Hellig Trekongers Kapel
    Helligtrekongers kapel

Riddersalen er lavet for at være mødested for den ridderorden, Christian I. grundlagde, og som han fik pavens tilladelse til at oprette 1458. Denne orden er oprindelig indstiftet til "Guds moders selskab", og der blev læst sjælemesser for medlemmerne i kapellet. Sammen med den engelske hosebåndsorden (1350) og habsburgernes "Gyldne Vlies" (1429) er elefantordenen de ældste ordener i Europa. Billedet her er af det ældst kendte ordenstegn med elefanten, som har tilhørt Frederik II. Hans navnetræk ses på siden. Og hans valgsprog "Treu is Wild Brat" (plattysk, som betyder noget i retning af, at troskab er en sjælden fugl) er antydet med initialer på båndet under elefanten.