Rålamb Friherrer
                                       
 
 
 
  Introduceredes 22/9 1675 under friherrelig slægt nr. 59 ( uddød 10/2 1978).  
 
 
 
 
 
 
 
  Claes Rålamb  ~ Anna Stålarm    
  Jurist, diplomat Tyrkiet til Högsjö  
  Rigsråd 1665–82 ~ 1648  
  Friherre 25/3 1674  
  Overstatholder Stockholm  
  Præsident Göta hofret  
  * Stockholm 8/5 1622  
 
 † Stockholm 14/3 1698
 
 
  ~ Beata Soop  
    ~ 7/8 1666  
     
     
     
     
     
     
     
     
     
                                   
 
 
     
 
     
 
     
 
     
 
     
 
 
     
 
 
 
 
 
 
  Bror Rålamb  ~ Jeanne Marie Calvart Gustaf Klasson Rålamb   Hans Rålamb  ~ Ingeborg Henriksdotter Catharina Charlotta Rålamb  ~ Henrik Reuter Beata Rålamb  ~ Gustaf Bure  
  Friherre ~ Brüssel 1695 Friherre   Friherre  Fleming Friherreinde til Skälboö Friherreinde Kaptajn  
  til Bysta, Asker, Örebro, Brogård  & Länna, Almunge  † 1737 Topograf, bogsamler   Kammerherre   Kaptajn * Stockholm 18/8 1677 ~ Länna, Almunge 30/6 1708  
  Landshøvding Uppland 1660-1664   Historisk forfatter   † 5/6 1716  
   Rigsråd 1664-1673   Kammerherre 1698  
  Hofretsråd i Åbo 1664-1673   Hofmarskal 1711  
  Generalguvernør i Finland   Landshøvding Skaraborg 1723  
  Overstatholder Stockholm 1673-1678   * 5/10 1675 † Stockholm 22/7 1750  
  * Stockholm 2/10 1668  
   † Vasa, Finland 27/3 1734  
     
     
     
     
     
     
     
     
     
                   
 
 
     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
           
  Claes Gustav Rålamb  ~ Christina Sophia Sack Maria Charlotta Rålamb  ~ Olof Carlsson Cederström Beata Sofia Rålamb  ~ Claës Erik Silfverhielm  
  Friherre ~ 1747 Friherreinde Friherre Friherreinde Friherre  
  til Högsjö   til Beatelund ~ 1/12 1719 ~ 1765 Oberst  
      *  Brüssel 21/3 1696  
       † Beatelund, Värmdö 20/11 1768  
     
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
 
 
       
 
 
   
  Hans Gustaf Rålamb  ~ NN      
  Friherre    
  til Bysta, Brogård  & Länna    
  Konduktør ved fortifikationen    
  Kammerherre 1744    
  Romanforfatter    
  Hofmarskal 1761    
  * 14/9 1716    
   † Fånö, Uppland 29/9 1790    
       
 
 
             
        Mauritz Gabriel Clairfelt  ~ Christina Carolina Augusta (Stina) Rålamb Ulrika Eleonora Düben   ~ Claes Rålamb  
        til Rosenlund & Mörarp, Mörarp, Malmöhus Friherreinde Grevinde Friherre  
        Adelsmand ved halvbroders død 1856 ~ Rosenlund 20/6 1862 Hoffrøken hos hertuginden af Södermanland Overhofstaldmester  
        Volontør ved Sydskånske infanteriregiment 1835   , född 1830-05-03 Wrangelsberg s län, död 1898-08-09, i Mörarps socken, dotter av hovjägmästaren, friherre Anders Gabriel Rålamb, och friherrinnan Ottiliana Augusta von Schwerin. * 19/8 1769 † Strängnäs 9/2 1847 Rigets herre  
        Kaptajn 1851-1865     ~ Stockholms slot 18/5 1794  
        * Malmö 17/9 1821 † Malmö 16/8 1908       hans 3:e gifte, född 1750, död 1826.  
       
