1035            Stendomkirken
Forstørrelse
Skt. Clemens Kirke
Hvilken kirke byggede Estrid?

                                                               

Stenkirken erstatter trækirken og må sammen med kirken på Skt. Jørgensbjerg være Danmarks ældste stenkirke. Det har været drøftet, om Estrids kirke ikke var Skt. Clemens Kirke på Skt. Jørgensbjerg. Her i mod taler, at alle de gaver, Estrid skænkede kirken, bl.a. en masse gårde i Støvnæs Herred (nu København), er givet til domkirken, så dette taler for, at Estrid byggede en stenkirke til domkirken. At den så nok har lignet kirken på Skt. Jørgensbjerg, går vi ud fra med tegningen her. For vi kender den ikke, og der er ikke fundet spor efter den. Eventuelle spor blev ødelagt, da der skulle begraves enevoldskonger i højkoret.