral for finske flåde 1558                                                                                                                    
      Øverstkommanderende i Nordfinland 1560                                                                                                                    
      Ridder 1560                                                                                                                    
      Øverstkommanderende Estland 1563                                                                                                                    
      Fik mange forleninger i Finland                                                                                                                    
      Statholder Revals slot & Livland 1565                                                                                                                    
      Rigsråd 1566, oberstkrigsråd 1571                                                                                                                    
      Slotsloven på Viborg 1572                                                                                                                    
      Hærgede Rusland 1579                                                                                                                    
      Statholder på Kexholm 1582 plus Viborg, Nyslott 1583                                                                                                                    
      Afsked fra alle embeder 1586                                                                                                                    
      * 1512 † Kankas 21/6 1595                                                                                                                    
                                                                                                                             
                                                                                                                             
                                                                                                                             
                                                                                                                           
   
t
 
 
 
   
 
 
 
 
   
 
 
 
 
 
 
   
 
 
 
 
 
 
   
 
 
   
 
 
                     
 
 
 
                           
      Göran Henriksson Horn  ~ Brita Hansdotter Anna Henriksdotter  ~  Lars Hermansson Kerstin Henriksdotter Horn  ~ Jakob Henriksson Elin Henriksdotter Horn  ~ Klas Hermansson  Karl Henriksson Horn  ~  Agnes Agneta von Delwig Brita Henriksdotter  ~ Tönne Eriksson  Karin Henriksdotter  ~ Hans Björnsson Elisabet Henriksdotter  ~  Claes Jonsson ~1o Margareta Some                     Arvid Henriksson Horn  ~ Ingeborg Ivarsdotter                        
      til Vuorentaka,Halikko, Åbo Bjørnelår  af Kankas  Fleming til Rikala, Halikko  til Sjundby & Gerknäs, Lojo † før 1609  Fleming til Kankas, Masku & Ingeris, Skt. Bertils ~ Reval 29/9 1577 Horn af Kankas Tott  Horn af Kankas  til Lepas Horn af Kankas til Barkestorp                         Horn af Kankas Stjernkors                        
      Fænrik Hans Wachtmeisters fane 1578     * Kanckas 1560 † 9/10 1592 til Villnäs  † Sjundby ca. 1597  Herredshøvding      ~ 1/7 1578  Udmærkede sig 1570-71 & 1577 ved Revals forsvar     † før 9/10 1592  til Skedebo på Lepas eller Stjärnsund, Tyrväntö kapel Statholder på Reval † før 1614 Statholder på Kalmar                         til Haapaniemi, Kisko                            
      Ritmester 1583         ~ Kanckas 8/9 1584      Feltmarskal         I slotsloven på Reval med sin fader 1574         ~ Kankas, Finland 7/9 1578 † 1594 Ridder Ridder                         På universitetet i Frankfurt 1574                            
      Kommandant Koporie slot & len 1584-1587                 ~ 16/9 1561           Feltmarskal & krigsråd 1580                         Uintroduceret adel                         Rytter ved rännefanan 1579                            
      Kommissær grænsedragningen Sverige & Rusland 1595                  Adlet 1559         Statholder Narva 1581 & 1583                         Støttede kong Sigismund                         Fulgte hertug Sigismund til Polen 1587                          
      Statholder Åbo slot & len 1597      
 
       
 
          Feltoberst i Finland 1584                         Gik i landflygtighed i Polen                         Kommandant på Ivangorod                            
      Chef for finska rytteri 1600         ~  Tönne Göransson    ~ Claes Åkesson         Faderens reservestatholder i Finland 1585                 † Polen                         Fængslet 1590, frigivet 1592                            
      Kommandant Koporie slot & len 1584-1587         til Högsjögård      Tott         Statholder Narva & Ivangorod 1588.                                                      Rigsråd 1602                            
     
