1595       Domkirkens altertavle
Hvad billederne forestiller

Alterets forside

Alterets byggeklodser

Alterets historie

Klik på felterne, hvis du vil se, hvad de forestiller.

                                                                 

Sådan ser det gyldne alter i Roskilde Domkirke ud, når det er åbent. Det ses tydeligt, når lågerne er åbne, at tavlen står på et fodstykke, en predella. Som den ses på billedet her med åbne låger, måler den 4 meter i højden og 6 i bredden: 24 m2.

Da nogle enevældskonger skulle begraves i højkoret i 1689, blev det katolske alter fjernet. Det gyldne alter, som havde stået i kirken i en del år, blev da hentet op forrest i koret, og blev kirkens nye alter. Fra kirken fik det gyldne alter og frem til 1694, har det antagelig stået i skibet og spillet en mindre fremtrædende rolle. Det var normalt lukket, og man så kun forsiden. Kun på særlige festdage (jul, påske, pinse og den søndag, der hed jubilitate, hvor der var marked i byen), samt når kirken fik fornemt besøg, blev lågerne åbnet, og man så ind til de mange billeder inde i alteret. Den lukkede udgave af alteret var altså hverdagsstillingen. Og når det blev lukket op, var det feststillingen, man så. I dag, hvor alteret her er kirkens eneste alter, ser man altid festudgaven.