Frådstenskirken
Kirkerummet
                                              
   

Inde i domkirken fandt man ved udgravninger i 1949 spor efter en brønd, som har været i frådstenskirken. Den ligger, som det fremgår af tegningen,  mellem dronning Margrethes sarkofag og det nuværende alterbord.  Den har været op imod 10 m dyb. Da man fandt den, var den fyldt op med frådstenskvadre - rester fra frådstenskatedralen, da man brød den ned.

Det er ikke ualmindeligt, at der er brønde i domkirker. Det er der også i Lund, Viborg og Odense. Deres funktion er også klar: Her under kirken er der helligt vand, og hejser man det op, har man vand til ritualerne (dåb og vievand). Det var også almindeligt med et afløb for at undgå oversvømmelse. Man har kunnet følge afløbet fra brønden her helt ud til kirkegården mod nord.

Brønden har ligget i frådstenskirkens kor - i det nordøstre hjørne. Heraf kan man se, at koret i frådstenskirken har været meget langt.