Faldt (?) i slaget ved Kirkholm, Livland
      Statholder på Kexholm     ~ Kankas 8/1 1570         Forsvarede dem mod overlegne russere 1590                                                     Fik mange forleninger i Finland                            
      Måske død før         ~ 1606                 Forræderianklaget ved Narvas fald 1590                                                     Statholder Österbotten 1605                            
      * ca. 1551 † 20/2 1602 el. 17/9 1605         Adlet Gyllenmåne                 Benådet og støtte for hertug Karl                                                     Kommissær fredsforhandlinger med Rusland 1605                            
                                      Fik mange forleninger i Finland & Estland                                                     † 1606                             
                                     Lagmand i Nordfinland 1600                                                                                    
                                      Feltoberst ved krigsudbrud i Livland 1600                                                                                    
                                      * Kankainen 1550 † Burtnick, Rusland 16/5 1601                                                                                    
                                      Begravet Reval Domkirke                                                                                    
                                                                                                                             
                                                                                                                             
                                                                                                                             
                                                                 
 
                                   
 
                   
   
 
   
 
 
     
   
 
 
     
 
   
 
 
 
 
 
 
   
 
 
     
 
 
 
 
 
     
 
     
 
     
 
     
 
 
 
 
 
 
 
   
      Henrik Horn  ~ Margareta Boije Hans Horn   Arvid Horn ~ Ingeborg Kurck Ingeborg Horn     Evert Horn ~ Margareta Fincke Gustaf CarlssonHorn  ~ Kristina Oxenstierna  Henrik Horn ~ Anna Jönsdotter  Klas Horn  ~  Ebba Leijonhufvud Helena Horn  ~ Hans Maydell Anna Horn  ~ Sten Ivarsson Tawast Carl Horn      Erik Horn  ~ Christina Kurtzell (Kursell) Ingeberg Horn  ~ Mauritz Horn Christina Horn ~ Torsten Stålhandske  Helena (Elin) Horn  ~ Johan Guldener
      af Kankas  af Gennäs til Liesniemi, Sagu   til Vuorentaka. ~ 1620  † efter 18/12 1661     til Kankas, Autis, Sonnäs & Porkkala til  Autis, Lemo, Sonnäs, Ulvsby til Björneborg Friherreinde til Hässlö, Badelunda, Värmland Snackenborg (Bååt) til Kanckas & Ingeris, samt Käggleholm, Ödeby, Örebro  Grevinde * 19/2 1581  Statholder Gjorde sig skyldig i grov voldsdåd ~ Kanckas 5/11 1620 Fænrik Jesper Cruus' fane 1608     til Haapaniem, Årsta, Sköldinge, Södermanland ~  Nyköping 6/1 1624 af Kankas Friherre af Åminne af Kankas General af Kankas til Storhoplaks, Kilo & Näse gård
      til Haapaniemi & Liesniemi, Sagu ~ Åbo 29/5 1625 Kaptajn Nylands & Åbos bådsmandskompagnier 1623-1626   Student i Wittenberg 1609             Deltog i krigen i Baltikum 1605-1606 & Porkkala, Lampis Kongsgård i Finland ~ Stockholm 22/7 1628 Kammerjunker hos hertug Carl 1602  ~ Nyköpings Slot 28/1 1602 & Eksjö hovgård, Vallsjö, Jönköping ~ Käggleholm 30/7 1618 † 22/1 1656 ~ Reval 18/6 1598 Formodentlig henrettet Faldt ved Pernau     & Hagestad     † 1652      * 1604 † Åbo 1673 ~ Stettin 9/4 1643  † 1678-1690 Opførte Alberga sædesgård
      Oberstløjtnant Nylands & Tavastehus kavalleriregiment     Kaptajn ved Duna 1625   Fænrik livkompagniet af Gardies hofregiment 1617             Oberstløjtnant 1609, oberst 1612 ~ Kankas 1613 Greve til Björneborg 1651     Hovmester hos Gustaf Adolf & Carl Filip 1605     Staldmester hos Gustaf Adolf 1605     Begravet Revals domkirke     * Kanckas 13/2 1594      * Wenden 19/12 1586     Løjtnant Åbo lens kavalleriregiment     Begravet Storkyrkan i Stockholm     Begravet i Åbo domkyrka 21/6 1681         Major & kommendant
      Drog til Livland med garnison i Riga 1626     Kaptajn galajerne 1626   Kaptajn et kompgani karelske knægte 1619             Erobrede Novgorod 1611,      Friherre til Marienburg i Livland     Gesandt Nederlandene 1607     Ritmester livkompagniet 1611             † 1647     † 1609     Faldt i Tyskland                         Adlet Gyldenär
      Faldt i Preussen     Viceadmiral 1629     Introduceret på slægtens vegne 1625           fæstningerne Koporie, Jama, Augdow & Ivangorod 1612     Kammerjunker 1618  
 
