Domkirken
Christian IV's kapel

Kappellet før udsmykningen

                                         

                                                                                 

Christian IV's kapel med hans egen og hans dronnings (Anna Katrine af Brandenburg, død 1612) kister færdigindrettes ved hans død 1648. Allerede 1644 er hans ældste søn, Christian, blevet bisat her. Og hans anden søn, Frederik III (død 1670) og hans dronning Sophie Amalie (død 1685) bliver også bisat her.