Korstolene
  

 

Korstole
Margrethe

Over billedrækken løber på en frise den indskrift på latin i gotisk minuskelskrift, som er gengivet på dansk nedenfor, og som tilegner korstolene til dronning Margretes og biskop Peders frelse og minde. Korstolene giver altså selv et klart vidnesbyrd om deres tilblivelse, idet den latinske indskrift siger, hvorfor de er anskaffet. Indskriften (på latin) lyder:

 »Til ære for den hellige og udelelige Treenighed og den salige pave og martyr Lucius, denne højhellige kirkes værner, og på foranstaltning og også på bekostning af den ærværdige fader i Kristus og herre hr. Jens, af Guds nåde biskop i Roskilde, er dette kor blevet fuldført år 1420 fra Herrens kødvorden, i det fjerde år af hans pontifikat, til frelse for sjælene af hans højst berømmelige dronning, fru Margrete, hele den gejstlige stands velynderinde, som her ligger begravet, samt af hans højt elskede farbroder hr. biskop Peder, hans forgænger, ærværdig ihukommelse. Thi medens denne dronning regerede, var der overalt held og lykke for rigernes indbyggere. Held derfor for hende, og held for enhver, som måtte ønske os held.«