Tissot
           
 
 
 
  Slægten Sperling er tysk/mecklenburgsk, men optræder i både Danmark (med herugdømmerne) og Sverige.    
         
    Den blev naturaliseret i Sverige 1632.    
       
           
  Blandt slægtens medlemmer nævnes i flæng og i kronologisk orden:    
 
         
  Hendrik Castenskiold  ~ Emma Frederikke Tissot  
  Kammerherre, Generalmajor ~ Næstved 16/7 1844  
  * Slagelse 25/1 1818 * Næstved 18/9 1820 † København 3/10 1886  
   † København 19/2 1908 d.a. Jean Daniel Tissot  
         
     
    Jean Daniel Tissot