Frådstenskirken
Frådstenskirken

                                            

Forklaring

Model

Mod nord er tilbygget en firfløjet klostergård til præsteskabet (kannikerne). Mod syd lå et højt trætårn til kirkens klokker.

Klokkerne blev dengang anbragt i en klokkestabel. I romansk tid var kirketårnene ikke bygget til at bære klokker, men havde en funktion på det symbolske plan: de tjente til at udtrykke kirkebygningens fornemhed og understrege bygherrens position. Klokkestablen, opført af svært tømmer, har stået syd for kirken. Den har sikkert været identisk med den stabel, som i 1282 nedbrændte på dette sted sammen med dele af domkirken.