Arnoldsmuren
Muren

Der har været flere mure omkring domkirken, hvilket tydeligt ses mod vest. Bagerst ligger Arnoldsmuren med fundament og frådstensbrokker. Foran denne ses tydeligt en grav eller grøft. Forrest i billedet ses fundamentet til den mur, der senere afløste Arnoldsmuren omkring kirkegården.