Gesandt Danmark 1610    
Rigsstaldmester 1612
     
 
            Begravet Revals domkirke     † 1626                            
      † 6/8 1629      Flådechef Pillau & Danzig 1629     Oberstløjtnant Tavastehus infanteriregiment 1623
 
          Statholder Narva & Ivangorod 1613     Gustaf II Adolf kaldte ham sin højre hånd     Fik forleninger i Finland     Med i krigen i Rusland 1614-1615                                                    
              Døde af pest i Preussen     Statholder Narva 1633             Kommissær fredsforhandlingerne med Rusland 1613  
 
Fik meget krongods i Finland i forlening
 
  Rigsråd 1611     Hofmarskal 1616        ~ Otto Yxkull                          
 
           
              † 1629     Landshøvding Nylands & Tavastehus len 1634-1637  ~ Elisabet Sparre         Fik mange forleninger i Finland     Rigsråd 1625    ~ Sigrid Bielke Rigsmarskal 1612     Statholder Stockholm 1616         Friherre von Yxkull-Gyllenband                           ~ Jöns Knutsson Kurck        
                      Vicepræsident Åbo hovret 1650 Friherreinde        
 Feltmarskal og chef i Rusland 1614
     Feltmarskal 1628 Bielke af Åkerö Fohandlede Knærødsfreden med Danmark 1612-13    
Fik forleninger i Finland
        Oberst, landråd                             til Lauko        
                      * 1590 † 26/2 1653  ~ Stockholm 28/7 1650         Faldt i kamp mod russerne     Generalguvernør Livland 1652 ~ Stockholm 9/7 1643 Med til fredsunderhandlingerne i Novgorod 1613   Rigsråd 1617         ~ 1624                             Friherre        
                      * 1590 † Vuorentaka 26/2 1653              * Hapsal slot, Estland 11/6 1585      Rigsmarsk 1653      Sluttede fred i Stolbova 1616     Hovretsråd i Svea hovret 1620                                         Rigsråd & præsident        
                                      † Pskov, Rusland 30/7 1615     Øverstkommanderende i slaget vid Breitenfeld 1631     Ridder ved Gustaf II Adolfs kroning 1617     Rigsmarskal 1620                                         ~ 29/7 1648         
                                      Begravet Kankaskoret, Åbo domkirke 1616     Erobrede Skåne 1644 (Horns krig)
  Landsdommer Öland 1617     Statholder Ulvesund, Eskilstuna, Västerås, Väsby,                   
 
                               
                                              Præsident i krigskollegiet   Landsdommer Nordland & Finland 1618     Skinnskatteberg & Västerdalarne 1622                                                    
                                              * Örbyhus slot 22/10 1592 † Skara 10/5 1657   * 2/9 1578 † Stockholm 20/5 1618     Landshøvding Uppland 1624-1631                                                    
                                              Begravet Hornske gravkor, Sankt Jakobs, Stockholm     Begravet i Jakobs kirke, Stockholm     Statholder Stockholms & Uppsala slot 1624                                                    
                                                              Lagmand i Karelen & Ingermanland 1630                                                    
                                              Horn af Bjørneborg (grevelig)             Generalguvernör i Vorpommern 1631                                                    
                                                              * Narva 15/9 1583 † Winsheim, Franken 22/8 1632                                                    
                                                              Bisat Storkyrkan i Stockholm                                                    
                                                              Begravet Sturekoret, Uppsala domkirke