Voigt
           
 
 
 
  Slægten Sperling er tysk/mecklenburgsk, men optræder i både Danmark (med herugdømmerne) og Sverige.    
         
    Den blev naturaliseret i Sverige 1632.    
       
           
  Blandt slægtens medlemmer nævnes i flæng og i kronologisk orden:    
 
 
     
  Johan Heinrich von Buchwald  ~ Christiane Emilie Voigt  
  af Gudumlund * 1804 † 1849  
  Lektor ved Universitetet i Kiel  
  * 2/10 1787 † 9/2 1876  
  Marcus Frederik Voigt