       
       
       
                           
 
 
     
 
 
 
 
 
     
 
   
 
 
     
 
 
 
   
  Anders Sigfrid Rålamb  ~ NN Hedvig Eva Rålamb  ~ Pontus Fredrik de la Gardie Claes Rålamb  ~ Maria Sofia Rosenstierna Christina Rålamb   ~ Axel Fredrik Cronhielm  
  Friherre   Friherreinde Greve Friherre til Mälby Friherreinde Greve  
      * 19/11 1747 † Stockholm 14/2 1816 ~ Stockholm 10/12 1765 Overstaldmester ~ Stockholm Slot 18/12 1781 * Högsjö 1748 † 2/10 1824 til Hakunge  
      * 1750 † 1826   Vicelandshøvding, oberst  
             ~ Stockholm 20/11 1766  
           
       
     
 
  (gift 2:o 1801 med hovmarskalken Adolf Rudbeck, friherre Rudbeck, i hans 2:a gifte, född 1726, död 1801),  
             
      Charlotta Augusta Adlerfelt   ~ Claes Rålamb  
      Friherreinde Friherre  
      * Malmø 17/5 1765 † Stockholm 8/11 1791 Rigets herre, Overhofstaldmester  
        ~ 23/10 1783  
         hans 2:a gifte, född 1750, död 1826.  
       
       
       
       
       
                             
 
 
     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   
 
                 
  Claes Gustaf Rålamb  ~ Charlotta Lantingshausen Clara Christina Eleonora Rålamb ~ Gustaf Ulf Bonde Augusta Maria Sofia Rålamb  ~ Adolf Gustaf Tamm Carl Fredrik Rålamb  ~ Charlotta Fredrika Hamilton  
  Friherre ~ 1823  Baronesse Greve af Björnö Friherreinde Friherre Friherreinde Grevinde  
  til Sundby   * 1/7 1806 †  Stockholm 12/1 1899 ~ Stockholm Slot 16/12 1828   til Österby bruk Hofmarskal  
  Byggede hovedbygningen 1826-28   Begravet Mörkö Kirke   Direktør for Jernværk † 1876    
               
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
                                       
 
 
   
 
     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
     
 
 
 
 
 
 
                 
 
     
  Erik Axel Rålamb  ~ Lovisa Carolina Ottilia Adelborg Sigfrid Albrekt Rålamb   Sofie Charlotta Fredrika Rålamb  ~ Erik Axel Rålamb Brita Fredrika Emerence Augusta Rålamb  ~ Rudolf Johan Cederström Anna Rålamb  ~ Carl Odencrantz Ebba Gundborg Hedvig Gabriella Melcher Fredrik Falkenberg
  Friherre   Friherre   Friherreinde Friherre Friherreinde Greve Friherreinde til Härlingstorp Friherreinde Rålamb Friherre af Trystorp
  † Stockholm 1908   * 26/8 1848 ~ 1887 * 18/5 1844 Brugsejer † 1891 Herredsdommer † 1909 Ritmester
           ~ 1864   ~ 1889    
             
 
 
               
           
   ~ Sofie Charlotta Fredrika Rålamb        
    Friherreinde        
    ~ 1887        
           
           
           
           
           
           
           
           
           
                             
 
 
     
 
     
 
     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
     
  Erik Anders Sigfrid Rålamb  ~ Elma Rosina Elisabeth von Haartman Claes Erik Rålamb  ~ Louise Elisabeth Charlotta Tamm Otto Stig Rålamb  ~ Märta Ulrika Cederschiöld Louise Emerentia Ottilia Rålamb  ~ Axel Gabriel Leijonhufvud  
  Friherre  ~ 15/10 1907 Friherre  ~ 4/1 1896 Friherre  ~ 12/9 1899 Friherreinde Friherre  
  Tjenestegørende hofjægermester * Finland 1876 Tjenestegørende hofmarskal   til Stigstorp, Uppland  (Ulla) * 14/12 1861 Generalmajor  
  Herredsdommer   * 11/9 1868   Oberstløjtnant Jämtlands feltjægerreregiment  
  * 10/5 1864       Militärattaché  
          * 16/12 1872      
 
   
                     
                      ~ Erik Gustaf Axelsson  
                    Baron  
                  Intendent i Uppsala län  
                 
                 
                 
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                         
 
 
   
 
 
 
 
 
 
     
 
       
                       
  Bror Anders Sigfridsson Rålamb Sigfrid Axel Eriksson Rålamb  ~ Stina Ottilia Theresia Eriksdotter  ~ Johan Axel Erland Nordenfalk Barbro Stigsdotter Rålamb   Gunvor Stigsdotter Rålamb    
  Friherre Friherre Friherreinde Friherre Friherreinde   Friherreinde    
  * 4/6 1912 Underløjtnant Livregimentets dragoner (Stockholm) * 6/5 1899   * 28/1 1901   * 26/11 1903    
  * 11/11 1896